Popravek: Novo mesto: Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanjskih objektov mladim

(vir: arhiv)

Dne 7. 10. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom http://moja-dolenjska.si/novo-mesto-javni-poziv-za-subvencioniranje-rekonstrukcije-gradnje-novih-stanovanj-mladim/ V nadaljevanju objavljamo popravek, ki so nam ga posredovali iz Mestne občine Novo mesto:

V članku »Novo mesto: Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanjskih objektov mladim«, so podane nekatere netočne informacije.

Mestna občina Novo mesto je v sredo, 4. oktobra, objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije obstoječih objektov in gradnje novih stanovanj, saj želi tako še dodatno priti nasproti mladim, ki si dom urejajo na območju občine. Ne drži navedba, da bo občina poziv oz. razpis po razdelitvi 36 tisoč evrov, ki jih je namenila za subvencioniranje v letih 2017 in 2018 zaprla. Pristop je za področje Mestne občine Novo mesto nov, zato so razpisana sredstva ocena potreb za upravičeno skupino potencialnih prijaviteljev. V razpisu je jasno navedeno, da je možno povečanje s sredstev z zagotovitvijo dodatnega finančnega vložka v proračunu. Če bo občina na podlagi prejetih vlog ocenila, da zanimanje mladih presega predvidena sredstva in je povečanje sredstev skladno s ciljem občine, da je mladim prijazna, bo Občinska uprava svetnikom predlagala rebalans proračuna in povečanje postavke. V razpisu so določeni tudi natančni pogoji za pridobitev sredstev, pri čemer ne drži navedba portala, da razpis ne velja za nakup ali rekonstrukcijo stanovanj v večstanovanjskih objektih. Razpis velja tudi za rekonstrukcije stanovanj v večstanovanjskih objektih, pri čemer je pogoj veljavno gradbeno dovoljenje. Če gre za rekonstrukcijo, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, bo ta, ob izpolnjevanju tudi ostalih pogojev, subvencionirana.

Sara Drašković, vodja Kabineta župana Mestne občine Novo mesto