Občine: V enajstih so starostne pokojnine v povprečju nižje od 600 evrov

(pixabay.com)

V Jugovzhodni Sloveniji je bila marca izplačana najvišja starostna pokojnina v višini 2.313,60 evra. V 11 občinah (od 21) upokojenci v povprečju prejmejo manj kot 600 evrov mesečno, kot pokrajina je najslabša Bela krajina. Povprečne invalidske pokojnine so nižje od 600 evrov v vseh 21 občinah. Poglavje zase pa so družinske in vdovske pokojnine, kjer je najnižji povprečni znesek v Žužemberku in znaša 340 evrov mesečno.

V regiji, kjer pokrivamo 21 občin Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega območja, imamo 35.546 upokojencev. Njihova povprečna starost je 70,5 leta. Od tega je 24.566 prejemnikov starostne pokojnine, 6.206 je prejemnikov invalidske pokojnine ter 4.777 prejemnikov družinske in vdovske pokojnine.

Manj kot 600 evrov povprečne mesečne starostne pokojnine prejmejo v naslednjih občinah: Črnomelj, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Sodražica, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Žužemberk.

V navedenih 11 občinah prebiva 9.025 upokojencev, ki prejemajo starostno pokojnino. To pomeni, da v regiji več kot tretjina (36,7 odstotka) vseh upokojencev, ki prejemajo starostno pokojnino, prejema pokojnino, ki je v povprečju nižja od 600 evrov mesečno.

Najnižjo starostno pokojnino v povprečju prejemajo v Šentjerneju (541,68 evra), najvišjo pa v občini Novo mesto (741,10 evra). Mesečne razlike je 200 evrov.

Kot pokrajina so na najslabšem v Beli krajini, kjer upokojenci v vseh treh občinah prejmejo v povprečju manj kot 600 evrov starostne pokojnine.

V Semiču je to 560,92 evra, v Metliki 577 evrov in v Črnomlju 590,12 evra.

Meja za tveganje revščine je pri 617 evrih.

Še slabše je na področju povprečne invalidske pokojnine, kjer prejemniki prejemajo v povprečju od 450,28 evra (v Sodražici) do največ 586,59 evra (v Šmarjeških Toplicah).

Nadalje je še slabše na področju družinske in vdovske pokojnine, kjer prejemniki prejemajo v povprečju od 336,04 evra (v Škocjanu) do 497,20 evra (v Kočevju).

Imamo tudi rekorderje

Ni pa pri vseh enako. ZPIZ je objavil tudi podatke o najvišjih pokojninah, ki so jih prejeli na našem območju. Podatki so za marec 2018.

Najvišje izplačane pokojnine v regiji, neto, v evrih:

Najvišja starostna pokojnina Najvišja delna pokojnina Najvišja invalidska pokojnina Najvišja družinska pokojnina Najvišja vdovska pokojnina
2.313,60 1.342,30 1.770,21 1.477,94 1.500,05

 

Nadalje ZPIZ navaja, da je bila najnižja izplačana starostna/invalidska pokojnina v letošnjem marcu 207,26 evra.

Razmerje med najvišjo in najnižjo izplačano neto pokojnino je tako 1 : 11.

Podatki o povprečnih pokojninah po občinah so naslednji:

UŽIVALCI POKOJNIN PO OBČINAH, 12/2017
Občina Starostne Invalidske Družinske in vdovske Skupaj
Število Povp. pokoj., v evrih Število Povp. pokoj., v evrih Število Povp. pokoj., v evrih Število Povprečna starost
Črnomelj 2.605 590,12     672 507,32 550 424,37 3.827 69,9
Dolenjske Toplice   512 638,35     149 566,78 101 439,52   762 69,1
Kočevje 3.197 614,89     732 504,96 630 497,20 4.559 70,0
Kostel   114 603,02      17 421,66  29 390,73   160 70,9
Loški Potok   340 542,46      58 491,80  89 388,32   487 70,6
Metlika 1.371 577,00    535 500,46 260 398,34 2.166 69,4
Mirna   488 645,07    112 540,06 115 411,08   715 69,2
Mirna Peč   473 594,38    109 518,86  93 351,35   675 68,5
Mokronog – Trebelno   458 563,45    115 463,01 131 378,14   704 70,5
Novo mesto 6.430 741,10 1.627 589,58 964 474,30 9.021 70,3
Osilnica     73 622,53     11 525,10  25 377,87   109 68,7
Ribnica 1.618 603,70    298 484,73 278 436,46 2.194 70,5
Semič    757 560,92    224 500,21  97 425,64 1.078 69,6
Sodražica    373 586,20      59 450,28  80 353,83   512 70,3
Straža    757 652,05    239 546,40 131 458,60 1.127 69,7
Šentjernej 1.163 541,68    304 489,66 242 369,43 1.709 70,4
Šentrupert    364 587,97     79 486,73 112 385,13   555 69,5
Škocjan    421 546,58    132 448,53 111 336,04   664 69,0
Šmarješke Toplice    486 668,08    160 586,59  99 381,94   745 69,7
Trebnje 1.866 627,73    340 523,16 428 387,36 2.634 69,2
Žužemberk    700 556,42    234 492,47 212 340,70 1.146 68,6
Skupaj: 24.566   6.206   4.777   35.546 70,5

Vir: Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje RS (ZPIZ). Podatki so za december 2017.

  • Nižje starostne pokojnine od 600 evrov v povprečju prejemajo v 11 občinah (od 21).
  • Invalidske pokojnine so v povprečju nižje od 600 evrov v vseh 21 občinah. Zneski so od 450 do 589 evrov.
  • Družinske in vdovske pokojnine pa so sploh področje zase. Zneski so v povprečju od 340 (v Žužemberku) do 497 evrov (v Kočevju).

J. M.