Šmarješke Toplice: Občina denar za zdravnika in bolnike namenila za lastne pisarne – Odgovor županje

Občinska stavba v Šmarjeti, kjer je sedež občine. (vir: Google Street)

Dne 17. 10. 2018 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom Šmarješke Toplice: Občina denar za zdravnika in bolnike namenila za lastne pisarne – tukaj. Dne 29. 10. 2018 pa smo objavili prispevek z naslovom Šmarješke Toplice: Hribar proti nesojeni “železni lady” – tukaj

Prejeli smo odgovor mag. Bernardke Krnc, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju (skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih):

“V skladu z veljavno medijsko zakonodajo, ki omogoča pravico do popravka, vam pošiljam vsebino kot odgovor na vaše pisanje v prispevku, ki je bil objavljen na vaši spletni strani 29.10.2018, da je mojo železno roko najbolj občutila družinska zdravnica v Šmarjeti. Gre za napačne in neresnične navedbe, ki zahtevajo jasnejšo obrazložitev, da bi bili bralci ustrezno obveščeni in si tako ustvarili pravo sliko.

Že 27.avgusta letos je koncesionarka, dala jasno vedeti, da bo z menoj obračunala z aktivacijo pacientov in mediji, če občina ne bo pristala na spremembo koncesijske pogodbe in ji omogočila, da dejavnost opravlja kjerkoli na območju občine. Prav tako je nosilka koncesije zahtevala, da se občina s pisnim dokumentom zaveže, da bo uredila prostore za zdravstvo po vzoru sosednjih občin. Občina je za potrebe izvajanja koncesije doslej izvedla številne aktivnosti in pridobila denar za zagotavljanje prostorskih pogojev za potrebe splošne ambulante in dodatnega prostora za referenčno ambulanto, ki ima vsa potrebna dovoljenja. Žal pa je koncesionarka zavrnila plačilo dodatne najemnine, ki bi jo morala plačati za uporabo dodatnih prostorov. Tako koncesionarka ni izrazila interesa za podpis aneksa k pogodbi in do podpisa ni prišlo čeprav smo jo na to večkrat pisno pozvali.

Razumeti je treba, da je občina zavezana k izpolnjevanju zakonskih normativov in koncesijske pogodbe in ne more sprejemati odločitev po svoje, zniževati zneske najemnin ali se ji celo odpovedati kljub izraženim željam.

Potem, ko je koncesionarka prekinila koncesijsko pogodbo je Občina Šmarješke Toplice takoj pristopila k reševanju nastale situacije. Ne želimo si namreč, da bi pacienti ostali brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Po pisnih zagotovilih bo z aprilom 2019 zdravnika v Šmarjeti, vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, osem ur dnevno, zagotavljal Zdravstveni dom Novo mesto. Obstoj ambulante je nujen, saj je nanjo vezana tudi lekarniška dejavnost podružnice Dolenjskih lekarn, ki prav tako ostaja v kraju. Na Občini Šmarješke Toplice obžalujemo neljubo situacijo, vendar smo bili prisiljeni iskati ustrezno rešitev.

29.10.2018 je avtor prispevka J. M. ob koncu še zapisal, da se poraja vprašanje: Ali bodo ilegalne migrante namestili v delu Občine Šmarješke Toplice, če bo Bernardka Krnc dobila še en mandat? To vprašanje je povsem neumestno, saj nima nobene osnove z realnimi okoliščinami in realnim stanjem. Kot veste v naši občini ni migrantov in nobena od migrantskih poti tudi ne vodi skozi naš kraj. Veliko bolje bi bilo, da bi avtor prispevka, ki je želel vnaprej »negativno« poročati o sedanji županji Občine Šmarješke Toplice raje zapisal, da je naša občina ena najuspešnejših po črpanju nepovratnih sredstev. V zadnjih 12 letih smo ogromno naredili na področju cestne in komunalne infrastrukture ter razvoja turizma. Kot kandidatka za županjo se bom tudi v naslednjem mandatu trudila za dobro vseh ljudi, z odgovornim in poštenim delom.”

Mag. Bernardka Krnc