Prikaz nasprotnih dejstev: Ekskluzivno: Zaposleni v črnomaljskih vrtcih še niso prejeli plač za oktober

Dne 15. 11. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom Ekskluzivno: Zaposleni v črnomaljskih vrtcih še niso prejeli plač za oktober  (zaposleni-v-crnomaljskih-vrtcih-se-niso-prejeli-plac-za-oktober/)

V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev, ki so nam ga posredovali iz Občine Črnomelj.

“V objavi prispevka “Ekskluzivno: Zaposleni v črnomaljskih vrtcih še niso prejeli plač za oktober” so navedena napačna dejstva. Prispevek je objavljeni brez odgovorov občine Črnomelj, kar je posledično vodilo v napačno predstavitev podatkov. Občina je namreč vrtcu Črnomelj sredstva po odredbi v višini 72.849,72 EUR nakazala dne 5.10.2017. Zakaj so zaposleni v vrtcu prejeli plačo 13.10.2017, nam ni poznano. V naslovu  članka je zapisano, da zaposleni še niso prejeli plač za oktober. Včeraj 15.11.2017, je občina nakazala vrtcu 50.000 EUR, kolikor je še bil dolg po odredbi. Iz spletne strani Uprave za javna plačila razberemo, da je vrtec ta sredstva včeraj že izplača. Povprečno vrtcu zagotavljamo za doplačilo do ekonomske cene mesečno cca 82.000 EUR in dodatno za stroške vrtca, ki niso zajeti v ekonomski ceni še cca 13.500 EUR.

Občina v času od 8.11. do 15.11.2017 ni mogla poravnati zapadlih obveznosti v celoti. Do zamud je prišlo zaradi “založenih” sredstev za plačilo stroškov za projekte, za katere so bila odobrena sredstva države in EU. Občina šele na podlagi dokazil o plačilih, poslanih zahtevkov in potrditve le-teh, s strani državnega proračuna prejme sredstva sofinanciranja (v večini primerov gre za povprečno “zalaganje” sredstev za obdobje dveh mesecev).  Kljub temu so bile v okviru razpoložljivih sredstev proračunskim uporabnikom v navedenem času obveznosti  delno poravnane. O zamudah pri zagotavljanju oz. poravnavanju zapadlih obveznosti smo proračunske uporabnike pravočasno pisno obvestili.”

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič