Vse kaže, da bo v migrantskem centru Metlika 100 postelj

Po vseh doslej znanih in javno dostopnih podatkov je dejstvo, da so polne priprave za postavitev sprejemno-registracijskih migrantskih centrov ob južni državni meji v polnem eku. Zapisnik vladnega urada, ki smo ga že objavili, tudi nakazuje, da bo teh centrov ob meji več, center v Metliki pa bo vzorčni primer za ostale.

Migrantski center v Metliki bo, glede na zapisnik, ki ga je policija že potrdila, predvidoma postavljen med 1. in 15. januarjem 2019. Pri tem dodajajo, da bo to odvisno od trenutne situacije. Iz zapisnika je tudi razvidno, da policija dnevno obvešča urad, kaj se dogaja na migrantskem področju, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v ostalih državah južno od nas.

V Bosni in Hercegovini (BiH)je trenutno preko 20.000 ilegalnih migrantov, ki čakajo na odhod. Doslej je tudi potrjeno, da migrantski val obvladujejo skupine, tudi nevladniki iz plačilnega seznama Georga Sorosa so med njimi. Vsi trendi tudi kažejo, da migrante trenutno zadržujejo v BiH, kot razlog lahko razumemo – ne samo lokalne volitve v Sloveniji -, pač pa tudi predvideno potrditev t. i. marakeške deklaracije, kar bo v Maroku potekalo naslednji ponedeljek in torek. Glede na vsebino tega dokumenta se bodo stvari za ilegalne migrante bistveno spremenile, po tem sporazumu ne bo več ilegalnih in legalnih migrantov, pač pa bodo vsi izenačeni. O tem smo sicer že veliko poročali, vsebina t. i. marakeške deklaracije oziroma dokumenta z naslovom t. i. globalni sporazum je od 20. novembra v slovenskem prevodu dostopna tudi na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve. Tukaj: mzz.prevod

Dodajmo, da je vse več držav, ki k sporazumu ne bodo pristopile, slovenska vladajoča koalicija pa še vedno vztraja pri tem.

Pogodba za nakup vzmetnic

Ob vsem tem vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov svoje namere uresničuje dalje. Tako je urad objavil pogodbo za nakup in dobavo vzmetnic. Izbrali so zasebno trgovsko podjetje Lagea iz Brežic, ki ima poslovalnico Elmatis tudi v Črnomlju.

Iz dokumenta je razvidno, da bo podjetje dobavilo 1000 kosov vzmetnic, dimenzije 90 x 200 centimetrov. Dobava vzmetnic bo postopna (sukcesivna), dobavni rok za 100 kosov pa je največ 21 dni od pisnega naročila urada.

Iz tega je moč sklepati, da bo migrantski center v Metliki imel 100 postelj.

Za celotno naročilo 1000 vzmetnic je dobavni rok največ 60 dni od naročila. Določena je tudi vrednost naročila: za 1000 kosov vzmetnic je to 52.338 evrov.

Betonski podstavki že v izdelavi

Za izdelavo betonskih podstavkov so že izbrali podjetje Kograd Igem iz Šentjanža pri Dravogradu. Iz pogodbe, ki je objavljena na spletni strani e-naročanje (portal Uradnega lista), je razvidno, da so že naročili izdelavo 96 kosov betonskih podstavkov, dolžine 5 metrov, spodnje širine 90 cm in višine 60 cm. Na to bodo namestili panelne ograje. Iz že omenjenega zapisnika je tudi razvidno, da so se sodelujoči na sestanku (predstavniki urada in policije) dne 13. novembra 2018 že dogovorili, da bodo v Kograd Igemu naročili še dodatne betonske podstavke, do prevoza na znano lokacijo pa jih bodo hranili v lastnem skladišču. Za prvih 96 betonskih podstavkov, ki pomenijo 480 metrov ograje, pa je stvar lokacije že dogovorjena. To je Metlika, o čemer smo že poročali. Tukaj: //metlika

J. M.