Kadrovanje: Prusovi uspelo, Stopar Zevnikovi (še) ni

(pixabay.com)

V zadnjem času smo bili priča večjim polemikam in tudi dvomom, povezanim s kadrovanjem v dveh belokranjskih javnih zavodih: Domu starejših občanov Metlika in Srednji šoli Črnomelj. Po nekaj tednih ugotavljamo, da je Elizabeti Prus uspelo pridobiti še en mandat, z imenovanjem Mojce Stopar Zevnik pa se še vedno ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije.

Mojco Stopar Zevnik so v Metliki izbrali za direktorico Doma starejših občanov. Nato bi moralo soglasje k imenovanju dati še ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki pa tega še ni izdalo. Stvari so se zapletle zaradi prijave na Komisijo za preprečevanje korupcije. Obstaja namreč sum, da gre za politično kadrovanje, nepotizem, saj je Stopar Zevnikova tudi prek soproga, ki je metliški župan, in ministrice močno povezana s stranko SD. Slednje prihaja še bolj do izraza tudi zato, ker Mojca Stopar Zevnik nima želenih delovnih izkušenj na področju socialnega varstva.

Ne glede na to je svet zavoda Doma starejših občanov Metlika, ki ga vodi Dragica Valenčič, Stopar Zevnikovo izbral kot najprimernejšo za direktorico med tremi prijavljenimi kandidatkami. Nato je soglasje dal še Občinski svet občine Metlika. Zdaj bi moralo soglasje dati še ministrstvo, ki ga vodi dr. Anja Kopač Mrak iz stranke SD. Ko bi bilo to soglasje pridobljeno, pa bi svet doma starejših izdal končni sklep o imenovanju Stopar Zevnikove za direktorico. Vendar pa se je tu zapletlo.

V postopek imenovanja Zevnikove za direktorico Doma starejših v Metliki se je vključila Komisija za preprečevanje korupcije, ki postopka še ni končala.

Z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so nam, ko smo preverjali, kako je s tem, sporočili, da jih je Komisija pozvala k razjasnitvi dejstev in okoliščin v zvezi s postopkom imenovanja Mojce Stopar Zevnik.

Kako je z imenovanjem ravnateljice Srednje šole Črnomelj?

Veliko polemik je bilo tudi okoli imenovanja Elizabete Prus za ravnateljico Srednje šole Črnomelj. Tudi tu so bili očitki o političnem imenovanju, povezanim s stranko SD. Svet zavoda, v katerem je, zanimivo, tudi Metka Stopar Zevnik, je izbral Prusovo. Predhodno so o tem pridobili še potrebno mnenje črnomaljskega občinskega sveta, v prid Prusovi. V občinskem svetu pa je pomemben koalicijski člen tudi stranka SD. Imenovanje je dvigalo veliko prahu. Nato je svet predlog poslal ministrstvu za šolstvo, izobraževanje in šport, ki ga vodi dr. Maja Makovec Brenčič iz stranke SMC.

Ministrica nato za Prusovo ni izdala mnenja. Vendar pa je tu zakonodaja očitno nekoliko drugačna. Če minister ne poda mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja tudi brez tega mnenja. In točno to se je tudi zgodilo. Ministrica iz SMC Maja Makovec Brenčič je molčala, svet zavoda Srednje šole Črnomelj pa je nato 12. aprila sprejel sklep, s katerim je Prusovi dodelil novi 5-letni mandat, do leta 2023.

Slednje pomeni, da je Prusovi, ki si je po naših podatkih zelo prizadevala za vnovični mandat, uspelo. Pri tem ji je bila v veliko pomoč tudi odhajajoča ministrica iz vrst SMC, verjetno pa tudi drugačne vrste dogovori v vladni koaliciji, ki jo sestavljajo SMC, SD in DeSUS. Mojci Stopar Zevnik pa zaenkrat imenovanje za direktorico Doma starejših občanov Metlika (še) ni uspelo.

J. M.