Ribnica: Kdo in s čigavo pomočjo blokira razvoj občine?

V ribniškem občinskem svetu deluje svojevrstna koalicija, sestavljena iz strank NSi, SLS, SMC, SD, Združene levice in Liste za jutri, njihovi svetniki pa so si v letošnjem letu dovolili blokirati delovanje občine. Posledično to pomeni zastoj in onemogočanje razvoja občine. Česar podobnega v drugih občinah še nismo zasledili.

To tudi pomeni, da občinski svetniki iz navedenih opozicijskih strank posredno ne priznavajo volilnih izidov iz leta 2014 in bi življenje v občini v letošnjem volilnem letu (občinske volitve bodo šele tretjo nedeljo v novembru) krojili kar po svoje. Z izsiljevanjem in mimo volje ljudi, ki jim mandata za vodenje občine na volitvah leta 2014 niso podelili.

Skrb vzbujajoče je, da jih pri tem podpira tudi Ljudmila Novak, poslanka v državnem zboru, ki je bila na to mesto izvoljena tudi z glasovi ribniških volivcev in volivk. Za poslanske glasove v tem okraju se bo potegovala tudi junija 2018.

Novakova namreč meni, da ni nič narobe s tem, da bi letošnje leto v Ribnici razvojno kar preskočili.

Svetniki onemogočajo razvoj

Poročali smo že, da ribniška občina nima sprejetega proračuna za leto 2018, zaradi česar je v občini onemogočena izvedba večjega števila razvojnih projektov. Razlog je v tem, ker občinski svetniki iz vrst NSi, SLS, SMC, SD, ZL in Liste za jutri zavračajo predlog, ki ga je pripravila občina pod vodstvom župana Jožeta Levstka. Svetniki so nato 23. februarja 2018 na župana naslovili svoj skupen predlog, prvopodpisana pod njim je NSi. V tem zahtevajo tudi izvzetje dolgoročnih posojil in prodajo nepremičnin na Škrabčevem trgu 40 v Ribnici. Hkrati so dodali 11 zahtev, ki jih je treba umestiti v letošnji proračun.

O tem smo poročali tukaj: ribnica-razvoj-blokirajo-svetniki/

Ker gre za predlog, ki je več kot očitno politično in predvolilno naravnan, saj je leto 2018 volilno leto, s predlogom pa skupno nastopajo svetniki iz programsko izredno različnih političnih strank, smo za mnenje o tem prosili Ljudmilo Novak. Pri tem namreč čudi predvsem ravnanje NSi, stranke, ki jo je Novakova vodila do nedavnega. Poleg ostalega tudi zato, ker se v NSi zavzemajo, da se v proračun umesti obnova spomenika Jelenov žleb, ne pa na primer postavitev spomenika lani pokopanim 13 žrtvam partizanskega medvojnega nasilja iz brezna Žiglovica in 150 pomorjenim žrtvam partizanskega povojnega nasilja iz brezen Pri Konfinu na lokalnem pokopališču Videm pri Prigorici.

Ljudmilo Novak smo vprašali:

  1. Kaj je razlog, da NSi zahteva, da se iz občinskega proračuna 2018 v celoti izvzame dolgoročno zadolževanje, saj vendar vemo, da brez tega ni razvoja? Ali NSi onemogoča razvoj?
  2. Kako to, da se NSi zavzema za to, da se v proračun umesti financiranje Združenja borcev za vrednote NOB?
  3. Kako to, da se NSi zavzema, da se v proračun umesti obnova spomenika Jelenov žleb?
  4. Kako to, da NSi v Ribnici sodeluje s SMC, SD in Združeno levico, pod zahtevami pa je celo prvopodpisana?
  5. Ali boste kot poslanka, izvoljena v Ribnici, kakorkoli posredovali oz. pripomogli k temu, da bodo vaši svetniki glasovali za proračun in s tem prekinili blokado onemogočanja razvoja?

Novakova nam je odgovorila, da se občinski odbori NSi sami odločajo, kaj in katere projekte bodo podprli na občinski ravni. Prepričana je, “da imajo svetniki NSi v Občinskem svetu Ribnica tehtne razloge za to, da ne podpirajo dolgoročnega zadolževanja občine v letu, v katerem bodo lokalne volitve”. Meni, da je prav, da novo izvoljeni ali ponovno izvoljeni funkcionarji po volitvah odločajo o dolgoročnih investicijah v občini. “Vsak župan pa mora sestaviti proračun tako, da zanj dobi v občinskem svetu večinsko podporo, sicer je njegova odgovornost, če proračun ni sprejet,” je dodala.

Glede ostalih vprašanj je bila manj povedna. Zapisala je: “Kot pa sem seznanjena s strani svetnikov NSi v Ribnici, so prav naši svetniki povezali vse stranke, vnesli dialog in sodelovanje ter skupaj z vsemi preostalimi strankami v občinskem svetu pripravili izboljšan predlog proračuna, ki vključuje vse razvojne projekte z evropskimi ali državnimi sredstvi, ohranili so praktično vse pomembne in pozitivne vsebine prvotnega predloga proračuna ter hkrati zmanjšali zadolževanje in razprodajo premoženja v višini skoraj 500.000 €. S tem bo tudi v prihodnje več možnosti za izvedbo razvojnih projektov vezanih na črpanje evropskih sredstev ter s tem oplemenitenjem občinskega premoženja.”

Glede koalicije NSi, SMC, SD in Združeno levico v Ribnici pa je Novakova zapisala, da se v različnih občinah oblikujejo različne strankarske koalicije, kjer prav tako podpirajo borce, njihove prireditve in obnove spomenikov. “Ni vse odvisno od strankarske pripadnosti, pač pa od ljudi in njihove pripravljenosti za sodelovanje in medsebojno spoštovanje ter upoštevanje dobrih predlogov, ne glede na to, od koga prihajajo,” je dodala.

Zaključila je, da “tudi kot izvoljena poslanka v Ribnici želi, da občina napreduje in se naprej razvija tako, da bodo občani čim bolj zadovoljni.”. Prepričana je sicer, “da v tem duhu delujejo in bodo delovali tudi svetniki NSi v Ribnici.”

Je njihov predlog res investicijsko naravnan?

Tako Novakova, mi pa smo v nadaljevanju preverili, kako zelo investicijsko naravnan bi bil letošnji ribniški proračun v primeru, če bi obveljale zahteve koalicije s prvopodpisano NSi. Podatki kažejo, da bi se investicije v občini zmanjšale za 1,55 milijona evrov, s 53,15 na 46,09 odstotka letnih prihodkov.

“Investicijsko naravnan” ribniški proračun opozicije:

Predlog župana – seja občinskega sveta z dne 29. 12. 2017 Zahteve opozicije (NSi, SLS, SMC, SD, ZL, LzJ) – predlogi z dne 23. 2. 2018 Razlika
Proračun – Odhodki 11.961.686 evrov 10.424.961 evrov – 1.536.067 evrov
Investicije   6.357.581 evrov   4.804.919 evrov – 1.552.662 evrov
Delež za investicije              53,15 %              46,09 % –        7,06 %

 

Iz podatkov je nazorno razvidno, da o kakšni razvojni naravnanosti občinskega proračuna po predlogu ribniških opozicijskih strank ne moremo govoriti.

Župan Jože Levstek je predlagal proračun v višini 11,9 milijona evrov, od česar je 6,3 milijona evrov za investicije, svetniki iz strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL in Lista za jutri pa zahtevajo proračun v višini 10,4 milijona evrov, pri čemer bi bilo za investicije namenjenih le 4,8 milijona evrov. Takšne zahteve po znižanju proračuna pa postavljajo tisti, ki so po navadi vse dosedanje županove proračune označili za neinvesticijsko in nerazvojno naravnane.

Za konec

Neobičajno se je hvaliti, da so svetniki NSi, ki so se kar naenkrat postavili na čelo rušiteljev proračuna občine, povezali vse stranke, vnesli dialog in sodelovanje. Namesto dialoga gre za izsiljevanje in za čudno španovijo strank. Da NSi pogojuje glasovanje za proračun med drugim tudi s financiranjem zveze borcev in obnovo spomenika v Jelenovem žlebu, ob tem da se je lani junija pokopalo 13 žrtev medvojnega partizanskega pokola v Žiglovici in 150 žrtev partizanske povojne morije pri Konfinu, je perverzno. Ti pomorjeni, pokopani na pokopališču Videm v KS Dolenja vas, nimajo niti spomenika.

Ljudmila Novak kot nekdanja županja pa bi lahko vedela, da svetniki ne morejo pripraviti izboljšanega proračuna (ker po zakonu niso predlagatelji), in da 1,3 milijona evrov nižji proračun nikakor ni izboljšan proračun, saj se ga lahko izravna skoraj izključno s črtanjem investicij. Zadnja simulacija zmanjšanja proračuna je objavljena na občinski spletni strani, po kateri bi za investicije v letošnjem letu bilo 1,5 milijona evrov manj denarja. Tukaj se lahko upravičeno vprašamo, ali se je večini, ki se je zdaj v Ribnici oblikovala, res do razvoja kraja, ali samo za to, da bi preprečila županu in vladajoči stranki izvedbo investicij pred volitvami. Ve pa se, da gre vse skupaj na račun ljudi.

J. M.