Koliko regresa bodo prejeli v javni upravi in kakšne so njihove plače

Vir: pixabay.com

V celotnem javnem sektorju, kjer je okrog 164.000 zaposlenih, bodo regres za letni dopust prejeli z majsko plačo, izplačano prve dni junija. Zneski bodo od 500 do 1.000 evrov bruto, odvisno od tega, v kateri plačni razred se posameznik uvršča. Regres bodo prejeli vsi, tudi funkcionarji. Objavljamo tudi plačno lestvico.

Tudi zaposleni in funkcionarji v javnem sektorju bodo letos prejeli regres za letni dopust. Zneski bodo različni, merilo bo uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017.

Zaposleni in funkcionarji v javnem sektorju bodo prejeli naslednji regres:

  • do vključno 16. plačnega razreda (do 793,10 evra bruto plače): regres 1.000 evrov
  • od 17. do vključno 40. razreda (od 824,83 do 2.032,98 evra): regres 790,73 evra
  • od 41. do vključno 50. razreda (od 2.114,29 do 3.009,28 evra): regres 600 evrov
  • od 51. plačnega razreda (od 3.129,66 evra dalje): regres 500 evrov

Plačni razredi, osnove, za plače zaposlenih v javnem sektorju in funkcionarje

V nadaljevanju objavljamo plačno lestvico, ki velja za zaposlene in funkcionarje v javnem sektorju. Plače se izplačujejo po plačnih razredih. Zneski so bruto, iz preglednice pa je razvidno, da so osnovne plače šele v 16. plačnem razredu na ravni minimalne plače, kot jih morajo prejemati vsi zaposleni – tako v gospodarstvu kot negospodarstvu.

To so osnove, k temu pripadajo še zakonsko določeni dodatki. Vseeno pa so plače v nižjih razredih nizke, zato številni zaposleni – tako kot v gospodarstvu – k plači prejemajo še dodatke, da pridejo do minimalne plače.

Glede na naša poizvedovanja so v 16. plačni razred in nato do 20. razreda uvrščeni praviloma zaposleni s končano srednjo šolo. Zaposleni z višjo izobrazbo so približno v 20. ali 21. plačnem razredu, z visoko praviloma okrog 30 do 33. plačnega razreda. Bruto plača v 33. plačnem razredu, ki je 1.544,88 evra, je približno enaka povprečni plači v Sloveniji. Tudi sicer velja, da zaposleni z visoko izobrazbo na nivoju celotne države, v gospodarstvu, praviloma prejemajo plačo na ravni povprečne slovenske plače. Z izjemo podjetij, kjer poslujejo nadpovprečno in imajo tudi višje plače. V preteklih dneh smo predstavili npr. plače v Krki, tovarni zdravil, Novo mesto.

Funkcionarji, kjer gre za osebe, ki jim poteče mandat zaposlitve (izvoljeni ali kako drugače), se uvrščajo približno od 46. plačnega razreda dalje. V teh razredih so med drugim tudi zdravniki, sodniki, predsedniki sodišč, ministri, predsednik vlade, predsednik države – skratka vsi javni uslužbenci. Kot zanimivost dodajmo, da so to tudi zaposleni na nacionalni televiziji in radiu. Poudarjamo še, da gre za osnovne plače, vsem pa tako kot pri ostalih, pripadajo še zakonsko določeni dodatki (za delovno dobo, uspešnost itd.). To so torej osnove bruto plač, plačni razredi.

Plačna lestvica zaposlenih v javnem sektorju, v evrih

Plačna lestvica, veljavna s 1. septembrom 2016, zneski so bruto (vir: Ministrstvo za javno upravo).

Še nekaj podrobnosti glede regresa za letni dopust

Glede regresa za letni dopust zakon sicer določa, da ga mora delodajalec izplačati najmanj v višini minimalne plače (to je okrog 800 evrov bruto). Izplačan mora biti najkasneje do konca junija. Regres pripada vsem, ki imajo pravico do letnega dopusta. Če ima zaposleni pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico tudi le do sorazmernega dela regresa. Za javni sektor so pravila nekoliko drugačna in se o njih letno sproti dogovarjajo vlada in reprezentativni sindikati.

Zato uvodoma navedena pravila glede določitve višine regresa za letni dopust veljajo za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki imajo v letu 2017 sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Enako velja za tiste zaposlene, ki imajo v letu 2017 sklenjeno delovno razmerje za določen čas, pri čemer je treba upoštevati, da se ne glede na trajanje pogodbe o zaposlitvi v letu 2017, za izplačilo regresa oziroma sorazmernega dela regresa upošteva plačni razred, ki ga zaposleni ima oziroma bi ga imel na zadnji dan meseca aprila 2017, če bi takrat imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Kazni, če regres ni izplačan

Podjetje ali ustanova plača od 750 do 2.000 evrov, odgovorna oseba, tj. direktor ali ravnatelj, pa z globo od 100 do 800 evrov. Za javni sektor tu ni bojazni, da ne bi bilo izplačano. Slednje bolj velja za zasebni sektor. Razvidno pa je, da kazni niti niso visoke, kar po svoje čudi.

Še zanimivost o plačah

Povprečna plača vseh zaposlenih v javnem sektorju je okrog 1.800 evrov bruto, kar je okrog 1.200 evrov neto in približno 20 % več od povprečja v državi in precej več od povprečnih plač v zasebnem sektorju. Res visoke plače pa vedno prinašajo zgolj individualne pogodbe posameznikov. Individualnih pogodb v javnem sektorju ni, so pa v vseh državnih podjetjih in ostalih zasebnih podjetjih. Tam gredo plače pogosto v nebo.

Kolikšni bodo regresi v gospodarskem sektorju, smo na primeru treh izrazitih predstavnikov podjetij (Beti, Akrapovič in Krka) preverili pred dnevi in lahko preberete tukaj. V povezavi so vidne tudi povprečne plače v teh podjetjih.

Kolikšne letne dodatke bodo prejeli upokojenci (v njihovem primeru ne govorijo o regresu, temveč dodatku), pa je dostopno tukaj.

T. H.