Šentjernej: Čas je za resno odločitev, vsak mesec gre dodatnih 9000 evrov

(vir: arhiv)

V Šentjerneju kar nekaj. Spet se premišljujejo, kam bi se selili. Če je bilo še aprila jasno, da gredo nazaj, kjer so že bili, so si zdaj nekateri zaželeli drugačne rešitve. Vmes po nepotrebnem plačujejo visoke stroške in visoko najemnino, povprečno blizu 9000 evrov mesečno. Kje bodo: na pregrešno dragi Prvomajski 3a, poceni Trubarjevi 5 ali kar v nekdanji gostilni na Trgu Gorjanskega bataljona 5? V treh letih po volitvah bi bil že čas za odločitev.

Šentjernejski občinski svetniki so se aprila seznanili z možnostjo selitve prostorov občinskih služb z lokacije Prvomajska cesta 3a na lokacijo Trubarjeva cesta 5. V prostore, kjer so pred selitvijo v pregrešno drago stavbo na Prvomajski že bili. Pred stavbo so tudi številna parkirna mesta.

V gradivu za aprilsko sejo je bilo napisano, da je razlog za selitev zniževanje stroškov uporabe prostorov na Prvomajski, pa tudi razmerja z lastnikom stavbe so neurejena in nejasna. Sprva je bila lastnica stavbe, v kateri imata proste v najemu tudi policija in lekarna, Probanka leasing, d. o. o., potem pa so to prenesli v Družbo za upravljanje terjatev bank (bolj znano kot t. i. slabo banko, ki je v državni lasti). Občina Šentjernej je pogodbo o poslovnem najemu s Probanko sklenila leta 2009. Župan je bil Franc Hudoklin, pogodba je bila za občino več kot škodljiva.

Odločili so se: gremo nazaj

Iz aprilska gradiva je še razvidno, da je občinska uprava preučila možnost selitve prostorov na naslov t. i. starega farovža. V teh prostorih je bila že pred tem, nato si je Franc Hudoklin zaželel novih prostorov. V starem farovžu sta trenutno Javno podjetje EDŠ Šentjernej ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Vse preučili, selitev možna takoj, stroški obnove 20 tisoč evrov, najemnine ne bo

Stavba na Trubarjevi 5 (na sredini), bolj znana kot t. i. stari farovž.

Lastnica prostorov t. i. starega farovža je Župnija Šentjernej. Aprila so na občini navajali, da je selitev možna takoj oziroma, ko bo izvedena nujna adaptacija prostorov. Župnija jim je tudi zagotovila, da najemnine ne bo zaračunavala. Občina pa da bo plačevala le obratovalne stroške, kot so stroški električne energije in komunalnih storitev. Za adaptacijo je bilo v gradivu zapisano, da bodo stroški približno 20 tisoč evrov. Navedeno je bilo še, da je površina prostorov na Trubarjevi cesti 5 okrog 440 kvadratnih metrov, od tega EDŠ in redarstvo zasedata 177,5 kvadratnega metra, preostala površina pa bo zadoščala za nemoteno delovanje občinske uprave. V gradivu so prikazani še obratovalni stroški. Iz prikaza je razvidno, da bi občina s tem veliko pridobila. Kot primer: na Prvomajski 3a za elektriko, ogrevanje in komunalne storitve plačujejo po 9.455 evrov letno. Na Trubarjevi 5 bi bil ta strošek, če bi se preselili, 2934 evrov letno.

Nadalje je razvidno, da občina za prostore na Prvomajski 3a tudi sicer plačuje zelo veliko. V času od 1. avgusta 2009 do 31. marca 2017 so bili stroški kar 806.549 evrov oziroma povprečno po 8.766 evrov mesečno ali povprečno 105.192 evrov letno (vsako leto vrednost manjše hiše). Na Trubarjevi najemnine ne bi bilo, ostali obratovalni stroški pa bi bili 2934 evrov – letno. To je 2,7 % stroškov, kot jih plačujejo zdaj.

Aprilski sklep občinskega sveta je bil, da se zadolži župana in upravo, da v najkrajšem možnem času izpelje vse postopke selitve prostorov občine iz Prvomajske ceste 3a na lokacijo Trubarjeva cesta 5. Preselili naj bi se poleti 2017.

Gradivo za aprilsko sejo občinskega sveta je tukaj: 19. seja 2017/13. točka: Seznanitev

Zdaj bi šli drugam

Zdaj pa se je spet zapletlo. Županstvo ima očitno spet drugačen predlog. Po navedbah nekaterih naj bi v občinski upravi ugotovili, da je stavba t. i. starega farovža nefunkcionalna, obnova bi bila predraga, rešitev pa začasna. Spomnimo, še aprila so v gradivu navajali drugače. Da bo prostora dovolj, da bo obnova stala okrog 20 tisoč evrov, o tem, da bi bilo to le začasno, pa ni bilo nič navedenega.

Nekdanja gostilna na Trgu Gorjanskega bataljona 5, stavba je spomeniško zaščitena, v njej je vpisana služnostna pravica, treba je bi v celoti obnoviti.

Zdaj pa je druga pesem. Nekdo si je zaželel, da bi se preselili v stavbo, bolj znano kot nekdanjo Majzljevo gostilno, ki je že nekaj let zaprta, lastnik pa jo prodaja (na sliki). Koliko naj bi zahteval za njo, javno ni znano. Po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) pa je nepremičnina v celoti ocenjena na 131.760 evrov. Gre sicer za stavbo z vsega 240 kvadratnimi metri zemljišča pod njo, zgrajeno leta 1900. Glede na Gursove podatke je bila streha obnovljena leta 1980, stavba ima dve etaži, drugih obnov naj ne bi bilo. Iz zemljiške knjige pa je razvidno, da je na nepremičnini vknjižena osebna služnost užitka, ki velja do leta 2019. Slednje lahko stvari še dodatno zaplete, predvsem pa precej podraži. Tudi sicer je stavba spomeniško zaščitena. Ne glede na to naj bi na občini že imeli pripravljene prve zasnove idejnega projekta prenove stavbe, načrtujejo celo, da bi gradbeno dovoljenje pridobili do konca letošnjega leta, do prihodnjega občinskega praznika pa bi bili obnova in selitev tudi končani, kot smo lahko te dni brali ali poslušali v nekaterih medijih. Župan Radko Luzar naj bi bil nad tem navdušen.

Vendar pa gre še vedno zgolj za načrte in želje. Na naša vprašanja, kako je s selitvijo, kaj se dogaja in zakaj je prišlo do spremembe načrtov, kot so to poročali nekateri mediji, pa nam je Samo Hudoklin, direktor občinske uprave, včeraj odvrnil, da nam odgovorov ne more posredovati, da bo to možno šele po obravnavanju zadevne problematike na Občinskem svetu Občine Šentjernej.

Ob vsem tem se že razširjajo navedbe, da se zdajšnji župan Radko Luzar naslednje leto naj ne bi več potegoval za župansko mesto. Tega mesta pa si menda spet močno želi Franc Hudoklin, nekdanji župan, ki je na primer sklenil tudi to pregrešno drago in za občino škodljivo pogodbo o najemu občinskih prostorov na Prvomajski cesti 3a.