V Revozu zaposlenih preko 100 hrvaških državljanov

Preverili smo, ali bodo še zaposlovali in kako je z izgradnjo zahodne obvoznice.

Revoz Novo mesto

V Revozu imajo zapolnjena vsa delovna mesta, odprtje trga dela za hrvaške državljane pozdravljajo, trenutno jih je pri njih zaposlenih preko 100, zaposlovali bodo le v primeru dodatnih potreb, zanimajo pa jih kandidati predvsem iz obmejnega območja. Sicer pa so v pripravi izgradnje odprtega parkirišča za lastna vozila in 48 tovornjakov, ki jih odvažajo. Povezano s temi prevozi smo še preverili, kaj se dogaja z izgradnjo novomeške zahodne obvoznice, s katero bi sprostili promet po lokalnih cestah v mestu in okolici.

Iz novomeškega Revoza, kjer je okoli 3.400 zaposlenih, so sporočili, da imajo trenutno zaposlenih več kot 100 sodelavcev iz Hrvaške. Na vprašanje, ali bodo letos še kaj zaposlovali, pa so odgovorili, da bo to odvisno od potreb. Dodali so, da bodo tudi v bodoče iskali kandidate iz sosednje države, predvsem iz obmejnega območja.

Iz tega sledi, da imajo v Revozu trenutno zapolnjene vse kapacitete, tudi novih razpisov za delovna mesta trenutno nimajo objavljenih. V prihodnjih mesecih pa bodo zaposlovali le v primeru fluktuacije, kjer bodo zapolnjevali morebitne odhode ali nadomestitve delavcev.

Hrvaški iskalci dela izenačeni s slovenskimi

Spomnimo. Od 1. julija se hrvaški državljani lahko prosto zaposlujejo v Sloveniji, za to ne potrebujejo več delovnih dovoljenj, kar je doslej povzročalo velike težave za vse. Postopek pridobitve teh dovoljenj je bil namreč zelo dolg. Hrvaška pa je že pet let članica Evropske unije, zato tudi ta sprostitev. Slovenija bi sicer lahko dosegla še podaljšanje zaposlovanja za nekaj let, če bi to pravočasno sporočila Evropski komisiji, vendar tega odhajajoča vlada ni naredila.

V Sloveniji je trenutno zaposlenih približno 6500 hrvaških državljanov, po ocenah gospodarstva jih bo v treh letih v Slovenijo prišlo še med 1000 in 2000.

Sprostitev prostega trga za zaposlovanje delavcev iz Hrvaške v Revozu pozdravljajo. Pravijo, da bo s tem olajšano zaposlovanje za podjetja, ki se soočajo z velikim pomanjkanjem domačih kandidatov za posamezne poklice.

V pripravi izgradnje novega odprtega parkirišča

Revoz je torej polno zaseden, trenutno pa so v pripravi izgradnje novega odprtega parkirišča, kakor je to razvidno iz sklepa Agencije RS za okolje (Arso) z dne 1. junija 2018. Parkirišče bodo zgradili za nova osebna vozila in za tovorna vozila, ki izvajajo logistične prevoze novih osebnih vozil, proizvedenih v Revozu. Parkirišče v izmeri 31.568 kvadratnih metrov s 1059 parkirnimi mesti za nove avtomobile bodo zgradili na zahodnem delu industrijskega kompleksa. V tem delu bo tudi 48 parkirnih mest za tovorna vozila, ki prevažajo te avtomobile.

Kaj pa zahodna obvoznica?

Tako v Revozu kot bližnji okolici pa verjetno težko čakajo še na zahodno obvoznico, ki bo sprostila promet po Belokranjski in nadalje Levičnikovi cesti. Iz odgovora na aprilski seji mestnega sveta na eno od svetniških vprašanj pa je razvidno, da naj bi predvidoma v drugi polovici leta 2018 Direkcija RS za infrastrukturo začela s postopkom javnega naročila za izbor projektanta.

Zahodna obvoznica se bo začela na območju sedanjega avtocestnega priključka Novo mesto vzhod, prečkala bo reko Krko in bo potekala med naseljema Žabja vas in Velika Cikava do priključka Cikava ter nadalje po zahodni strani industrijske cone do priključka Osredek. Gradbeno dovoljenje za traso je predvideno v decembru 2018.

Začetek gradnje od avtoceste do Osredka je glede na terminski plan predviden v aprilu 2019, dokončanje in predaja prometu pa konec leta 2022. Ali bo temu res tako, pa bomo lahko šele ugotavljali.

A. L.