Šmarješke Toplice: Občina denar za zdravnika in bolnike namenila za lastne pisarne

Občinska stavba v Šmarjeti, kjer je sedež občine. (vir: Google Street)

Družinska zdravnica Irena Vester, koncesionarka z ambulanto v Šmarjeti, je v obvestilu pacientom zapisala, da bo z 31. marcem 2019 predvidoma primorana prenehati z delom družinske zdravnice v občini Šmarješke Toplice. “Za ta korak sem se odločila, ker žal ne najdem skupnega jezika z županjo glede ureditve prostorov ambulante,” je zapisala.

Pojasnila je, da so prostori ambulante v Šmarjeti bistveno premajhni, saj imajo na voljo le dva povezana prostora in polovico čakalnice. Zato strokovno delo v takšnih prostorih ni mogoče, bolnikov pa glede na nova pravila ne smejo več cepiti proti gripi in tetanusu, prav tako ni nobene zasebnosti med prevezovanjem ran. Tudi referenčna ambulanta ne more delovati v skladu s pogoji, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nadalje okužene odpadke shranjujejo kar v zdravniški ordinaciji, kar je v nasprotju s predpisi. Medicinsko dokumentacijo shranjujejo kar v omari v vetrolovu, saj prostora za to nimajo na voljo. Zdravnica je zaradi navedenih nepravilnosti že plačala tudi kazen, ki jo je odredil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

O vsem tem je zdravnica obvestila tudi županjo Bernardko Krnc, naletela je na gluha ušesa.

Obisk zdravstvenega inšpektorja

Da bo mera polna, so imeli 3. oktobra 2018 v ambulanti redni nadzor zdravstvenega inšpektorja, ki je zoper zdravnico Ireno Vester uvedel prekrškovni postopek, saj v ambulanti nimajo primernega prostora za zbiralnico infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri prevezih ran.

Denar namesto za ambulantne prostore porabili za občinske

Bernardka Krnc (vir: YouTube)

Zdravnica je tudi ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice že leta 2009 prejela denar iz državnega proračuna, ki ga bi morala nameniti za ureditev prostorov za ambulanto v mansardi občinske stavbe v Šmarjeti.

Županja Bernardka Krnc pa je denar namesto za ureditev prostorov za ambulanto porabila za ureditev prostorov občinske uprave in pisarne za županjo.

Družinska zdravnica Irena Vester je v občini Šmarješke Toplice začela z delom leta 2010. Takrat je ambulanto obiskovalo 621 bolnikov, danes je registriranih 1867 bolnikov. Dnevno jih povprečno obišče 60. Poleg tega v ambulanti deluje tudi zdravstvenik, ki vodi referenčno ambulanto, zato je dodaten prostor postal še bolj nujen.

Zdravnica Irena Vester je ob tem zapisala: “Ne morem sprejeti dejstva, da je občina denar, ki je bil namenjen vam, bolnikom, in nam, ki z vami delamo, namenila za lastne pisarne, naši prostori pa so še vedno tako majhni kot pred leti.”

Po prejemu obvestila v uredništvo smo o tem vprašali tudi županjo Bernardko Krnc. Zanimalo nas je tudi, kaj bi zaprtje ambulante pomenilo za občane in občanke, če bo zdravnica prenehala z delom. Odgovora zaenkrat nismo prejeli.

Celotno obvestilo objavljamo v nadaljevanju.

 

A. L.