Pregledali smo, katere glavne in regionalne ceste bo država gradila ali obnavljala v letih 2017 in 2018. Manjša popravila ali krpanja po zimi v to niso zajeta. V Beli krajini bo nekaj del, ne pa najpomembnejših. Nasploh pa gre za načrtovana dela v dveh letih in razvidno je, da teh res ne bo veliko.

Črnomelj: preplastitev dela proti Dolenjcem, obnova makadama, dokumentacija za ureditev 2 km od Vinice do Radenc in pločniki na Lokvah

Na območju Občine Črnomelj direkcija za infrastrukturo v letošnjem in naslednjem letu načrtuje preplastitev dela vozišča na cesti Črnomelj–Dolenjci. Trenutno je objavljen razpis za izbor izvajalca, ki bo moral z deli zaključiti v treh mesecih.

Predvidene so obnove štirih kilometrov makadamske ceste med Brezovico in Kanižarico, slabih dveh kilometrov makadamske ceste Vinica–Stari trg in sanacija zidu na cesti Stari trg–Kot. Nadaljevati nameravajo modernizacijo ceste Vinica–Sinji Vrh–Radenci v dolžini dveh kilometrov. Projektna dokumentacija je izdelana, pridobljena so tudi zemljišča. Izvedba del je predvidena še v tem letu. Še v letošnjem letu načrtujejo tudi ureditev pločnikov na Lokvah.

Metlika: sanacija kratkega odseka proti NM poteka, preplastitev za Podzemelj, obnova skozi Gradac in dokumentacija za postajališče Jugorje

V Občini Metlika trenutno poteka sanacija kratkega odseka ceste med Novim mestom in Metliko, ki naj bi bila končana do konca aprila. Predvidena sta preplastitev dobrega kilometra ceste med Metliko in Podzemljem ter izdelava projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča Jugorje. Načrtujejo začetek obnove dveh kilometrov ceste, ki poteka skozi Gradac.

Semič: preoblikovanje treh križišč in avtobusno postajališče Lipovec

Na območju Občine Semič direkcija za infrastrukturo za letos načrtuje vizualno preoblikovanje križišča cest Črmošnjice–Črnomelj in Uršna selaGaber v Gabru, kar naj bi bilo končano do konca junija, ter vizualno preoblikovanje križišča za Osojnik na cesti Štrekljevec–Jugorje, kar naj bi bilo končano do konca junija. Predvidena je še ureditev avtobusnega postajališča Lipovec na cesti Ručetna vas–Štrekljevec.

Na portalu Moja Dolenjska smo tako pogledali, katere ceste v Jugovzhodni Sloveniji bo v letošnjem in prihodnjem letu gradila oziroma obnavljala Direkcija RS za infrastrukturo, ki je zadolžena za gradnjo, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih državnih cest ter dela hitrih cest. Preglede smo objavili za vsako pokrajino posebej (Dolenjsko, Kočevsko-ribniško in tokrat Belo krajino). 
M. R.