Andrej Martin Kostelec: “Se že vidi svetloba na koncu tunela!”

Andrej Martin Kostelec (foto: Lapego)

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec je prejšnji ponedeljek na svoji Facebook strani objavil, da je občina odplačala 693.368,20 evra dolgoročnih obveznosti in dodal: “Se že vidi svetloba na koncu tunela!”

Po tej objavi smo nato župana vprašali, iz česa so izvirale te obveznosti, ta dolg, za kaj gre in koliko starih dolgov ima še občina.

Župan Kostelec nam je pojasnil, da je občina 19. oktobra 2020 v celoti poplačala bančno posojilo pri banki BKS Bank, AG podružnica v Ljubljani, v višini 693.368,20 evra.

Posojilno pogodbo v višini 800.000 evrov je 25. septembra 2018 (tik pred županskimi volitvami) v imenu občine podpisal nekdanji župan Rupert Gole. Volitve je izgubil, zdajšnji župan Andrej Martin Kostelec pa navaja:

“Ne vemo, kam so se ta sredstva namenila, ko bo kaj prostega časa, se bomo posvetili tudi tej preiskavi.”

Poročali smo že, da je občina prodala Javno podjetje Energetika Šentrupert (tukaj) in za to prejeli kupnino v višini 1.001.000 evra, ki jo bodo namenili za poravnavo vsaj dela starih dolgov občine.

Župan Kostelec pa nam je zdaj pojasnil: “Odločili smo se poplačati ta kredit, preostali del kupnine od prodaje JP Energetika Šentrupert pa želimo nameniti za odkup vrtca v Šentrupertu.”

Povedal je še: “Morda vam je znano, da je bil vrtec zgrajen leta 2010 in ga ima občina Šentrupert v najemu od aprila 2011. V dosedanjih desetih letih je občina samo za najemnino plačala za več kot 2 milijona evrov. Ocenjujemo, da bomo z odkupom vrtca zmanjšali tekoče stroške. Pogodba je bila namreč sklenjena za 15 let, z veljavnostjo do 31. decembra 2025.”

“Goletovih” dolgov še za okoli 2,4 milijona evrov

Ob tem, ko je občina odplačala dobrih 693 tisoč evrov dolga iz septembra 2018 ima občina odprto še eno posojilo pri isti banki, to je BKS Bank, AG podružnica v Ljubljani. Znesek odprtega posojila je trenutno 1,3 milijona evrov. Tudi to posojilo je bilo sklenjeno v času župana Ruperta Goleta, in sicer 18. decembra 2017 je občina pri navedeni banki najela posojilo v vrednosti 1.542.704,53 evra.

Župan Kostelec ob tem pojasnjuje: “Tudi za to več kot poldrugo milijonsko zadolževanje bo treba preiskati, ker med občinskimi osnovnimi sredstvi ne najdemo takih investicij, mogoče je šlo za kupnino v Ljubljani …”

Poleg bančnih dolgoročnih obveznosti in pogodbe o najemu vrtca (pri slednjem je tudi Računsko sodišče RS ugotovilo da se gre za prikrito financiranje), obstaja še sodni zahtevek za vračilo varščine družbi Polfin, d. o. o., za varščino, dano za izmišljeni “Projekt medgeneracijski center” v višini okoli 1,1 milijona evrov. Za to poteka sodni postopek, je pojasnil župan.

Župan Kostelec še navaja: “To so vsi stari dolgovi, ki jih ima občina. Občina Šentrupert trenutno redno poravnava svoje obveznosti in nima neplačanih zapadlih obveznosti iz rednega poslovanja.”

Glede zdajšnjega poslovanja občine občine župan Kostelec poudarja: “Pri poslovanju se močno trudimo, da bomo čim prej prišli v normalno stanje. Redne občinske stroške zagotavljamo v čim večji možni meri. Žal, za investicije in investicijsko vzdrževanje še ne moremo veliko narediti, ker ni sredstev. Kar smo naredili, smo naredili s sredstvi iz državnih pomoči in razpisov. Vsekakor pa se že nekaj vidi na terenu.”

Glede širjenja novega koronavirusa: “Glede na nastalo situacijo, vezano na širjenje okužbe novega koronavirusa, je bilo stanje v naši občini kar dobro. Nato se je okužilo 10 ali več občanov, kar ni bilo tako skrb zbujajoče. Skrbi pa nas, da bo to naraščalo.

Dodal je, da je Občinski štab Civilne zaščite pripravljen za morebitne intervencije v pomoč občanom. “Upajmo, da ne bo potrebno,” je zaključil Andrej Martin Kostelec, župan Občine Šentrupert.

M. D.