Trebnje: Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem odpadkov

Vir: Občina Trebnje

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 20. februarjem in 24. marcem izvajala poostren nadzor glede pravilnega odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov.

Poostren nadzor so izvajali v sodelovanju s Komunalo Trebnje.

Pregledovali so individualne zabojnike v 639 gospodinjstvih in pregledali 21 skupnih zbiralnic za komunalne odpadke. Pri pregledu skupnih zbiralnic so ugotovili največ nepravilnosti v zabojnikih za mešane komunalne odpadke, pa tudi v zabojnikih za mešano embalažo.

V vsakem od pregledanih zabojnikov za mešane komunalne odpadke so ugotovili tudi kršitelje, ki ne ločujejo odpadkov.

Stanje je zadovoljivo pri gospodinjstvih, kjer je uveljavljen sistem individualnega zbiranja odpadkov in manj zadovoljiv pri skupnih zbiralnicah, še posebej zbiralnicah, ki so locirane izven naseljenih območij. Na teh mestih prihaja tudi do onesnaženosti zbirnega mesta in je ločevanje toliko slabše.

V okviru nadzora so bile ugotovljene kršitve, in sicer so bili v zabojnike za mešane komunalne odpadke odloženi papir, biološki odpadki in odpadna embalaža.

Zoper kršitelje so bili uvedeni prekrškovni postopki, v nekaterih primerih je bilo izrečeno opozorilo.

Pred dnevi smo poročali o ugotovitvah nadzora na območju Novega mesta, kar spada pod Komunalo Novo mesto. Slednja je zapisala, da stanje nakazuje, da bo v prihodnje potrebno dodatno osveščanje občanov. O prekrškovnih postopkih zoper posameznike pa v Novem mestu niso poročali.

Vir: Občina Trebnje

Vir: Občina Trebnje

M. D.