Ukrepi za zamejitev širjenja covida-19

(vir: pixabay.com)

Z današnjim dnem so začeli veljati ostrejši ukrepi za zamejitev širjenja covida-19. Med drugim se znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT, omejen je čas obratovanja gostinskih lokalov, začasno bodo zaprti nočni lokali. Prepovedano je tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu.

Ob slabšanju epidemioloških razmer v državi je vlada na petkovi seji sprejela strožje ukrepe za zajezitev širjenja virusa. V nadaljevanju si lahko ogledate seznam ukrepov, ki začnejo veljati z današnjim dnem.

Izpolnjevanje pogoja PCT

Izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) je obvezno za starejše od 12 let. Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT. Veljavnost hitrega testa in testa za samotestiranje je 48 ur, testa PCR pa 72 ur.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
– mlajšim od 12 let;
– osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oz. učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše;
– osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase;
– učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom;
– uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice;
– uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 in gripi ali testiranje na novi koronavirus;
– strankam prodajaln z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami, pod
pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 kvadratnih metrov (pri čemer prodajalne znotraj trgovskega centra ne sodijo v to izjemo),
– za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih
– v humanitarnih skladiščih,
– v primeru poslovanja sodišč; ukrepe v tem primeru določi predsednik vrhovnega sodišča.

Zbiranje

Zbiranje ljudi je začasno prepovedano. Zbiranje je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih se dovoli v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Organizator ob vstopu na shod preverja izpolnjevanje pogoja PCT.

Uporaba zaščitnih mask

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, razen če gre za člane istega gospodinjstva.

Trgovine 

V prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, ter v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, kjer pogoj PCT ni potreben, mora biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Ob vhodu v trgovino mora pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini.

Na bencinskih servisih pogoj PCT velja le v zaprtih prostorih.

Izvajanje gostinske dejavnosti 

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač ni dovoljeno, možna je le strežba za mizo, in sicer med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru.

Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

Kulturne in športne prireditve

Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena.

Uresničevanje verske svobode 

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Stroški hitrih antigenskih testov

Sredstva za hitre antigenske teste in teste za samotestiranje, ko so ti potrebni za izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu ali za samotestiranje v šolah in na fakultetah, bo zagotavljal proračun, pri čemer je v tem delu vlada z uredbo določila najvišjo ceno testiranja, ki jo bo kril proračun. Ceno hitrega testiranja je določila pri 7 evrih, ceno testov za samotestiranje pa pri 2,5 evra na test brez DDV.

Delo od doma

Predstojniki organov državne uprave morajo v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odrediti delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogoča delovni proces.

Delo od doma je priporočeno tudi za javne uslužbence v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih. Vlada k organizaciji dela od doma poziva tudi vse preostale delodajalce.

Šole in fakultete

Ureditev v šolah in na fakultetah za zdaj ostaja nespremenjena, od 15. novembra pa bo samotestiranje obvezno za vse, ki niso cepljeni ali preboleli, in se bo izvajalo v šolah trikrat tedensko. Več o tem smo poročali tukaj 

M. D.