Popravek: Imenovanje županove žene za direktorico Doma starejših občanov

Vir: YouTube

Dne 6. 4. 2018 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom Metlika: Imenovanje županove žene za direktorico Doma starejših občanov –  http://metlika-imenovanje-zupanove-zene

Iz občine Metlika smo prejeli popravek, v katerem pojasnjujejo postopek imenovanja. V celoti ga objavljamo v nadaljevanju.

Občinski svet v postopku imenovanja direktorja DSO Metlika ne podaja mnenja za vse prijavljene kandidate

“Direktorja socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je država, imenuje in razreši svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju občine, v kateri ima zavod sedež (56. člen Zakona o socialnem varstvu).

Občinski svet v postopku imenovanja direktorja DSO Metlika skladno z zakonodajo ne podaja mnenja za vse prijavljene kandidate, temveč le za tistega, ki ga je izbral svet zavoda. Zaradi navedenega je bila na sejo občinskega sveta povabljena le s strani sveta zavoda izbrana kandidatka.

Ravnatelja šole izbere svet šole, ta pa si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje učiteljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ter mnenje sveta staršev (53. in 53.a člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja). Zato sta bila na sejo občinskega sveta povabljena oba prijavljena kandidata.

Darko Zevnik

župan občine Metlika