Izobraževanje v šolah in na fakultetah, samotestiranje za vse učence, dijake in študente

(vir: pixabay.com)

Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja, je vlada v petek sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa covid-19. Za področje vzgoje in izobraževanja ni večjih novosti. Pouk bo potekal v šolah in predavalnicah, tudi vrtci bodo delovali kot običajno.

Uporaba mask

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih pa bo od jutri obvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2. Zaščitna maska v zaprtih prostorih bo obvezna za vse, torej za vse učence, dijake in študente ter zaposlene.

Maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja ter za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Maska tudi ni potrebna za osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Prav tako maska ni potrebna za učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta ter za osebe, ki izvajajo športno vadbo.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Prav tako ni potrebna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Samotestiranje v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah bo v tem tednu potekalo tako kot je v minulem.

Obvezno samotestiranje od prihodnjega ponedeljka dalje

Od naslednjega ponedeljka, 15. novembra, dalje pa se bo s ciljem ohranjanja varnega šolskega in študijskega prostora povečala pogostnost samotestiranja. Samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko.

Samotestiranje bodo izvajali tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje bodo izvajali učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, bodo samotestiranje tudi v prihodnje izvajali v izobraževalni instituciji in je obvezno. Od 15. novembra dalje se bo tudi zanje samotestiranje izvajalo trikrat tedensko.

Učencem, dijakom in študentom bo od 15. novembra dalje pripadalo mesečno 15 testov HAG za samotestiranje. Pridobijo jih v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Samotestiranja ne bo potrebno izvajati tistim, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju.

Omejitev izvajanja športnih prireditev

Odlok določa tudi, da se začasno omeji tudi izvajanje javnih športnih prireditev. Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih športnih prireditvah nista dovoljena.

M. D.