Popravek: Novo mesto: 20 milijonov evrov za granitne kocke bi bilo komaj dovolj, kako bo potekal promet?

Dne 18. 9. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom: novo-mesto-20-milijonov-evrov-za-granitne-kocke-bi-bilo-komaj-dovolj-kako-bo-potekal-promet/ V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih objavljamo naslednji popravek:

Prenova novomeškega mestnega jedra ne bo stala 20 milijonov evrov

V članku z naslovom »Novo mesto: 20 milijonov evrov za granitne kocke bi bilo komaj dovolj, kako bo potekal promet?«, objavljenim na moja-dolenjska.si 18. 9. 2017, so podane sporne in zavajajoče ter nepreverjene trditve.

Neresnična je trditev, da bodo parkirišča na voljo le v garažni hiši pod Novim trgom in na drugi strani Kandijskega mosta, nasproti stavbe Finančne uprave RS (Furs). Na območju ožjega mestnega središča bo poleg tega namreč možno parkirati še na Prešernovem in Florijanovem trgu ter na Kapiteljski ulici (pod kapitljem in pri škofiji), Jenkovi, Dilančevi, Muzejski in Trdinovi ulici (po zaključeni razširitvi parkirišča). Do začetka prenove Rozmanove ulice pa bo možno koristiti tudi parkirišča za kratkotrajno parkiranje na Rozmanovi ulici.

Pomanjkljiva je navedba del, ki bodo potekala v prvem (od štirih) sklopu prenove novomeškega mestnega jedra, ki zajema Glavni trg ter Pugljevo in vzhodni del Rozmanove ulice. Prenova ne bo potekala predvsem tako, da bo položenih 700 tisoč granitnih kock, olepšana podoba trga in uvedena zapora za promet. Čeprav manj viden, je ključni del ureditev podzemne infrastrukture, ki je v delih mestnega jedra, kjer v zadnjem desetletju ni bila obnovljena, slaba, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne. V sklopu del bo tako izvedena tudi obsežna obnova podzemne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, energetike in telekomunikacij), ki se združuje v tri metre visok in dva metra širok infrastrukturni kolektor. Nad zemljo se prilagodi niveleta cestišča, menja se urbana oprema, osvetlitev, drevesa in tlakovanje z granitnimi kockami, ki pa bo, v nasprotju z navedbami v članku, zajemalo zgolj približno 15 % vseh izvedenih del. Mesto se za promet ne zapira, temveč se s spremembo prometnega režima zmanjšuje tranzitni promet, ki daje prednost pešcem in kolesarjem in trg vrača ljudem.

Naložba v prenovo bo znašala 5.631.415,74 evrov brez DDV, dodatnih 220.258,36 evrov brez DDV bodo znašala arheološka izkopavanja. Pri tem občina računa, da bo 80 odstotkov sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov v sklopu mehanizma Celostnih teritorialnih naložb za prenovo urbanih območij, preostali znesek pa bo zagotovila iz občinskega proračuna.

Neresnična je trditev, da bi celotna prenova stala 20 milijonov evrov. Prenova je razdeljena na štiri glavne sklope:

A: Kandijsko križišče z ureditvijo Trga Novomeške pomladi

B: Glavni trg, Pugljeva ulica in vzhodni del Rozmanove ulice (sklop, ki se prenavlja prvi)

C: zahodni del Rozmanove ulice

D: Prešernov trg, Kastelčeva in Linhartova ulica

Vsak sklop ima povsem svoje specifike, zato vrednosti celotne obnove ni mogoče izračunati na podlagi del, ki bodo izvedena v prvem sklopu obnove. Vrednost za napovedano fazo je znana, ostale vrednosti projekta pa bodo prinesli izvedeni postopki javnega naročanja. Tudi za te faze občina računa, da bo del sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov, zato je neresnična trditev, da bi celotna prenova, ki je napačno ocenjena na okrog 20 milijonov evrov, znašala približno polovico letnega občinskega proračuna. Poleg tega sredstva, kot navedeno, ne bodo namenjena večinoma za nove granitne kocke v mestu, saj te že za prvi sklop prenove znašajo zgolj okrog 15 % investicije.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto

Popravek je objavljen na podlagi Sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu (opr. št. P 246/2017) z dne 10. januarja 2017.