Neverjetno visoka inflacija, prepolovljeno varčevanje

Denarnice so pod to vlado čedalje bolj prazne. (vir: pixabay.com)

Marca 2023 je bila letna rast cen 10,5-odstotna, to je tudi stopnja inflacije. V istem mesecu lani je bila inflacija 5,4 odstotna in za več kot polovico višja od povprečja držav evroobmočja. Slovenija je bila marca tudi edina država med njimi, kjer se je inflacija povečala.

K visoki letni inflaciji v Sloveniji so marca največ prispevale višje cene hrane in električne energije.

Cene hrane so se v letu dni povišale za 19,1 odstotka, meso se je podražilo za 18,2 odstotka, kruh in izdelki iz žit za 20,1 odstotka, mleko, sir in jajca pa za 24,4 odstotka.

Cena električne energije se je podražila za 49 odstotkov. Stanovanjski stroški so višji za 19,9 odstotka. Oblačila in obutev je dražja za 5,6 odstotka.

Podatki Statističnega urada RS tudi kažejo, da je stopnja bruto varčevanja gospodinjstev nižja, v zadnjem četrtletju 2022 se je v primerjavi z istim obdobjem 2021 znižala za 7,9 odstotne točke. Po prvih ocenah so gospodinjstva lani v povprečju za varčevanje namenila 9,3 odstotka razpoložljivega dohodka, v letu 2021 pa so mesečno privarčevala 18,7 odstotka razpoložljivega dohodka.

Tudi ta podatek (poleg inflacije) kaže, da prebivalci bistveno težje živijo kot je bilo to v letu poprej.

Primerjava z državami evroobmočja: Še lani Slovenija bistveno na boljšem

Primerljivi podatki v okviru 20 držav z evrom (evroobmočja) kažejo, da je bila Slovenija marca 2023 edina država, kjer se je zvišala inflacija. Ob 10,5 odstotka v Sloveniji znaša letna stopnja inflacije evroobmočja 6,9 odstotka. To pomeni, da je slovenska inflacija za 52 odstotkov višja od povprečja držav, ki uporabljajo evro.

Še marca 2022 pa je bila slovenska inflacija 5,4 odstotka, v evroobmočju pa 7,4-odstotna. Marca 2022 je bila inflacija v Sloveniji na ravni dveh tretjin držav z evrom, tj. za tretjino nižja kot v ostalih državah.

Inflacija v Sloveniji se je začela bistveno povečevati z nastopom vlade Roberta Goloba. Junija lani je bila 10,4-odstotna, v evroobmočju 8,9 odstotka. Junija 2022 je slovenska inflacija tudi prvič presegla povprečno stopnjo držav z evrom.

Stopnje inflacije (v %) po mesecih in primerjava z državami z evrom (evroobmočja):

Mesec            Slovenija                 Evroobmočje
jun.22 10,4 8,9
jul.22 11,0 8,9
mar.23 10,5 6,9

Vir: SURS

J. M.