Novo mesto: Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje stanovanjskih objektov mladim

Mestna občina Novo mesto je v sredo, 4. oktobra, objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije obstoječih objektov in gradnje novih stanovanj. Namenjeno je mladim do 35. leta starosti. Letos in v letu 2018 jim bodo podelili 36.000 evrov subvencije, v zneskih od 1000 do 1500 evrov na enoto.

Po tem pozivu bodo sofinancirali rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko.

Kdo so upravičenci?

Mladi, ki do 4. oktobra 2017 še ni dopolnil 35 let in prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko, bodisi z novogradnjo, bodisi z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju mestne občine.

Občina bo vloge obravnavala po načelu časovne prioritete. To pomeni, da imajo prednost prej vložene vloge. Upravičenost bo ugotavljala komisija, ki jo bo imenoval župan.

In koliko denarja namenjajo za to?

V letu 2017 bo za subvencije namenjenih 24.000 evrov, v letu 2018 pa še 12.000 evrov. Skupno namenjajo 36.000 evrov.

Na posamezno enoto bo to 1000 evrov, v primeru mlade družine (če sta starša mlajša od 35 let), pa se subvencija poveča za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do 6 let, vendar največ do višini 1500 evrov.

Ko bodo razdelili načrtovanih 36 tisoč evrov (za obe leti), bodo poziv oziroma razpis zaprli.

V razpisu so določeni tudi natančni pogoji za pridobitev tega denarja. Med drugim so to veljavno gradbeno dovoljenje, ki ne sme biti starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek. Iz ostalih pogojev je razvidno, da gre samo za gradnje, razpis ne velja za nakup ali rekonstrukcijo stanovanj v večstanovanjskih objektih.

Zainteresirani lahko vlogo oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 11. 2017, za leto 2018 pa od 1. 1. do 15. 10. 2018.

Več o tem je razvidno tukaj: /priponke/Poziv.pdf

Sofinanciranje je seveda pohvale vredna poteza občinskega vodstva. Zmoti le zelo nizek znesek; 36.000 evrov za dve leti pomeni namreč sofinanciranje največ 36 mladim ob 1000 evrih subvencije ali 24 mladim družinam ob 1500 evrih subvencije.

V primerjavi z nakupom dveh hibridnih vozil je znesek subvencij res nizek

Za tako veliko občino, kot je Novo mesto, kjer je preko 36 tisoč prebivalcev, je to res kaplja v morje. Navsezadnje občina sploh ni revna. Za primerjavo dodajmo še to, da je mestna občina 22. septembra 2017 na spletnem portalu enaročanje.si objavila podatek, da je oddala javno naročilo za nakup in dobavo 2 osebnih (hibridnih) vozil z nizkimi emisijami za potrebe Mestne občine Novo mesto. Vrednost javnega naročila je bila 42.290,02 evra (brez davka na dodano vrednost). Konkretno za koga so kupili hibridni vozili oziroma v čigavi uporabi bosta, iz mestne občine niso odgovorili.

Podatki so vidni tukaj: enarocanje.si