Podjetje Eko-toplota energetika novi lastnik podjetja Energetika Šentrupert

Šentrupert (foto: arhiv občine)

Podjetje Eko-toplota energetika, ki je del skupine Interenergo, je 16. oktobra 2020 tudi uradno prevzelo podjetje Energetika Šentrupert, d. o. o., ki ga je Občina Šentrupert ustanovila leta 2012.

Občinski svet je prodajo potrdil že konec septembra, s kupnino v višini 1.001.000 evrov pa bo občina poravnala del obveznosti, ki jo bremenijo.

Osnovni dejavnosti Energetike Šentrupert sta proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje zaporov na Dobu ter proizvodnja električne energije iz biomasnih kogeneracijskih naprav za prodajo na trgu.

Občina, ki je s prodajo podjetja Energetika Šentrupert izboljšala svojo finančno sliko, je podjetje prodala najboljšemu med petimi zavezujočimi ponudniki.

Podjetje Eko-toplota energetika, ki je v stoodstotni lasti podjetja Interenergo in s tem del avstrijske skupine Kelag, je strokovnjak na področju upravljanja s kotlovnicami na lesno biomaso ter napravami za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije.

Andrej Martin Kostelec (foto Lapego)

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do dogovora o prodaji. Povedal je:

“Za občino je sklenjeni dogovor predvsem izkazano veliko zaupanje novega lastnika, ki je z nakupom javnega podjetja Energetika Šentrupert občini na eni strani nakazal milijon evrov kupnine, na drugi pa pokril tudi približno milijon evrov obveznosti, ki jih je imela Energetika Šentrupert do bank. Občina je s kupnino odplačala nekaj manj od 700 tisoč evrov obveznosti, razliko pa želimo nameniti nakupu objekta, v katerem je vrtec. Upam, da bodo tudi druge gospodarske družbe v Šentrupertu videle priložnost.”

 

Poslovna politika podjetja Interenergo je pri vsakem nakupu ali prevzemu v upravljanje še posebej pozorna, da ohranja ali dviguje nivo poslovanja ter ne posega v lokalno okolje, temveč z njim sodeluje.

Ugotovili so, da je bilo upravljanje podjetja Energetika Šentrupert že do sedaj dobro, zato družba Interenergo večjih sprememb ne predvideva, bodo pa integrirali nekatere naloge in funkcije ter jih poenotili s svojimi poslovnimi procesi ter načinom delovanja in upravljanja.

Dosedanjim odjemalcem bodo zagotavljali enake pogoje za dobavo toplote ter preučili ekonomsko tehnične možnosti za priključke na daljinski sistem ogravanja na lestno biomaso (DOLB) sistem v sosednjih naseljih.

Šentrupert, kotlovnica Dob

M. D.