Ko vzamemo pod drobnogled posamezno občino, prebrskamo veliko stvari in pri tem pogosto beremo obljube, strategije, načrtke, kaj bo, če bo, tam enkrat nekje – in podobno. Trebnje pa je konkretno, kar nas je, priznamo, presenetilo.

Na novo so pridobili odločbi za skoraj milijon evrov nepovratnih evropskih sredstev. Nedvomno je to tudi posledica dela lani ustanovljenega Medobčinskega razvojnega centra občin Trebnje, Ivančna Gorica in Grosuplje. Na vidiku so nova delovna mesta, od 200 do 230, česar že nekaj časa ne beremo ravno pogosto.

REM, TPV, EUROTEK za TREVES IN TEM

Nova delovna mesta se obetajo v podjetju REM (40 do 60 del. mest) in podjetju TPV (100 del. mest), ki je začelo z gradnjo v Veliki Loki, kjer se koncentrira glavnina razvojnih ciljev podjetja TPV. Gradi tudi Eurotek: v obrtno-podjetniški coni na Biču gradijo nove proizvodne kapacitete za potrebe podjetja Treves, tovarne notranje opreme za vozila, Veliki Gaber, in podjetja Tem Čatež (izdelujejo stikala in vtičnice). Po napovedih naj bi s širitvijo tamkajšnje proizvodne dejavnosti zagotovili 60 do 70 dodatnih delovnih mest.

Za daljinsko ogrevanje 347.764,26 evra nepovratnih sredstev

Konec marca pa je Komunala Trebnje sporočila, da so uspeli na razpisu za črpanje evropskih sredstev za sofinanciranje daljinskega ogrevanja za obnovljive vire energije. Komunala je pridobila nepovratna sredstva v višini 347.764,26 evra, gre pa za skupni projekt DOLB Trebnje center v ocenjeni skupni vrednosti 771.013,96 evra

Za industrijsko cono 627.089,96 evra nepovratnih sredstev

Občina Trebnje pa je uspela na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. To pomeni, da jim je bilo odobreno sofinanciranje za projekt v višini 627.089,96 evra. Predmet sofinanciranja je 1. faza projekta Ureditve industrijske cone Trebnje, in sicer ureditev gospodarske javne infrastrukture. V 1. fazi projekta bo urejena nekdanja regionalna cesta ter cesta jug – sever, pri kanalizaciji za odvod komunalnih odpadnih in padavinskih voda bodo zgrajeni štirje kanali. Poleg tega bosta zgrajena tudi vodovod in cestna razsvetljava.

Industrijska cona Trebnje se nahaja v vzhodnem delu mesta Trebnje, severno od nekdanje regionalne ceste Trebnje – Novo mesto, med ureditvenim območje tovarne Akripol na zahodu in obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo na vzhodu (Dolenja Nemška vas). Navezuje se na obstoječi industrijski kompleks ob nekdanji regionalni cesti, hkrati pa meji na predel stanovanjske gradnje. Občina bo industrijsko cono opremila skupaj s podjetjem REM. Občina Trebnje je že marca objavila javno naročilo za izvedbo del. Prejeli so 10 ponudb, s 632.206,33 evra je bilo najugodnejše podjetje Pirc gradnje, Ljubljana. Dela po pogodbi bodo končana do 30. septembra 2017.

REM bo gradil novo halo, veliko 8.500 kvadratnih metrov

Industrijska cona bo namenjena predvsem proizvodnim in servisnim dejavnostim. Podjetje, ki je že izkazalo interes za gradnjo na tem območju in je skupaj z občino Trebnje kandidiralo tudi na javnem razpisu, pa je REM, d. o. o., podjetje za proizvodnjo montažnih modularnih objektov in bivalnih kontejnerjev, ki bo zgradilo novi proizvodni obrat. Zasnovana je montažna hala, v velikost okrog 8.500 kvadratnih metrov. O tem, da do leta 2019 načrtujejo od 40 do 60 novih delovnih mest, smo že poročali.

TPV začel z izgradnjo objekta v Veliki Loki

TPV pa je začel z investicijo logistično proizvodnega objekta na lokaciji Velika Loka. TPV je sicer visoko tehnološko podjetje, ki izdeluje sestavne dele za domala vse pomembne blagovne znamke avtomobilske industrije. Uporabljajo visoko razvito tehnologijo in dosegajo dodano vrednost na zaposlenega, ki za več kot dvakrat presega slovensko povprečje. TPV bo v štirih letih ustvaril 100 novih delovnih mest.

Medobčinski razvojni center

Avgusta lani je začel delovati Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Center spremlja razpise tako na državni kot evropski ravni in pripravlja projekte za kandidiranje na razpisih.

T. H.