Odgovor policije na svetniško vprašanje o ilegalnih prebežnikih

Poročali smo že, da je predstavnica Civilne iniciative Bela krajina in svetnica v Občinskem svetu Občine Črnomelj, mag. Maja Kocjan, v kabinet črnomaljske županje poslala svetniško vprašanje o ilegalnih prebežnikih čez reko Kolpo na območju Bele krajine.

Danes pa so iz občine poslali odgovor, pod katerim je podpisana Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi pri PU Novo mesto.

Kocjanova je vprašala:

  • Za koliko se je število ilegalnih prehodov čez mejo na območju Bele krajine povečalo v zadnjih dveh tednih?
  • Ali so točni podatki iz italijanskih medijev, da se spet odpira t. i. balkanska migrantska pot?
  • Ali morajo biti domačini pozorni oziroma bolj pazljivi pri varovanju svojega premičnega ali nepremičnega premoženja?
  • Ali je morebiti ogrožena lastna varnost domačinov?
  • Za kakšno strukturo prebežnikov gre?
  • Kam so nameščeni ti ilegalni prebežniki v primeru, da zaprosijo za azil oz. kam tisti, ki za to ne zaprosijo?
  • Ali namerava Občina Črnomelj obvestiti javnost o tej žgoči temi?

O tem smo več poročali tukaj: ni-vec-sale-prebeznikov-vsak-dan-vec/

Iz občine pa so danes poslali odgovor Alenke Drenik, ki je zapisala:

“Na včerajšnji izjavi za javnost, ki smo jo pripravili na Mejnem prehodu za obmejni promet Žuniči smo medijem in širši javnosti predstavili naše aktivnosti in ugotovitve ob povečanem številu nezakonitih prehodov na območju Bele krajine. Izjavo je dal Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto.

Že od jeseni lanskega leta policisti Policijske uprave Novo mesto na območju občin Metlika in Črnomelj obravnavajo porast nezakonitih prehodov državne meje. Tujci iz smeri Hrvaške prečkajo reko Kolpo na način, da jo prebredejo ali celo preplavajo in ob nizkih temperaturah pogosto ogrožajo svoja življenja. Hrvaški policisti obravnavajo tragičen primer, ko naj bi se ena oseba utopila v Kolpi. V nekaj primerih so na hrvaški strani tujci
odtujili čolne in se prepeljali preko Kolpe.

V Slovenijo nedovoljeno vstopajo predvsem na tistih mestih, kjer ni postavljenih začasnih tehničnih ovir. Največ  nezakonitih  prehodov državne meje obravnavamo v poznih večernih urah, v nočnem času ali v jutranjih urah.

Večina tujcev ima mokra oblačila, so premraženi in celo podhlajeni. Vsem pomoči potrebnim nudimo zdravstveno in humanitarno oskrbo. Ob  sprejetju nekaterih naših ukrepov in aktivnosti, ki so oteževali prehode meje na območju Metlike, se je smer  nedovoljenih migracij premaknila na območje  občine Črnomelj.

Na tem območju je od oktobra 2017 državno mejo na nedovoljen način prestopilo 120 tujcev, od teh 61 med krajema Miliči in Žuniči, 24 pod krajem Doljna Preloka, 16 v bližini naselja Učakovci, ostali pa pri naselju Zilje in Podklanec.

Vseh 120 tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito. Tudi na tem območju so prevladovali
državljani Alžirije in Maroka, nekaj manj je bilo državljanov Afganistana in Pakistana.  Tujci, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, so bili nastanjeni v azilnem domu.

Ravnanje in delo policistov

Ob zaznanem povečanju nezakonitih prehodov državne meje smo na Policijski upravi Novo mesto pričeli izvajati številne aktivnosti za preprečevanje in zmanjšanje nezakonitih prehodov. S policisti drugih enot Policijske uprave Novo mesto smo okrepili število  policistov, ki na območju Bele krajine varujejo državno mejo, pri delu policistom pomagajo vodniki službenih psov, policisti Specializirane enote za nadzor državne meje in policisti Postaje konjeniške  policije Ljubljana. Območje pregledujemo s pomočjo policijskega
helikopterja, v nočnem času pa mejo nadzorujemo z napravami za nočno opazovanje.

Pohvala in zahvala domačinom

Naj dodamo, da ni bilo ugotovljeno, da bi osebe, ki nezakonito prestopijo državno mejo na območju Bele krajine, izvrševala premoženjska ali druga kazniva dejanja. Prebivalci Bele krajine že vrsto let zelo dobro sodelujejo z našimi policisti in nas obveščajo o vseh zaznanih varnostnih dogodkih. Za sodelovanje se jim zahvaljujemo, saj so prav njihova obvestila o opaženih tujcih v veliko primerih ključna, da policisti lahko hitro izsledijo tudi tiste tujce, ki jih zaradi obširnega območja ob meji s Hrvaško ne zaznajo sami.”

Alenka Drenik s PU Novo mesto je še zapisala, da je več informacij na voljo na spletni strani policije: porast-nezakonitih-prehodov-dravne-meje-na-obmoju-bele-kraj
ine
.

C. R.