Črnomelj: Lansko naložbeno leto ocenjujejo kot uspešno

Črnomelj, mesto (vir: Občina Črnomelj, foto: Anita Jamšek)

V Občini Črnomelj preteklo leto na naložbenem področju ocenjujejo kot uspešno, hkrati pa imajo ambiciozne načrte tudi v letu 2024. Med drugim nameravajo nadaljevati gradnjo nove Osnovne šole Loka in prizidka k OŠ Dragatuš. Zaključujejo projekt obnove črnomaljskega gradu in se pripravljajo na gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj.

Projekte, ki jih nameravajo izvajati letos, in tiste, ki so jih izvajali lani, je na novinarski konferenci predstavil župan Andrej Kavšek.

Med projekti, ki že tečejo, je za STA izpostavil gradnjo nove OŠ Loka, ki je trenutno največja naložba v občini, vredna 12 milijonov evrov. Gradnja po besedah župana teče po načrtih, tako da bo lahko otroci vanjo zakorakali z novim šolskim letom.

V teku je tudi gradnja prizidka k OŠ Dragatuš. “Stavba je zaprta, narejena je fasada, notranjost pa bomo zaključevali korak po koraku, glede na razpoložljiva sredstva,” je povedal. Kavšek načrtuje, da bo prizidek končan v dveh letih.

Letos nameravajo v Črnomlju začeti projekt Ajdovo zrno, v okviru katerega bodo uredili obhodno pot okoli mestnega jedra in tržnico. Skupaj s tem bo sovpadla obnova mostu na Majer, ki naj bi stekla konec pomladi.

V občini se pripravljajo tudi na gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu. “Šlo bo za kar veliko naložbo, s katero bo zdravstveni dom pridobil 1200 kvadratnih metrov, kar bo stalo okoli 3,5 milijona evrov,” je povedal. V prizidku bodo uredili satelitski urgentni center, vanj bodo preselili tudi laboratorij, ki dela analize za potrebe zdravstva za širše območje Bele krajine.

Eden od pomembnejših projektov bo še obnova Kulturnega doma Črnomelj, ki jo sicer načrtuje ministrstvo za kulturo. Objekt je namreč kulturni spomenik državnega pomena in je v lasti države. Razpis za izbiro izvajalca je po županovih besedah v teku in bo zaključen konec februarja. “Če bodo prispele ustrezne ponudbe, bi lahko dela stekla do poletja,” je povedal.

Sicer pa v Črnomlju čakajo na odprtje javnih razpisov za pridobivanje evropskih sredstev. Z njimi želijo med drugim urediti Jurjevansko drago, Kreativno hišo mladih (v nekdanjem Hotelu Lahinja) in Športni park Loka.

V letu 2023 so sicer po besedah župana za naložbe namenili več kot polovico od okoli 25 milijonov evrov težkega proračuna. Iz državnega proračuna so pridobili okoli 4,6 milijona evrov, iz evropskega pa okoli dva milijona.

Med pomembnejšimi lanskimi naložbami je izpostavil zaključek triletnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe, s katerim so dosegli nekaj več kot 98-odstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje, statično sanacijo črnomaljskega dijaškega doma in ureditev kolopark v Loki.

V zadnjem času se sicer na območju Črnomlja znova povečujejo prehodi migrantov, kar pa po opažanjih Kavška ni tako pereče, kot je bilo pred leti, ko so se migranti prosto sprehajali po okolici. Večina jih namreč zdaj za prehod skozi državo uporablja prevoz.

Novinarska konferenca vodstva črnomaljske občine (vir: občina)

A. L.