Ekskluzivno: Zaposleni v črnomaljskih vrtcih še niso prejeli plač za oktober

Iz podatkov spletne baze Erar je razvidno, da zaposleni v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, kamor spadajo enote Loka, Čardak, Majer in Dijaški dom, še niso prejeli oktobrskih plač. Plač pa niso prejeli zato, ker jim denarja za te ni nakazala ustanoviteljica, to je Občina Črnomelj. Očitno je, da je občina finančno povsem na tleh.

Zadnja izplačila plač so bila 13. oktobra 2017. To pomeni, da so bila že septembrska izplačila zapoznela, izplačilo plač je namreč dogovorjeno do 5. v mesecu za prejšnji mesec.

Plače v septembru (za avgust) so prejeli 6. septembra 2017, skupni znesek izplačil je bil 57.262,93 evra. Po 13. oktobru plač ni bilo več izplačanih. Povprečno gre za okoli 60.000 evrov mesečno.

Razlog je očitno v tem, da Občina Črnomelj vrtcu novembra ni nakazala denarja za plače. Iz Erarja je razvidno, da jim je občina novembra nakazala le 26.967,64 evra (v oktobru je bilo to 108.181,13 evra), in še to v več manjših zneskih. Za zagotavljanje denarja in izplačilo plač v vrtcih so namreč odgovorne občine, ki za to od države oziroma iz državnega proračuna tudi prejemajo ustrezne zneske.

Podrobnejši podatki so razvidni tukaj: prejemnik/20802684/#transakcije

Kako je s plačami zaposlenih, smo vprašali tako črnomaljsko županjo kot vodilne v vrtcu, pa tudi ministrstvo za finance. Podatke bomo sprotno dopolnjevali.

Iz ministrstva za finance so nam sporočili: “Sredstva za plače v vrtcih zagotavlja občina, v tem primeru občina Črnomelj. Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, del sredstev za investicije in drugo, ki ni povezano s stroškom plač za zaposlene.” Za odgovore so nas napotili na občino.

Iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo (v ta okvir spadajo tudi vrtci) so nam na naša vprašanja o neizplačanih plačah odvrnili: “Prosimo, če vprašanje naslovite na občino, ki je ustanoviteljica vrtca.” Za odgovore so nas napotili na občino.

Županja občine Črnomelj se na naša vprašanja v roku skoraj petih ur še “ni uspela” odzvati, smo zapisali po 16. uri.

Ob 17.17 pa smo prejeli še odgovor županje. V uredništvu pripravljamo dodaten članek, kjer preverjamo še ostala dejstva in bomo to najmanj vključili v ta prispevek. Ta zakasnitev plač v Črnomlju namreč ni bila prvič, nekaj podobnega se v državi v vrtcih dogaja zelo redko, v šolah pa sploh ne, kar so nam potrdili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ).

Po popoldan objavljenih podatkih iz Erarja, povezanih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), naj bi bile plače zaposlenim v vrtcu nakazane 15. novembra, ko naj bi Občina Črnomelj Vrtcu tudi nakazala 50.000 evrov. Ali so bile plače izplačane v celoti, skupaj s prispevki, še preverjamo. Podobno preverjamo tudi razloge za zakasnitev, pa tudi to, ali so za zaposlene plačani vsi davki in prispevki, ali so jim povrnjeni vsi stroški, povezani z delom in podobno.

C. R.