V Metliki obljubljajo, vse pa kaže, da bo “delal” samo semafor in bo cesta še dolgo “samajama”

S prikazom nasprotnih dejstev

Na Gorjancih “delajo” večinoma semaforji, utrdba bankin bi morala biti končana do konca aprila. V Metliki pa veliko obljubljajo in govorijo drugače kot v Ljubljani. Kdo zavaja?

Objavili smo že, katere glavne in regionalne ceste bo država gradila ali obnavljala v letih 2017 in 2018. Za občino Metlika smo zapisali, da tam trenutno poteka sanacija kratkega odseka ceste med Novim mestom in Metlika, ki naj bi bila končana do konca aprila, torej pred 1. majem. Na terenu pa smo ugotovili, da sploh ne gre za ureditev cestišča na cesti preko Gorjancev, pač pa utrditev bankin. Na to, da dela domnevno še vedno potekajo, pa nas opozarjajo samo še semaforji (po dva v vsaki smeri).

Nadalje so nam iz direkcije za infrastrukturo, ki deluje pod okriljem ministrstva za infrastrukturo, sporočili, da je predvidena tudi preplastitev dobrega kilometra ceste med Metliko in Podzemljem, izdelava projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča Jugorje, načrtujejo pa tudi začetek obnove dveh kilometrov ceste, ki poteka skozi Gradac. In to je vse za leti 2017 in 2018.

V dveh letih torej preplastitev kilometra ceste, izdelava dokumentacije za avtobusno postajališče in začetek obnove (ne končana dela) dveh kilometrov ceste skozi Gradac.

  • Članek smo objavili tukaj.

Nato pa je del Dolenjske in Belo krajino obiskal resorni minister Peter Gašperšič, ki se je z belokranjskimi župani tudi veselo prevažal po Beli krajini. Metliškega župana Darka Zevnika smo zato vprašali, ali so ministru pokazali vsaj cesto med Metliko in Črnomljem, ki je v zelo slabem stanju.

Za cesto skozi Grm Zevnik eno, ministrstvo drugo

Zevnik je seveda, pričakovano, pokimal, z ministrom se je osebno peljal po tej cesti in dodal, da ga je opozoril tudi na investiciji, “kateri nameravata Občina Metlika in ministrstvo za infrastrukturo izvesti v letošnjem in naslednjem letu v naseljih Grm in Gradac”. Gre torej za odsek 1 km med Metliko in Podzemljem, v Grmu, in začetek obnove dveh kilometrov skozi Gradac.

Zevnik je še zapisal, da bodo v Grmu zgradili še enostranski pločnik v dolžini cca 450 m (ministrstvo o tem nič ne ve), navedel je še “obojestransko avtobusno postajališče in cesto razsvetljavo”. Tudi o tem ministrstvo nič ne ve. Vse skupaj naj bi bilo ocenjeno na 659 tisoč evrov. Ministrstvo je jasno zapisalo, da bo šlo zgolj za preplastitev kilometra ceste, nič drugega. Kdo zdaj tukaj laže?

V Gradacu ima ministrstvo v načrtu le obnovo ceste, v letu 2018, Zevnik pa vidi še vse kaj drugega poleg in začetek v letu 2017

V Gradacu naj bi po Zevnikovem še letos “začeli z rekonstrukcijo ceste skozi naselje v dolžini cca 1.761 m, izgradnjo pločnika, kolesarske steze, javne razsvetljave in avtobusnega postajališča, ter rekonstrukcijo zidu ob reki Lahinji”. Ministrstvo pa nam je odgovorilo, da se bodo dela začela v letu 2018, nasploh pa je predvidena le obnova ceste. Leta 2018 se bo začelo, ne končalo!

Zevnik zdaj pravi, da je bila “investicija v ocenjeni vrednosti 2,7 milijona evrov prvotno predvidena, da se bo izvajala v treh etapah, se bo v celoti izvedla v eni etapi”. Dela pa se bodo po njegovem “pričela še letos in zaključila v naslednjem letu”.

Razlike v odgovorih med ministrstvom in Zevnikom so torej tudi za obnovo ceste v Gradacu zelo velike. Kdo zdaj tu laže?

Dodajmo, da je ministrstvo sporočilo podatke, ki so navedeni v državnih programih, denar za te pa je zagotovljen v veljavnih državnih proračunih za leti 2017 in 2018. Financiranje je deljeno med državo in občino, vendar pa gre večina denarja iz državnega proračuna.

Tako kot za cesto čez Gorjance bomo stvari natančno spremljali tudi na teh odsekih. Dopuščamo pa možnost, da bodo tudi v Grmu in Gradacu postavili semaforje, nekaj razkopali in potem bo trajalo, trajalo, trajalo …. Ne bomo spregledali!

T. H.