Šentrupert: Občino prevzel v težkem finančnem stanju in jo saniral

Župan Andrej Martin Kostelec

Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je prejšnjo sredo, ob koncu 17. redne seje občinskega sveta, pod točko razno prebral odstopno izjavo, ta je bila naslovljena na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo, oddal jo je tudi v občinski arhiv. V Šentrupertu tako sledijo priprave na nadomestne volitve za župana.

Andrej Martin Kostelec je ob tem povedal:

“Zaradi ugodnejše finančne situacije kot ob začetku mojega mandata se bo občina lahko v prihodnje razvijala hitreje in bolje ter v korist večine občanov, kar me zelo veseli. Vsem medijem se zahvaljujem za dosedanje korektno sodelovanje in za razumno čakanje na potrditev informacije po koncu velikonočnih praznikov.” Več ni pojasnil.

Občino prevzel v težkem finančnem stanju in jo saniral

Andrej Martin Kostelec je občino pred dobrima dvema letoma prevzel v težkem finančnem stanju, bilo je veliko tudi prikritega dolga. Podatki iz zaključnega računa občine za leto 2020, ki ga je občinski svet obravnaval na seji 31. marca, pa kažejo, da je imela občina na dan 31. 12. 2020 za 1,14 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznosti (leto prej 3,18 milijona) in 1,71 drugih dolgoročnih obveznosti.

Občina je imela 3,89 milijona evrov skupnih prihodkov, od tega 1,04 milijona od premoženja, saj so lani za konsolidacijo finančnega stanja najboljšemu ponudniku za dober milijon evrov prodali javno podjetje Energetika Šentrupert.

Lani so imeli 2,56 milijona evrov odhodkov, kar je le nekaj več kot leto prej, iz sestave odhodkov je razvidno, da so odhodke skrbno nadzorovali.

V letu 2020 je občina bankam odplačala tudi 1,24 milijona evrov posojil. Bistveno je povečala tudi sredstva na računih. Hkrati so za investicije lani namenili 388 tisoč evrov, dodatno še 81 tisoč za investicijske transferje javnim zavodom v občini.

Občina je leto 2020 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1,327 milijona evrov. V gospodarstvu bi temu rekli z dobičkom. Župan Kostelec je občino svojemu nasledniku, za razliko od njegovega predhodnika, zapustil v dobrem stanju.

Občina pridobila tudi evropska sredstva

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko jim je namreč nedavno tega odobrila evropska sredstva za komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert. Vrednost projekta znaša dobrih 950 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 439 tisoč evrov. V okviru projekta bo urejena cesta do cone in zgrajen most čez potok Bistrica. Z izvedbo naložbe bo na razpolago 0,78 hektara novih komunalno opremljenih površin, ki bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotavljale ustreznejše pogoje za opravljanje poslovnih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest.

V kakšnem stanju je župan prevzel občino?

O tem, v kakšnem stanju je župan prevzel vodenje občine Šentrupert, je po pol leta od nastopa županovanja (v prvi polovici 2019) povedal naslednje (vir):

“Najbolj zaskrbljujoče ugotovitve so povezane s prekomernim zadolževanjem, ki se je nabiralo na različne načine: od zapadlih in neplačanih računov do dobaviteljev ter uporabnikov proračunskih sredstev, neplačanih pogodbenih obveznosti, do tako rekoč prikritega zadolževanja, o katerem državni organi niso bili obveščeni, za to ni bilo pridobljenega niti njihovega soglasja. Najvišji znesek prikritega zadolževanja smo našli pri nevrnjeni varščini v višini okoli milijon evrov, za kar je občina sklenila tudi dogovor o 12-odstotni pogodbeni obrestni meri, kar predstavlja  sramotno oškodovanje občine.”

Na vprašanje, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno reševanja v občini in kateri so nasedli projekti, pa je dejal:

“Najprej je treba reševati občinske finance. Sprejeli smo uravnotežen proračun za leto 2019 in začeli z ukrepi, s katerimi bomo postopoma zniževali stroške in posledično tudi zapadle obveznosti. Naslednji korak je pridobiti soglasje državnih organov za prestrukturiranje dolga, to pomeni, da predvidevamo spremeniti zapadle obveznosti in nekatere kratkoročne obveznosti z bančnimi krediti za daljše obdobje odplačevanja in seveda z nižjimi obrestnimi merami.”

Dejal je še: “V naši občini se je zgodilo to, da so odhodki skozi več kot desetletje presegali prihodke in potem nastanejo takšne težave, s kakršnimi se danes soočamo. Finance je treba strokovno urediti.”

Oktobra 2020 pa je s ponosom objavil, da je občina odplačala skoraj 700 tisoč evrov dolgoročnega posojila in pri tem dodal: “Se že vidi svetloba na koncu tunela!” (vir)

Zaključek: Kostelčevemu nasledniku bo bistveno lažje.

J. M.