Na ponovljen razpis za direktorja DSO Metlika tokrat dve prijavi

Na ponovljen razpis za direktorja Doma starejših občanov (DSO) Metlika, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 15. junija 2018, sta se po naših podatkih prijavili dve kandidatki, Andreja Draginc in Ivica Lozar.

Obe sta za to mesto kandidirali že na prvem razpisu, ki je bil 12. januarja 2018. Takrat se je za mesto direktorice potegovala tudi Mojca Stopar Zevnik, ki pa na koncu, dan po volitvah, ki so bile 3. junija 2018, po dolgem čakanju ni dobila soglasja Anje Kopač Mrak, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v odhajanju. Poskus imenovanja Stopar Zevnikove pa je tudi predmet preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Razpis za direktorja je svet zavoda, ki ga vodi Dragica Valenčič, ponovil, tokrat se po naših podatkih Stopar Zevnikova ni prijavila.

Člani sveta DSO Metlika so prijave po naših podatkih odpirali prejšnji teden, za ta četrtek pa je že sklicana tudi seja sveta zavoda, kjer se bosta obe prijavljeni kandidatki članom vnovič predstavili. Predstavili bosta tudi svoj program vodenja.

Običajno je tako, da po predstavitvi kandidatov člani sveta takoj glasujejo (glasovanje je praviloma tajno) in nato kandidate takoj obvestijo o svoji izbiri. Po januarskem razpisu temu ni bilo tako, člani metliškega sveta DSO so z odločitvijo o izbiri čakali in nato trmasto vztrajali pri svoji izbiri Stopar Zevnikove.

Kdo sta prijavljeni kandidatki?

  • Andreja Draginc, magistrica managementa: Z naslovom naloge Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo, nato je magistrirala iz managementa v zdravstvu in socialnem varstvu. S tem je pridobila naziv magistrica managementa. Je avtorica številnih strokovnih člankov in tudi učnega gradiva, s strokovnimi prispevki je sodelovala na številnih konferencah. Stanuje v občini Metlika in je predavateljica ter vodja kliničnega usposabljanja na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.
  • Ivica Lozar, dipl. ekonomistka: Leta 2000 je z naslovom naloge Kakšen naj bo dober prodajalec diplomirala na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto. Stanuje v občini Črnomelj in je 10,5-odstotna družbenica mikro podjetja L-Šport, trgovina in servis koles ter ostale športne opreme, d. o. o., iz Črnomlja. Podjetje po prihodkih nazaduje, lani so imeli teh manj kot 36 tisoč evrov, že več let pa poslujejo z izgubo. V podjetju je bil lani le 1 zaposlen. To je tudi vse, kar o prijavljeni kandidatki najdemo v javno dostopnih spletnih bazah.

DSO Metlika kot vršilka dolžnosti še vedno vodi Jerneja Šterk. Prvič so ji mandat za začasno vodenje podelili s 1. junijem 2017, ko je bila imenovana za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja. Ker direktor v tem času ni bil imenovan, ji je svet zavoda mandat podaljšal, tokrat je bil vpis v Poslovni register Slovenije (PRS) izveden 12. junija 2018, z veljavnostjo za nazaj, od 1. junija 2018. Tudi to imenovanje je za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja.

J. M.