Postavitev migrantskih centrov v obmejnih občinah (2)

Fotografija je simbilična. (vir. arhiv)

“V Občini Kočevje torej ne načrtujemo tovrstnih centrov oziroma smo obvestili pristojne, da s postavitvijo ne soglašamo.”

Tako je na vprašanje portala Moja Dolenjska o nameravani postavitvi migrantskih centrov tudi v občini Kočevje (Kočevska Reka in Predgrad pri Starem Trgu) odgovoril kočevski župan Vladimir Prebilič.

Iz njegovega kabineta so še zagotovili, da sta se župan in notranji minister Boštjan Poklukar na nedavnem sestanku na ministrstvu pogovarjala zgolj “o varnostni situaciji v občini”.

Poročali smo že, da nam je črnomaljski župan Andrej Kavčič zagotovil, da se v črnomaljski občini ne dogaja nič takega, kar bi vodilo k postavitvi migrantskega centra.

Na odgovore, kako je s tem v državi, pa še vedno čakamo ministrstvo za notranje zadeve in urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. (Črnomelj)

Današnja objava na kočevski spletni strani

Občina Kočevje je danes na svoji spletni strani objavila tudi naslednje pojasnilo – ne mimo volje ljudi:

“V luči vse večjega števila napačnih in zavajajočih informacij v javnosti, podajamo pojasnilo glede iskanja novih lokacij za migrantske centre oziroma prehodne domove za migrante s strani Vlade Republike Slovenije.

Vlada se je v svoji iskalni nalogi obrnila na Občino Kočevje, kot tudi na druge občine JV regije. Župan je v duhu državotvornosti izkazal pripravljenost za dialog, saj so migracije izziv, ki ga je potrebno obravnavati na nacionalni ravni. Kljub temu pa je odločno poudaril, da mora biti odločitev o vzpostavitvi tovrstnih centrov sprejeta s soglasjem lokalnega prebivalstva.

Županovo stališče odraža demokratično naravo občinskega upravljanja, saj je poudaril, da so ljudje – prebivalke in prebivalci občine Kočevje – tisti, ki morajo biti vključeni v proces odločanja. Glede na takojšnje odločno nasprotovanje s strani občanov do vzpostavitve migrantskih centrov, smo temu tudi sledili in že sporočili predstavnikom Vlade RS, da je Občina Kočevje zavzela stališče proti vzpostavitvi migrantskih centrov na svojem območju.”

M. D.