Kakšen ‘regres’ lahko pričakujejo upokojenci

Letošnja izplačila dodatkov (domnevno regresa) za upokojence bodo v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine, razpon bo od 90 do 400 evrov. Izplačila bodo hkrati z julijsko pokojnino.

Konec marca je bilo 615.555 upokojencev, ki v povprečju prejemajo po 616 evrov mesečne pokojnine (samo 54 evrov več kot leta 2007 in 12 evrov manj kot v letu 2011).

89.157 upokojencev mesečno prejema manj kot 400 evrov pokojnine

Pri tem 194.267 upokojencev prejema pokojnino do 500 evrov mesečno. Od tega 89.157 upokojencev celo manj kot 400 evrov. Od 500 do 600 evrov mesečno prejema 90.410 upokojencev. Od 600 do 700 evrov prejema od 74.121 upokojencev. Naslednji razponi so manjši. Več kot 1.800 evrov pokojnine pa mesečno prejme 5.031 upokojencev.

Izplačila dodatkov v letu 2017

Upokojenci bodo letos prejeli tudi letni dodatek. Včasih so temu rekli dodatek za rekreacijo, razumljeno je bilo kot t. i. regres, danes pravijo samo še letni dodatek. Sicer pa je vseeno, kako se reče denarju, ki pride na osebni račun. Samo, da pride. Vse s te smeri je dobrodošlo.

Po zadnjih podatkih bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) dodatek izplačal v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine v mesecu, ko se izplačuje ta dodatek. Zneski bodo izplačani skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij (to je 31. julija 2017).

Izplačila bodo naslednja:

 • kdor prejema pokojnino do 424,00 evrov, bo prejel 400,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 424,01 evra do 528,00 evrov, bo prejel 260,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 528,01 evra do 632,00 evrov, bo prejel 200,00 evrov;
 • kdor prejema pokojnino od 632,01 evra do 760,00 evrov, bo prejel 150,00 evrov;
 • kdor prejema 760,01 evra ali več, bo prejel 90,00 evra.

Nadalje so tu še tisti, ki nadomestila prejemajo iz drugega in tretjega odstavka 95. člena zakona (ZPIZ-2). Tu gre za invalidske in delne invalidske pokojnine (če ne prejemajo plače in niso drugje vključeni v obvezno zavarovanje). Kdor prejema takšna (t. i. invalidska) nadomestila, bo julija prejel naslednji dodatek:

 • kdor prejema do 632,00 evrov, bo prejel 200,00 evrov;
 • kdor prejema od 632,01 evra do 760,00 evrov, bo prejel 150,00 evrov;
 • kdor prejema 760,01 evra ali več, bo prejel 90,00 evrov.

Pri teh zneskih povejmo, da se v znesek pokojnine, ki je merilo za izplačilo višine letnega dodatka, upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

Po novem se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Tem uživalcem se letni dodatek izplača le v primeru, če skupna vsota vseh pokojnin ne presega zastavljenega cenzusa 760,00 evrov. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega sistema ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Zneski so bili popravljeni za 10 evrov, dodanih je tudi 90 evrov dodatka za tiste, ki prejemajo več kot 760,01 evra mesečne pokojnine.

ZPIZ ima na svoji spletni strani še vedno objavljene zneske o dodatkih, ki so za 10 evrov nižji, za zadnji t. i. razred pa ima napisano, da dodatka letos ne bo. Vendar pa je vlada na 129. seji, ki je bila 6. aprila letos, zneske popravila za 10 evrov. Tako pri višinah pokojnine kot višinah izplačil. Dodala je še 90 evrov dodatka za vse, ki prejemajo pokojnino, ki je višja od 760,01 evra. Spremembe mora potrditi še državni zbor. Šele po tem bo ZPIZ na svoji strani tudi uradno spremenil podatke. V naši preglednici pa smo novosti, za katere skorajda ni dvoma, da ne bi bile sprejete, že popravili. Še vedno pa obstaja možno razlike 10 evrov. O tem bomo vas bomo pravočasno obvestili.

Za tiste, ki del pokojnine prejemajo iz druge države

Če upokojenec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu. Vendar pa ti dodatka ne bodo prejeli skupaj z izplačilom rednih prejemkov v juliju 2017.

ZPIZ je namreč upokojencem, ki so imeli na dan 1. januarja 2017 prebivališče v drugi državi in od tam prejemajo tudi del pokojnine, že poslala obvestilo, kateremu je priložil tudi obrazec, ki ga naj ta izpolni. Tako morajo ti upokojenci ZPIZ na obrazcu predložiti podatke o višini zneska tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2017. Če bo zavod prejel vrnjeno dokazilo najpozneje do 30. 4. 2017,  jim bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2017, če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2017, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2017. V primeru, da zavod vrnjenega dokazila o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2017, se letni dodatek za leto 2017 v skladu z zakonom ne izplača.

Pokojnine bi že morali izplačevati tako kot pred krizo

Dodajmo, da je bilo že za leto 2017 pričakovano, da bodo izplačila letnega dodatka v letu 2017 takšna, kot so bila pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. To je pred 1. januarjem 2013. Po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (Zujfu), ki je bil sprejet leta 2012, bi se morale stvari tudi na področju pokojnin in letnih dodatkov vrniti v prejšnjo ureditev takoj, ko bi država dosegla 2,5-odstotno gospodarsko rast. To se je že zgodilo, vendar pa vlada še vedno prav na področju upokojencev “varčuje”. Vladni predsednik je v preteklih dneh v parlamentu celo dejal, da bi “z izplačilom celotnega letnega dodatka upokojencem že v letošnjem letu porušili javnofinančni sistem”.

Pokojnine bi se morale uskladiti za 12,8 odstotka, pa so se le za 4,1 odstotka

Pa tu ne gre samo za izplačilo polnega letnega dodatka, gre tudi za problem usklajevanja pokojnin. Tudi to še ne poteka tako, kot bi moralo skladno z zakonom. Na vse slabši dohodkovni položaj slovenskih upokojencev, posebno v primerjavi z ostalo slovensko populacijo, je na 23. seji, ki je bila 20. aprila 2017, opozoril tudi Svet ZPIZ. V sporočilu za javnost so zapisali, da so se pokojnine v letih od 2010 do 2017 dejansko uskladile (povečale) le za 4,1 odstotka, po zakonih pa bi se morale kar za 12,8 odstotka.

Ne glede na ta razkorak pa vladni predsednik Miro Cerar še vedno ni obljubil, da se bodo pokojnine in dodatki kmalu usklajevali z veljavnimi zakoni. Dejal je, da bo šlo vse postopoma. Menda bi bile javne finance v nasprotnem primeru “ogrožene”. Kot bi si upokojenci sami ne plačevali prispevkov in si zaslužili pokojnine kot jim pripadajo. Ampak, kakorkoli.

500 evrov, vendar le za polno pokojninsko dobo

V zadnjih dneh je parlament povišal tudi minimalno pokojnino, ki bo po novem znašala 500 evrov. Vendar pa to velja le za tiste, ki prejemajo pokojnino za polno pokojninsko dobo in je ta nižja od 500 evrov. Za ostale meja 500 evrov najnižje pokojnine ne velja. Še naprej bodo prejemali zneske kot doslej.

S tem popravkom naj bi pokojnine na 500 evrov popravili okrog 45.300 upokojencem, od tega je 29.700 žensk.

Še nekaj ostalih podatkov:
 • Najnižja izplačana pokojnina je 201,53 evra.
 • Najvišja izplačana pokojnina je 2.687,22 evra.
 • V Sloveniji je 29,6 odstotka vseh prebivalcev upokojencev.
 • Konec marca je bilo upokojenih 615.555 oseb.
Vir: ZPIZ.
T. H.