Ali turizem v Beli krajini, kot to navaja RIC, res napreduje?

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Belokranjski turizem je v primerjavi s slovenskim zanemarljivo majhen, v prvih petih mesecih pa v primerjavi s slovenskim celo nazaduje. V Sloveniji je bila letošnja rast prihodov turistov 15,6-odstotna, v Beli krajini le 10,7-odstotna. Hkrati je bilo  v Beli krajini največ enodnevnih ali prehodnih turistov, število prenočitev se je v primerljivem obdobju prvih petih mesecev leta 2018 namreč znižalo.

Po podatkih Statističnega urada RS, ki jih po lastnih navedbah za naš portal uporabljajo tudi v Razvojno informacijskem centru (RIC) Bela krajina, je v prvih petih mesecih 2018 Belo krajino obiskalo 5.840 turistov (lani 5.272). Opravili so 12.331 (lani 12.368) prenočitev, kar je bilo 37 prenočitev manj kot v istem obdobju lani. Po statističnih podatkih se je število prihodov turistov sicer povečalo za 568, vendar je bilo to le na račun enodnevnih obiskov ali prehodov, saj ti v Beli krajini niso prespali.

Podatki po občinah: Povečalo se je število prenočitev v Metliki, v Semiču se je bistveno zmanjšalo, v Črnomlju je približno na lanski ravni. V Beli krajini kot celoti pa je bilo letos 37 nočitev manj kot v istem obdobju lani.

Uradni statistični podatki po občinah kažejo, da se je letos bistveno povečalo število prenočitev predvsem v Metliki (iz 1.505 lani na 4.077 letos), upadlo je v Semiču, v Črnomlju pa sta bili letos le 102 dve prenočitvi več kot v istem lanskem obdobju.

Podatki Statističnega urada RS o turizmu za občine Črnomelj, Metlika in Semič so naslednji:

Občina Prihod turistov,

1 – 5/2018

Prihod turistov,

1 – 5/2017

Prenočitve,

1 – 5/2018

Prenočitve,

1 – 5/2017

Črnomelj 2.482 2.138  6.073  5.971
Metlika 1.969    957  4.077  1.505
Semič 1.389 2.177  2.181  4.892
Skupaj: 5.840 5.272 12.331 12.368

Vir: Statistični urad RS (tukaj (2018)  + tukaj (2017)

V istem obdobju (januar – maj 2018) je bilo v Sloveniji 1,678.362 turistov in 4.220.082 prenočitev.

Število prihodov turistov se je v Sloveniji povečalo za 15,6 odstotka (v Beli krajini za 10,7 odstotka), število prenočitev se je povečalo za 9,1 odstotka, v Beli krajini pa se je znižalo za 0,03 odstotka.

Če bi v Beli krajini sledili trendom povečanja turistov in prenočitev, ki smo jim priča v državi, bi moralo Belo krajino v prvih petih mesecih obiskati vsaj 6.054 turistov, prenočitev pa bi moralo biti vsaj 13.493 oziroma 1.162 več. Statistični podatki tudi kažejo, da je turizem v Beli krajini v primerjavi s turizmom v Sloveniji zanemarljivo majhen, štejemo ga v promilih.

Iz podatkov je tako razvidno, da turizem v Beli krajini v primerjavi s Slovenijo – nazaduje.

Pojasnilo: Zadnje objavljeni statistični podatki so za maj 2018. Ko smo v začetku maja RIC prosili za podatke o turističnem obisku v Beli krajini, so nam odgovorili, da podatke pridobivajo s portala SURS, “skupaj z Občino Črnomelj”.

Napotili so nas torej na portal Statističnega urada RS. Od tam smo zdaj podatke pridobili tudi sami.

J. M.