Popravek: V Metliki obljubljajo, vse pa kaže, da bo “delal” samo semafor in bo cesta še dolgo “samajama”

Dne 7. maja 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom V Metliki obljubljajo, vse pa kaže, da bo “delal” samo semafor in bo cesta še dolgo “samajama” metlika-cesta-proti-crnomlju/ 

V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih objavljamo popravek na podlagi Sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu (opr. št. P 112/2017 z dne 27. 7. 2017) in Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani (Opr. št. II Cp 2287/2017) z dne 5. oktober 2017, kot je navedeno v izreku sodbe:

“Popravek navedb v članku

V članku je navedba, da se izvaja na odseku ceste med Novim mestom in Metliko samo utrjevanje bankin, kar je zavajajoč podatek, utrjevanje bankin je potrebno pred preplastitvijo celotnega odseka med kilometrom 11,300 in 13,736 torej v dolžini 2.436 metrov. Dela potekajo ob delni zapori na dveh mestih, saj je nemogoče v popolnosti zapreti edino direktno cestno povezavo občine Metlika z Novim mestom. (vir: Sporočilo DRI nadzornik g. Zajc, v prilogi)

V naslednjem odseku o cesti skozi Grm ste navedli, da ministrstvo ne ve nič o pločniku, javni razsvetljavi in postajališču ter na koncu postavili vprašanje, kdo tu laže. Članek je bil objavljen v nedeljo 7.5.2016, v kolikor bi novinar hotel preveriti svoje trditve bi lahko na spletni strani občine Metlika zasledil razpis za izbiro izvajalca za ureditev ceste skozi Grm, ki je bil objavljen 5.5.2017. V razpisu je priložen tudi strokovni del, iz katerega je razvidno, kaj bo v sklopu projekta urejeno, vendar se že iz naslova projekta: Ureditev regionalne ceste R1-218/1211 Metlika-Podzemelj ter izgradnja pločnika in avtobusnih postajališč v naselju Grm, da razbrati, kaj bo urejano. (vir: www. metlika.si).

V nadaljevanju pa me obtožujete, da vidim še vse kaj drugega pri projektu ureditve ceste in ostale infrastrukture v Gradacu. Projekt celovite ureditve je bil naročen s strani Občine Metlika in potrjen ter vključen v proračun RS in občinski proračun. Trenutno se pripravlja razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca. Projekt je sofinancerski, kar pomeni, da si z ministrstvom na podlagi pogodbe delimo stroške izgradnje vseh elementov rekonstrukcije. Sporazum o sofinanciranju  št. 2431-16-000425 med ministerstvom in občino je bil podpisan v maju 2016. Iz sporazuma je razvidno, kaj jaz vidim.

V dokaz neresničnosti navedb o neznanju ministrstva pa je tudi predzadnji odstavek omenjenega članka v katerem avtor navaja, da je denar za to zagotovljen v veljavnih državnih proračunih za leto 2017 in 2018. Financiranje pa je deljeno med državo in občino.

Prosim, da popravke objavite v zakonskem roku, hkrati pa vas pozivam, da mi posredujete podatke o piscu članka, saj v članku večkrat namiguje na to, da lažem. Zradi česar bom najverjetneje pisca članka tožil zaradi obrekovanja.

S spoštovanjem,

Darko Zevnik, župan

Metlika, 09.05.2017.”