Včasih so rekli, da je za življenje pomembno, kje – v katerem kraju in državi – ter komu se rodiš. Danes ugotavljamo, da je zelo pomembno tudi to, kje in pri komu si služiš svoj vsakdanji kruh. Podatki o zneskih povprečnih plač in regresa za letni dopust že kažejo tako.

Tokrat zgolj na treh primerih podjetij ugotavljamo, da razlike pri izplačilih regresov za letni dopust niso tako zelo velike, so pa ogromne razlike pri izplačanih povprečnih plačah. Razmerje je skoraj 1 proti 3. Pri zgolj treh podjetjih. V enem letu je to 24 tisoč evrov razlike, v 40 letih, kolikor naj bi delal vsak med nami do izpolnitve polne pokojninske dobe, pa je to že skoraj nepredstavljivih 960.000 evrov. Ogromno. Gromozanska razlika. Govorimo seveda o bruto zneskih. Neto je pri vsakem posamezniku drugačen. Pri takšnih mesečnih razlikah prejetega plačila moramo torej pomisliti na leto, dve, deset, 20, 30 ali 40 let. Razlika v zgolj enem mesecu nam običajno namreč ne pove veliko.

In kakšni so regresi in plače?

Približujejo se torej prazniki in tudi dopustni dnevi so vse bližje. Na portalu Moja Dolenjska zato preverjamo, kakšne zneske za regres za letni dopust izplačujejo ali bodo izplačevali v podjetjih na našem območju. Podjetja sprašujemo tudi o povprečnih mesečnih plačah njihovih zaposlenih v letu 2016.

Za začetek objavljamo izplačila v treh podjetjih: dveh belokranjskih in enem novomeškem. Beti Metlika, Akrapovič (s sedežem sicer v Ivančni Gorici in z enoto v Črnomlju) ter Krki, tovarni zdravil, Novo mesto.

Beti Metlika: regres bo v dveh delih in vsaj 804,96 evra, povprečna bruto plača 1.062 evra

Glede regresa za letni dopust so s sindikatom dosegli sporazum o izplačilu regresa v dveh obrokih. Prvi obrok so izplačali v aprilu. Kdaj bo drugi del, očitno še ne vedo. O skupni višini regresa se bodo s sindikatom sicer še dogovarjali, regres pa bo vsekakor znašal vsaj 804,96 evra bruto, pravijo.

Glede plač so pojasnili, da je povprečna mesečna bruto plača v letu 2016 v podjetju znašala 1.062 evrov (kar je vsaj 50 odstotkov pod državnim povprečjem).  V letu 2017 pa se je minimalna plača povečala za 1,8 %, kar bo vplivalo tudi na dvig povprečne plače. Zaposleni torej lahko pričakujejo, da bodo letos v povprečju prejemali okrog 1.081 evrov bruto plače, kar je okrog 750 evrov neto. Še vedno pa je to več kot 300 evrov izpod državnega povprečja. In kaže tudi na to, da so blizu minimalne plače domala vsi zaposleni v podjetju.

Poleg podatkov o izplačilih so nam iz Beti Metlike poslali še dodatni obrazložitvi. Zapisali so, da se Beti, d. d., nahaja v zahtevni situaciji, da je podjetje še vedno prezadolženo, vsi dolgovi podjetja pa so bili iz bank preneseni na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znano kot t. i. slabo banko. V Beti tudi v letu 2017 še vedno izvajajo postopke, vezane na prisilno poravnavo, kar za podjetje pomeni tudi nekatere omejitve. Očitno se v podjetju soočajo tudi z likvidnostnimi težavami.

Akrapovič, d. d.: regres v znesku dobrih 1.000 evrov bruto bodo izplačali junija, povprečna bruto plača je 2.043 evrov

Iz službe za stike z javnostmi v podjetju Akrapovič, d. d., ki ima proizvodno enoto tudi v Črnomlju, so nam sporočili, da bodo regres za letni dopust zaposlenim izplačali junija, v višini nekaj čez 1.000 evrov bruto.

Glede povprečne mesečne bruto plače pa so pojasnili, da je bila ta lani v povprečju 2.043 evrov bruto (po naših izračunih okrog 1.310 evrov neto).

Krka, tovarna zdravil, d. d.: regres v višini 1.114,50 evra so izplačali minuli petek, lanska povprečna bruto plača 2.961,91 evra

Iz Službe za odnose z javnostmi Krke, d. d., Novo mesto, so nam sporočili, da so 21. aprila vsem redno zaposlenim sodelavcev v Krki in sodelavcem, ki so v Krki zaposleni preko zunanjih kadrovskih agencij, izplačali regres za letni dopust v višini 1.114,50 evra bruto. (Podatki veljajo za Krkine zaposlene v Sloveniji.)

Zaposleni v Krki je lani povprečno prejel po 2.961,91 evra mesečne bruto plače (po naših izračunih je to v povprečju okrog 1.810 evrov neto).

Dodajmo, da je neto plača, ki jo prejme posameznik, odvisna od različnih dejavnikov: olajšave za otroke, vključene dodatne olajšave, ali je nekdo rezident ali nerezident države in podobno. Neto plače so torej ob enakem bruto znesku lahko različne, zato vsi vedno govorijo večinoma le o bruto plači.

T. H.