DSO Metlika: Čudnemu kadrovanju ni videti konca

Vir: YouTube

Članice in član Doma za starejše občane Metlika, ki ga vodi nekdanja upokojena ravnateljica črnomaljskega vrtca Dragica Valenčič, so v četrtek za direktorico doma po ponovljenem razpisu z dne 15. junija 2018 po naših podatkih izbrali celo v Črnomlju, od koder izhaja, precej neznano Ivico Lozar. Za slednjo je sicer že ves čas veljalo, da ima najmočnejše lobistične povezave, na prvem razpisu pa naj bi jim Mojca Stopar Zevnik, soproga metliškega župana, zgolj mešala štrene.

Poročali smo že, da Stopar Zevnikova ni dobila soglasja ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ministrica je dan po junijskih državnozborskih volitvah sporočila, da soglasja ne bo podpisala. Razlogov za odločitev ni pojasnila, kot najverjetnejši je postopek preiskovanja Komisije za preprečevanje korupcije, ki je na prijavo javnosti neznanega prijavitelja preiskovala to imenovanje.

S tem je Stopar Zevnikova odstopila iz igre, Svet zavoda Doma starejših občanov, katerega ustanoviteljica je država, je nato 15. junija 2018 v Uradnem listu RS objavil nov razpis za direktorja. Na razpis sta se prijavili dve kandidatki, ki sta prijavi poslali že po prvem razpisu. To sta bili Andreja Draginc, magistrica managementa v zdravstvu in socialnem varstvu iz občine Metlike, in Ivica Lozar, diplomirana ekonomistka iz Črnomlja.

V četrtek je nato svet zavoda sklical sejo, kjer sta se obe predstavili. Že vnaprej je bilo iz Metlike slišati, da je favoritka članov sveta DSO Metlika Ivica Lozar, ki bo tudi potrjena. Napovedi so se nato tudi uresničile. Svet DSO Metlika za direktorico predlaga Ivico Lozar.

Dragica Valenčič bo zdaj (ali pa že je) o tem obvestila tudi Občino Metlika. Soglasje k temu imenovanju mora namreč zdaj podati še Občinski svet Občine Metlika. Še prej pa bo o tem razpravljala t. i. občinska kadrovska komisija oziroma Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI), katere člani so: Maja Pegam, Jože Cajnar, Duška Vlašič, Barbara Vraničar in Boris Govednik. Predsednik KMVI je Jože Cajnar.

KMVI se običajno sestane nekaj dni pred sejo občinskega sveta. Metliški občinski svet pa se je nazadnje sestal 28. junija 2018. Doslej je veljalo, da med poletnimi meseci ni bilo sej, v letu 2017, na primer, je bila naslednja popoletna seja občinskega sveta šele 28. septembra 2017. Ali bodo zdaj naredili izjemo ali pa bodo o soglasju občinski svetniki odločali morda celo na korespondenčni seji, zaenkrat ni znano.

Po pridobitvi soglasja občine mora nato soglasje podati še ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glede na to, da zdajšnja ministrica dr. Anja Kopač Mrak opravlja le t. i. tekoče posle, v teku pa je imenovanje nove vlade, je vprašanje, kdaj bo novi minister ali ministrica nastopil s svojim delom.

Bilo bi zelo čudno, če bi Kopač Mrakova v tem vmesnem obdobju izdala soglasje k imenovanju Ivice Lozar za direktorico Doma starejših občanov Metlika.

Odločitev sveta zavoda DSO Metlika je med poznavalci razmer dvignila veliko prahu, kar je razvidno tudi iz komentarjev, objavljenih pod prispevkom (na-ponovljen-razpis-za-direktorja-dso-metlika-tokrat-dve-prijavi/).

Komentarji so dovolj povedni. Dodajmo še, da je Ivica Lozar v Črnomlju poznana predvsem po tem, da je solastnica mikro podjetja L-Šport, kjer je direktor Bojan Lozar. Podjetju ne gre dobro, v njem je le en zaposlen. Za Lozarjevo je iz javno objavljenih podatkov Agencije za javnopravne zadeve in storitve (Ajpes) še razvidno, da je bila pred leti samostojna podjetnica (s. p.), delovala je kot L – Šport, trgovina in servis koles ter ostale športne opreme (ime podobno imenu podjetja), nato je s. p. zaprla. Bila je tudi predsednica Športnega društva Triglav Novo mesto, ki pa ne deluje več.

Kdo so člani Sveta zavoda DSO Metlika?

  • Štiri predstavnice ustanovitelja (države oz. ministrstva) so: Cvetka Aupič, Nada Krašovec Klančar, Barbara Vraničar, Dragica Valenčič (od 19. 1.2017)
  • Predstavnica lokalne skupnosti (na predlog občine): Duška Vlašič (od 6. 10. 2016)
  • Predstavnica zaposlenih: Irena Vrščaj (od 26. 10. 2016)
  • Predstavnik stanovalcev: Edvard Franc Vivoda (od 15. 9. 2016)

Iz članstva sveta zavoda je razvidno, da sta v Svetu DSO Metlika dve članici, ki delujeta tudi v občinskem svetu občine Metlika. To sta Barbara Vraničar, ki je bila na mesto članice sveta DSO imenovana kot predstavnica države (na predlog ministrstva), in Duška Vlašič, ki je bila na to mesto imenovana kot predstavnica Občine Metlika. Obe sta hkrati tudi članici metliške t. i. kadrovske komisije KMVI.

Članica Sveta DSO Metlika pa je tudi Cvetka Aupič, nekdanja direktorica DSO Metlika, zdaj pa je – ob tem, da je članica sveta DSO Metlika, tudi članica Sveta zavoda DSO Črnomelj. Aupičeva je tudi občinska svetnica na listi stranke DeSUS v Občinskem svetu občine Črnomelj. Lozarjeva pa naj bi veljala predvsem za njeno favoritko.

Še podatki o prijavljenih kandidatkah:

  • Andreja Draginc, magistrica managementa: Z naslovom naloge Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo, nato je magistrirala iz managementa v zdravstvu in socialnem varstvu. S tem je pridobila naziv magistrica managementa. Je avtorica številnih strokovnih člankov in tudi učnega gradiva, s strokovnimi prispevki je sodelovala na številnih konferencah. Stanuje v občini Metlika in je predavateljica ter vodja kliničnega usposabljanja na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.
  • Ivica Lozar, dipl. ekonomistka: Leta 2000 je z naslovom naloge Kakšen naj bo dober prodajalec diplomirala na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto. Stanuje v občini Črnomelj in je 10,5-odstotna družbenica mikro podjetja L-Šport, trgovina in servis koles ter ostale športne opreme, d. o. o., iz Črnomlja. Podjetje nazaduje, lani so imeli manj kot 36 tisoč evrov prihodkov (okoli 3.000 evrov mesečno), že več let pa poslujejo z izgubo, kumulativno se ta približuje znesku 100 tisoč evrov.

J. M.