V Črnomlju ob prazniku podelili občinska priznanja

Črnomaljski občinski nagrajenci z županom (foto: Jani Pavlin, vir: Občina Črnomelj)

Ob prazniku Občine Črnomelj je najvišje priznanje občine – plaketo prejelo Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj, diplome Občine Črnomelj so prejeli Boštjan Majerle, Društvo kmečkih žena Črnomelj in Turistično društvo Črnomelj.

 

Športnik leta 2023 je postal Mitja Ilenič, športnica leta Urša Matotek, športna ekipa leta 2023 Rokometni klub Črnomelj, priznanje za mladega perspektivnega športnika je prejel Maj Butala, priznanje za športni dosežek leta pa Jurij Kure.

Priznanja občine je podelili župan občine Črnomelj, ki je v uvodu proslave nagovoril obiskovalce. “V ponedeljek bomo na proslavi ob 80. obletnici prvega zasedanja slovenskega narodnoosvobodilnega sveta še zadnjič sedeli v tej in takšni dvorani. Kulturni dom Črnomelj konec meseca zapira svoja vrata in začenja se  njegova celovita prenova,” je poudaril župan. V nadaljevanju je nanizal izvedene projekte v preteklem letu ter napovedal nekaj pomembnejših, ki se bodo v občini izvajali v tem letu.

Več o projektih si lahko preberete na povezavi: Črnomelj: 

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2023 je Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj  prejelo za 75-letno neprekinjeno prizadevno in predano delo na področju ohranjanja zgodovinske in kulturne dediščine s poudarkom na dogodkih iz obdobja NOB ter za uspešno promocijo Črnomlja in Bele krajine.

Diplome  Občine Črnomelj za leto 2023 je Boštjan Majerle prejel za dolgoletno prizadevno, uspešno in neutrudno delo na področju gasilstva in civilne zaščite ter za izjemen prispevek h krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, Društvo kmečkih žena Črnomelj  za več kot tri desetletja predanega dela, prispevka k razvoju in promociji lokalne skupnosti ter dvigu kakovosti življenja na vasi, in Turistično društvo Črnomelj za ustvarjanje izjemnih, prepoznavnih in uspešnih turističnih projektov, ki so zaznamovali dogajanje v Črnomlju ter opazno prispevali k ozaveščanju o turističnih priložnostih mesta.

Priznanje športnik leta 2023 je Mitja Ilenič prejel za izjemne nogometne uspehe in športni talent, s katerim se uveljavlja v svetu vrhunskega športa. Priznanje je v imenu Mitje prevzel predsednik ŠD Tribuče Edi Grahek.

Priznanje športnica leta 2023 je prejela Urša Matotek za številne dosežene športne uspehe v atletiki, med njimi dve zlati, dvanajst srebrnih in dve bronasti medalji na državnih tekmovanjih.

Za športno ekipo leta 2023 je priznanje prejela članska ekipa Rokometnega kluba Črnomelj za svoje poslanstvo širjenja rokometa in športa v občini Črnomelj, predano delo, strast in neprecenljiv prispevek k rasti kluba ter 70 let neprekinjenega delovanja.

Za mladega perspektivnega športnika za leto 2023 je priznanje prejel Maj Butala za izjemne športne uspehe v lokostrelstvu, ki ga uvrščajo v sam vrh najboljših mladih lokostrelcev v Sloveniji, za športni dosežek leta 2023 pa Jurij Kure za vrhunske rezultate in zmagovalne dosežke v paranamiznem tenisu.

Kulturni program je letos združil izobraževalne ustanove v naši občini, in sicer Glasbeno šolo Črnomelj, Osnovno šolo Dragatuš, Osnovno šolo Vinica, Osnovno šolo Loka, Osnovno šolo Mirana Jarca Črnomelj, Osnovno šolo Stari trg ob Kolpi, Osnovno šolo Milke Šobar Nataše, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj in Srednjo šolo Črnomelj. Prireditev je organiziral ZIK Črnomelj.

Čestitke prejemnikom!

Več fotografij je dostopnih na povezavi: crnomelj.si

A. L.