Črno na belem: Center v Metliki bo vzorčni primer za ostale, predviden začetek delovanja je takoj po novem letu

Mejni prehod Metlika (foto: policija.si)

Glede na javno objavljen zapis srečanja med predstavniki Policije in vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov z dne 13. novembra 2018 bo sprejemno-registracijski center za migrante najprej vzpostavljen v Metliki. Predvidena postavitev je med 1. in 15. januarjem 2019. To bo tudi vzorčni primer za ostale centre, teh bo več.

V javnost je prišel zapis s sestanka, ki je bil 13. novembra na sedežu Generalne policijske uprave v Ljubljani. Na seji je bilo osem navzočih, med drugim tudi Marjan Štubljar s Policijske uprave Novo mesto in Mojca Špec Potočar, direktorica t. i. migrantskega urada.

Kako je Potočar Špecova zavajala

Slednjo smo si posebno dobro zapomnili, ker je nenehno zavračala vse navedbe o tem, da so priprave na vzpostavitev migrantskega centra v Beli krajini v polnem teku. Spomnimo tudi, kako je Špec Potočarjeva ob zadnjem protestnem shodu v Metliki v večerni oddaji na komercialni televiziji nasprotovala sodelujoči na protestu in sogovornici v tv-oddaji, Maji Kocjan iz Civilne iniciative Bela krajina, ko je ta opozarjala tudi na javna naročila za opremo migrantskih centrov. Špec Potočarjeva je govorila, češ, da ne pozna zakonodaje in da so razpisi tako rekoč na zalogo, če bo in ko bo to potrebno, da pa je to tam nekje “v vesolju”, če poenostavimo. Pa tudi temu še zdaleč ni tako.

Zdaj se je vnovič potrdilo, da so tako Špec Potočarjeva kot številni drugi vladajoči v tej migrantski zgodbi zavajali, milo rečeno. Iz javno objavljenega zapisa s sestanka je razvidno, da je bil predmet seznanitev predstavnikov Policije s trenutnimi aktivnostmi, ki jih izvaja t. i. migrantski urad v zvezi z vzpostavitvijo sprejemno-registracijskih centrov na mejnih prehodih Metlika, Jelšane in Obrežje.

Razkrito je, da Policija urad dnevno obvešča o trenutni situaciji na terenu, z urada so pohvalili obveščanje »predvsem o gibanju migrantov v sosednjih državah«.

Metlika – vzorčni primer za ostale lokacije, teh bo več

V nadaljevanju so se pogovarjali o lokacijah, ki so predvidene za vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov (SRC). Policija je kot primerno ocenila lokacijo ob mejnem prehodu Metlika. Vladni t. i. migrantski urad pa je policijo ponovno seznanil, da bo SRC v Metliki vzorčni primer za vse ostale lokacije, kjer bodo vzpostavljeni takšni centri. Predlog policije je bil, da mora gradbena in pripravljalna dela za sprejemno-registracijski migrantski center v Metliki, kakor tudi na ostalih lokacijah predhodno potrditi minister za notranje zadeve oziroma državni sekretar.

Pogovarjajo se že o vrsti talne obloge v centru

V nadaljevanju je bila razprava o opremljenosti centrov. Iz točke 3 zapisnika, ki ga objavljamo, je razvidno, da je t. i. migrantski urad izpostavil vprašanje izvedbe tal v šotorskem delu. Policija pa je ponovno potrdila izvedbo tal z ustreznim vinilnim podom na leseni podlagi, ki jo po pogodbi namesti lastnik šotorov.

To vsekakor pomeni, da so se predstavniki policije, migrantskega urada in ostali o postavitvi migrantskih centrov že večkrat pogovarjali. Javno so to doslej vedno zavračali, skratka, zavajali.

Kakšni bodo kontejnerji?

Z migrantskega urada so predlagali, da se v Metliki uporabljajo obstoječi kontejnerji, ki jih ima na zalogi Uprava RS za zaščito in reševanje.

Razpravljali so tudi o možnosti nabave in namestitve sanitarnih kontejnerjev z »anti vandal opremo«. Z migrantskega urada so pojasnili, da takšnih kontejnerjev ni na trgu in da nabava teh v tako kratkem času za migrantski center v Metliki ni možna. Nato so potrdili namestitev sanitarnih kontejnerjev Uprave RS za zaščito in reševanje. Predlog policije za namestitev anti vandal opreme pa bo urad še preučil – za vse sprejemno-registracijske migrantske centre, ne samo za Metliko. V sklepu je zapisano, da bodo to opremo namestili, »ko bo to mogoče«. V nadaljevanju pa je zapisano:

»Pristopi se k čim hitrejši izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na območju SRC v Metliki.« Ustrezno podporo pri tem bosta nudila policija in t. i. migrantski urad.

Zakaj antivandal oprema?

Policija je na sestanku posredovala izkušnje iz časa prve in druge migracijske krize. Povedali so, da je prihajalo do vandalizma s strani migrantov in posledično do poškodovanja opreme v kontejnerjih. Izpostavili so tudi možnost zlorabe posameznih elementov opreme. Zato je policija na sestanku vztrajala pri izdelavi antivandal sanitarnih kontejnerjev (da te ni možno potrgati, poškodovati). Povedali so, da imajo takšno opremo tudi v zaporih. Pri tem so na sestanku sprejeli sklep, da bo policija migrantskemu uradu posredovala specifikacijo potrebne antivandal opreme in da se pristopi k projektu konstruiranja sanitarnih kontejnerjev za potrebe ostali hsprejemno-registracijskih centrov.

O betonskih podstavkih

Seznanili so se tudi z betonskimi podstavki, naročilom in izbiro izvajalca. Spomnimo, o tem smo že poročali, urad je zaenkrat naročil za 480 metrov podstavkov, na katere bodo namestili panelne ograje. Policija pa je zdaj na sestanku predlagala, da se nadaljuje z izdelavo betonskih podstavkov in da so do končne uporabe ti skladiščeni pri proizvajalcu (to je na Koroškem).

Okvirni datum: med 1. in 15. januarjem 2019

Ob vprašanju predstavnikov policije, kdaj je predviden rok postavitve sprejemno-registracijskega centra v Metliki, je zapisano, da bo urad točne podatke policiji poslal do 16. novembra, sicer pa je »okvirni datum realizacije med 1. januarjem oziroma 15. januarjem 2019«.

Policija pripravljena

Iz zadnje točke zapisa je razvidno, da imajo v Policiji že sprejete postopkovnike za delo na območju sprejemno-registracijskih migrantskih centrov. Iz urada pa so opozorili, da je treba te prirediti specifikam, ki se bodo nanašale na delovanje vseh udeleženih znotraj teh centrov.

Stvari so torej tik pred zdajci. Najprej se bo začelo v Metliki. Migrantskih centrov bo več. O tem se že dolgo dogovarjajo, kdor je trdil drugače, je zavajal. Med tistimi, ki menda niso nič vedeli, sta bila tudi oba belokranjska župana. Črnomaljska to ne bo več, metliški Darko Zevnik pa se bo zdaj morda le spomnil, da morda pa le nekaj ve o tem. Zanj so volitve namreč mimo.

Objavljamo še zapisnik.

J. M.