Izplačilo enkratnega dodatka upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil tik pred zdajci

(vir: pixabay.com)

Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter nekateri drugi upravičenci, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, bodo v četrtek prejeli enkratni solidarnostni dodatek. Izplačilo je potrdila Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, ki je že konec marca sprejela interventni zakon za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic, bolj znan kot t. i. prvi mega korona zakon.

Enkratno pomoč bo prejelo 302.224 upokojencev, v skupnem znesku 66,4 milijona evrov evrov.

Dodatek bodo dobili upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 700 evrov ali manj, in sicer v naslednjih zneskih:

  • pokojnina do 500 evrov:              300 evrov
  • pokojnina od 500 do 600 evrov:   230 evrov
  • pokojnina od 600 do 700 evrov:   130 evrov

Dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Pravila so takšna kot za ostale.

Dodatek bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic.

Prejeli ga bodo tudi kmetje, to je tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Prejeli ga bodo tudi prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Nekaj ostalih določil

V znesek pokojnine za obračun enkratnega solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju in dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih.

Upošteva se tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2019; in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2019. Višina enkratnega solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2019, do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Uživalcem pokojnin v sorazmernem delu se bo enkratni solidarnostni dodatek izplačal v sorazmernem delu, določenem za odmero pokojnine. To velja tudi za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega.

Prav tako se bo enkratni solidarnostni dodatek izplačal v sorazmernih delih v primeru družinske pokojnine, če se izplačuje večjemu številu družinskih članov (za določitev višine pripadajočega dodatka se seštejejo zneski pokojnine, ki jo prejemajo vsi družinski člani, nato pa se dodatek izplača v sorazmernem delu uživalcem v odvisnosti od števila družinskih članov – na primer, če družinsko pokojnino prejemajo trije družinski člani, se bo enkratni solidarnostni dodatek izplačal vsakemu po 1/3).

Pomembno: Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek uživalca za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, in ne bo podlaga za rubež po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku.

Znesek enkratnega solidarnostnega dodatka tudi ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki enkratnega solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli obvestilo o nakazilu prejemkov.

Vir: tukaj

C. R.