Z novim letom bi morala biti plača za marsikoga precej višja

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay,com)

Od 1. januarja 2020 znaša minimalna mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času, 940,58 evra bruto, kar je 671,03 evra neto. Minimalna plača, ki jo morajo delodajalci obvezno izplačati, se je zvišala za 53,95 evra bruto oziroma 45,32 evra neto. K temu morajo v podjetjih in ustanovah po novem dodati še zneske, ki so jih do 1. januarja 2020 lahko so upoštevali v znesku minimalne plače.

To pomeni, da bi morala biti plača s 1. januarjem 2020 za marsikoga (razen za začetnike), ki prejema minimalno plačo, precej višja kot doslej. Kako bo, bomo ugotavljali februarja.

Doslej veljavna minimalna plača je bila 886,63 evra bruto oziroma 625,71 evra neto. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Dodatki, ki jih je s 1. januarjem 2020 treba obvezno dodati k znesku minimalne plače:

  • del plače za delovno uspešnost,
  • plačilo za poslovno uspešnost,
  • dodatek za delovno dobo,
  • dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko in nočno delo, terensko delo),
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Komu pripada minimalna plača? Vsak, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas, je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. 

Kalkulator za izračun plače je na voljo tukaj: izracun-place/

Ob dvigu minimalne plače se plače ostalih ne bodo samodejno povečale. V veliko podjetjih, in tudi v javnem sektorju, kjer so plače razvrščene po plačnih razredih, bo zato prihajalo do uravnilovke. Kako bodo to reševali, zaenkrat ni znano.

Kakšne so minimalne plače v drugih državah EU?

Države so v tabeli razvrščene po vrsti, od tiste z najvišjo minimalno plačo do tiste z najnižjo.

Država Minimalna bruto plača, v evrih
Država Minimalna bruto plača, v evrih
Luksemburg 2.071,10 Portugalska 700,00
Irska 1.656,20 Litva 555,00
Nizozemska 1.615,80 Estonija 540,00
Belgija 1.593,76 Poljska 523,09
Nemčija 1.557,09 Slovaška 520,00
Francija 1.521,22 Češka 518,97
Združeno kraljestvo 1.453,28 Hrvaška 464,20
Španija 1.050,00 Romunija 446,02
Malta    761,97 Latvija 430,00
Grčija    758,33 Bolgarija 286,33

Podatki so za leto 2019. Vir podatkov: www.eurofound.europa.eu

Minimalna plača sicer pogosto ni pravi pokazatelj življenjskega standarda v določeni državi. Pri tem je namreč treba upoštevati še številne druge dejavnike, kot so cene nepremičnin, cene življenjskih potrebščin, stopnja brezposelnosti, stopnja obdavčitve in številne druge okoliščine,

Vir: data.si

C. R.