Vse kaže, da bo v migrantskem centru Metlika 100 postelj – Prikaz nasprotnih dejstev

Dne 2. 12. 2018 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom http://moja-dolenjska.si/vse-kaze-da-bo-v-migrantskem-centru-metlika-100-postelj/  V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih v zakonskem roku objavljamo naslednji Prikaz nasprotnih dejstev, kot so to naslovili tudi v UOIM.

“Odziv Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ob pravici do odgovora na objavljene informacije

Glede na to, da članek Vse kaže, da bo v migrantskem centru Metlika 100 postelj, domnevnega avtorja J. M., objavljena na spletni strani http://moja-dolenjska.si/vse-kaze-da-bo-v-migrantskem-centru-metlika-100-postelj/, 2. decembra 2018, vsebuje tudi povem nepreverjene in zato neresnične navedbe glede okoliščin izvedbe določenih postopkov za oddajo javnih naročil, ki jih uredništvo spletnega medija Moja Dolenjska nikoli ni niti poskušalo neposredno preveriti pri pristojnih službah Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (OUIM) in zaradi katerih lahko ustvarja napačen vtis, da naj bi OUIM že dejansko vzpostavljal določen sprejemno registracijski center in pri tem povsem nenamensko ter domnevno celo netransparentno, negospodarno trošil sredstva Proračuna Republike Slovenije, OUIM poziva uredništvo spletnega medija Moja Dolenjska, da vsebino ustrezno in strokovno korektno dopolni s pojasnili UOIM, iz katerih izhajajo resnična dejstva. S tem pa zagotovi pravico javnosti do objektivne, vsestranske in pravočasne informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah, kot to nalaga veljavna zakonodaja.

Avtor omenjenega članka pred samo objavo namreč na UOIM nikoli ni zaprosil za podatke ali pa nasploh pojasnila o tem, ali so pristojni organi in službe Republike Slovenije sploh že začeli s postopki priprav za dejansko vzpostavitev posameznih sprejemno registracijskih centrov, kako potekajo postopki za oddajo javnih naročil (kot to nalaga veljavni Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) niti ne, kdaj predvidoma bi, če bi bilo to potrebno, pristojni organi in službe Republike Slovenije takšne objekte vzpostavili.

Avtor pri tem ne upošteva in ne navede, da si slovenska Policija po najboljših močeh prizadeva zajeziti nezakonite migracije na območje Republike Slovenije iz smeri Republike Hrvaške. Da je zaradi nenehnega pritiska nezakonitih migracij delo policistov na najbolj obremenjenih policijskih upravah v trenutnih razmerah oteženo. Kapacitete policijskih postaj in prostori za pridržanja namreč ne zadoščajo za normalno delovanje, saj enote obravnavajo na dan tudi do 50 nezakonitih migrantov. Nezakonite migracije in postopki s tujci na policijskih postajah obremenjujejo policijske postaje, ki pa so prvenstveno namenjene lokalni skupnosti.

Avtor članka ne izpostavi pomembnega dejstva, da bo zgolj na podlagi varnostne ocene pristojne Policije lahko v bodoče sprejeta odločitev o nujnosti vzpostavite posameznih sprejemno registracijskih centrov in da bo o tem, v kolikor bo dejansko potrebno, pravočasno obveščena lokalna skupnost.

Upoštevati je potrebno, da vsekakor vsak projekt terja svoje formalnosti, zato je za uspešno postavitev sprejemno registracijskega centra, ki je v svojem bistvu dislocirana enota Policije, potrebno predhodno opraviti vrsto pripravljalnih dejanj. Gre za pripravljalna gradbena dela, izvedbo javnih razpisov, povezanih z deli, nabavo potrebnih materialno tehničnih sredstev za vzpostavitev centra in nudenja nujne oskrbe pri zagotavljanju osnovnih človeških potreb ter podobno.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je zadolžen za vzpostavitev sprejemno registracijskih centrov, če bi bili potrebni in je zato objavil razpise za oddajo javnih naročil ter pripravil okvirne sporazume.

Doslej so bili ravno zaradi potreb ob morebitnem vzpostavljanju sprejemno registracijskih centrov na določenih lokacijah ob meji Republike Slovenije (v kolikor bi to bilo potrebno), objavljeni naslednji razpisi, pozivi za oddajo ponudb za javno naročilo:

  • Nakup in dobava kovinskih ležišč
  • Nakup in dobava oblačil, obutve, higienskih potrebščin, vzglavnikov in posteljnine
  • Izdelava betonskih podstavkov
  • Nakup in dobava vzmetnic
  • Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov

Iz zgoraj navedenega članka ni razvidno, da bi avtor te okoliščine skrbno preveril, jih upošteval in objektivno navedel. Namesto tega pa avtor povsem subjektivno izpostavlja in predstavlja vsebino zapisnika določenega delovnega sestanka predstavnikom UOIM, Policije in Ministrstva za notranje zadeve. Pri čemer, ponovno poudarjamo, avtor sploh ni poskušal preveriti okoliščin in dejanskega konteksta informacij, ki so med drugim vključene v vsebino zapisnika.

Na sestanku, ki ga avtor članka izpostavlja in na katerem naj bi udeleženi razpravljali o vzpostavitvi prvega sprejemno registracijskega centra v začetku leta 2019, so predstavniki UOIM dejansko zgolj seznanili vodstvo Policije s potekom teh postopkov oziroma z opravljenimi aktivnostmi za vzpostavitev potrebne infrastrukture.

Policija pa je v želji po skrbi za varnost državljank in državljanov Republike Slovenije ter zagotovitvi normalnih delovnih pogojev za zaposlene podala svoje pripombe in predloge za ureditev takšnih prostorov v sprejemno registracijskem centru, ki si pri obravnavi skupin, zaradi odgovornosti za zagotavljanje varnosti, nikakor ne more dovoliti uporabe navadne opreme, ki bi jo bilo mogoče namerno poškodovati.

Policija je posledično predlagala, da se v takšnih prostorih, kjer bo gibanje tujcem do zaključka postopkov omejeno, namesti »anti-vandal« opremo, ki bo preprečevala namerne poškodbe in poskuse napadov na policiste in druge zaposlene in s tem preprečili morebitne pobege. Gre za upoštevanje standardov, ki jih je Policija zavezana upoštevati pri svojem delu.

Naj ob vsem tem zgolj samo še enkrat poudarimo, da osnovni cilj vseh načrtovanih ukrepov je in ostaja predvsem zagotovitev višje stopnje varnosti državljank in državljanov.

Prav tako pa spoštovati pravico javnosti do objektivne obveščenosti. Zato že vse od ustanovitve UOIM 2. marca 2017 (z odlokom št. 00701-4/2017), lahko vsakdo, ki izkaže interes in iskreno namero po pridobiti pojasnil z resničnimi, dejanskimi podatki UOIM, ki služijo resnični interpretaciji brez morebitnega izkrivljanja le-teh, ta pojasnila tudi pridobi.

Z vljudnimi pozdravi,

UOIM”