Pasti višje minimalne plače

(vir: pixabay.com)

Ob včerajšnjem prispevku o višji minimalni plači, ki velja od 1. januarja 2020 (ta je 940,58 evra bruto oziroma 671,03 evra neto, povišanje pa je za 53,95 oziroma 45,32 evra), se je postavilo več vprašanj.

Nekateri so zmotno menili, da se bodo zaradi višje minimalne plače sorazmerno povečale tudi ostale plače. Pa temu praviloma ne bo tako.

O tem je Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), pred časom v enem izmed intervjujev povedal:

“Država bo določila 1. tarifni razred najnižjih osnovnih plač po vseh kolektivnih pogodbah. Panožne kolektivne pogodbe, ki so doslej postavljale minimalni standard plačne politike, bodo tako izgubile ves pomen in vlogo.

Povišanja plač posameznim zaposlenim pa bodo zaradi nove definicije minimalne plače porušila tudi razmerja med ostalimi plačami. Povzročila bodo uravnilovko.

Sedanjih prvih pet oziroma šest tarifnih razredov se bo združilo v en tarifni razred, v treh kolektivnih pogodbah dejavnosti pa celo vseh 9 tarifnih razredov.”

Pri tem dodajmo, da v ZDS višji minimalni plači niso nasprotovali, kot je bilo to ponekod zmotno prikazovano. Imeli pa so velike pomisleke k temu, da se k znesku minimalne plače dodajajo še nekateri dodatki (o teh smo poročali tukaj ).

O tem je generalni sekretar ZDS povedal: “Zaposlenemu, ki ima 30 let delovne dobe, se plača poveča za 15 odstotkov. Za vsakih 10 let po pet odstotkov. Njegova plača se bo po novem zakonu takoj zvišala nad plačo vseh njegovih predpostavljenih.”

Dodajmo, da bo višja minimalna plača vplivala tudi na kriterije pri najemanju potrošniških in stanovanjskih posojil. Meja za kreditno sposobnost posameznika bo višja, čeprav so tudi tu nekateri pričakovali boljše pogoje. Več o tem jutri.

Kako bo vse skupaj vplivalo tudi na socialne prejemke, kot so otroški dodatki, štipendije in podobno, ter plačilo dohodnine, vrtcev in podobno, zaenkrat (še) ni znano. Znano pa je, da bodo nekatere storitve zaradi tega (spet) dražje.

Povedati je treba, da je bilo veliko stvari sprejetih brez ustreznih izračunov in ad hoc, posledice – pozitivne ali negativne – bomo šele ugotavljali.

C. R.