V Šentjerneju je nekomu spodneslo tla pod nogami

Nekdanja gostilna

V občini Šentjernej bo danes zasedal občinski svet. Na dnevnem redu imajo dve točki. Poleg aktivnosti, povezanih z volitvami v državni svet, kar v teh dneh obravnava večina občinskih svetov, je na dnevnem redu tudi Pismo o nameri med Občino Šentjernej in Župnijo Šentjernej v zvezi s projektom selitve občine Šentjernej v nove prostore na naslovu Trg gorjanskega bataljona 5, Šentjernej.

Iz pisma, ki je predloženo k obravnavani točki, je razvidno, da na občini poteka projekt selitve v prostore nekdanje Majzljeve gostilne, ki je že dlje časa na prodaj in je lastnik očitno ne more prodati, posebno ne po ceni, ki jo želi dobiti za to. S pismom, ki ga naj bi potrdila večina opredeljenih članov občinskega sveta (večina navzočih na seji), pa naj bi zdaj občinske strukture “izkazale interes, odločenost in pripravljenost za sodelovanje pri projektu selitve občine”, pa tudi Župnije Šentjernej. Pismo o nameri sicer ne predstavlja pogodbene oziroma predpogodbene zaveze, izkazovalo naj bi le “resnost interesa”, da se pristopi k temu projektu.

Ne glede na to pa je povsem jasno, da za tem stojijo tudi predpogodbe, kar potrjujejo tudi naši viri iz Šentjerneja.

Kakšna je vsebina pisma, ki ga naj bi danes podprli šentjernejski občinski svetniki?

Iz pisma (Pismo o nameri) je razvidno, da gre za stavbo, ki je v lasti Gašperja Majzlja, kupila naj bi jo Župnija Šentjernej, ki jo bi tudi obnovila in jo po zaključenih obnovitvenih delih izročila v najem Občini Šentjernej. Občina pa se zavezuje, da se bo na podlagi sklenjene pogodbe med Župnijo Šentjernej in Občino Šentjernej v stavbo preselila občinska uprava. Vse skupaj je lepo zavito tudi s tem, da pismo ne predstavlja pogodbene oziroma predpogodbene zaveze, ampak le izkazuje resnost interesa, da tako občina kot župnija pristopita k projektu selitve v nove prostore. Župnija pa bo po podpisu pisma pristopila k postopku odkupa objekta in po uspešnem odkupu pričela z obnovitvenimi deli na objektu. Na podlagi sklenjene najemne pogodbe pa bosta občina in župnija vknjižili v zemljiško knjigo predkupno pravico v korist občine na tem objektu. Drugih podatkov občinski svetniki danes nimajo na mizi.

Skrili bi se za župnijo

Občinske strukture, pri čemer ima po naših podatkih pomembno vlogo Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, so tako nakup stavbe nekdanje Majzljeve gostilne prevalile na župnijo in tamkajšnjega župnika Antona Trpina. S tem bi bil zakrit tudi podatek, koliko bosta stala nakup in obnova. Znesek ne bo nizek, saj gre za stavbo, ki je spomeniško zaščitena, občina je že poleti obljubljala, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno že jeseni. To pomeni, da tudi posegi ne bodo majhni, s tem pa tudi ne poceni.

Nadalje smo že poročali (sentjernej), da je v zemljiški knjigi na stavbi vpisana tudi služnostna pravica. Vendar pa so se zdaj na občini temu elegantno izognili tako, da so vse to prenesli na župnijo.

Ob tem je tudi neznanka, za kolikšno najemnino so se dogovorili z župnijo. Tega v pismu o nameri ni napisanega in očitno občinske strukture tega ne nameravajo predčasno razkriti.

Čudne igre se gredo

Občinske službe, kjer je le peščica zaposlenih, se bi morale v druge prostore preseliti že zdavnaj. Za občino škodljivo pogodbo o najemu prostorov na Prvomajski 3a, kjer so zdaj, je leta 2009 s takratno Probanko sklenil prejšnji župan Franc Hudoklin. Občina ima po tej pogodbi zelo visoke stroške, okoli 9000 evrov mesečno, zato so aprila na občinskem svetu sprejeli sklep, da se bodo preselili v prostore, kjer so že bili pred letom 2009. To pa so prostori t. i. starega farovža.

Stvari so preučili, ugotovili, da je selitev možna takoj, stroški obnove bodo 20 tisoč evrov, najemnine pa ne bo. V prostore t. i. starega farovža, kjer so že bili, naj bi se preselili že poleti.

Nato pa je vse zastalo. Kar naenkrat so začeli iz občinske uprave prihajati odgovori, da je stavba t. i. starega farovža nefunkcionalna, obnova bi bila predraga, rešitev pa začasna. Na naše vprašanje Samu Hudoklinu, direktorju občinske uprave, pred časom, kaj se dogaja s selitvijo, nam je ta odgovoril, da nam odgovorov ne more posredovati, da bo to možno šele po obravnavi “zadevne problematike na občinskem svetu”. Na naslednji seji o tem ni bilo razprave, problematika ni bila uvrščena na dnevni red, na današnjo sejo pa je uvrščeno to pismo o nameri.

Voda na mlin Francu Hudoklinu?

Pri tem iz krogov blizu Franca Hudoklina, nekdanjega šentjernejskega župana, prihajajo novice, da so (pred)pogodbe že sklenjene in da ima sam velik vpliv na to. Po podatkih istih virov naj bi Hudoklin na naslednjih županskih volitvah spet kandidiral in naj bi bila ta selitev predvsem voda na njegov mlin. Za zdajšnjega župana Radka Luzarja pa isti viri navajajo, da se naslednje leto ne bo več potegoval za župana, saj mu je županovanje kot podjetniku v veliko breme.

Je župnija lahko nepremičninski posrednik?

Stvari gredo torej v dokaj čudno smer. Viri postavljajo pod vprašaj tudi zakonitost dejanj občinske uprave, pa tudi to, da gre za svojevrstno zlorabo tamkajšnje župnije. Naloga župnije ni namreč, da igra vlogo nepremičninskega posrednika. Glede na to, da je prav ta občinska uprava tamkajšnjega župnika, ki je v kraju sicer zelo priljubljen, nagradila z občinskim priznanjem, pa se postavljajo tudi vprašanja, s katerimi bi se lahko v prihodnosti, če bo do tega posla res prišlo, ukvarjala celo Komisija za preprečevanje korupcije. Stvari v Šentjerneju se torej čudno odvijajo.

T. H.