Novomeški Kemis 2: Evakuirali 38 prebivalcev, oskrbeli 29 gasilcev, motena oskrba s pitno vodo, plinom in elektriko

Tako je gorelo 20. julija 2017 po 16. uri.

Uprava RS za zaščito in reševanje je ponoči sporočila:

Včeraj ob 16.07 smo bili obveščeni o velikem požaru v podjetju Ekosistemi, družba za ekološke odpadke , zbiranje in predelavo odpadkov, d. o. o., P.E. Industrijski obrat Zalog v občini Straža. Zagorele so odpadne plastične mase in lesni sekanci.

Ogenj se je razširil na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo v neposredni bližini. Zaradi širjenja dima je bilo evakuiranih 38 prebivalcev bližnjega naselja.

Delavci Elektra so izklopili 20 kilovatni daljnovod, posledično so bili bližnji odjemalci brez električne energije. Zaradi gašenja požara je prišlo do velikega odvzema vode iz hidrantnega omrežja, zato je motena oskrba s pitno vodo v naseljih Drska, Brod, Mestne njive in Kamence v Novem mestu.

Podjetje Geoplini so preventivno izklopili bližnji plinovod. Požar je gasilo 178 gasilcev GRC Novo mesto, OGP Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk.

Zaradi vdihavanja dima in lažjih poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Novega mesta, Trebnjega in Črnomlja na kraju oskrbeli 29 gasilcev.

Gasilcem je pri gašenju požara eno uro pomagal tudi helikopter Slovenske vojske. Aktivirani so bili tudi pripadniki Civilne zaščite, Ekološki laboratorij mobilna enota ELME Inštituta Jožef Štefan, Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto, Urada za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, KORK-a Krajevna organizacija Rdečega križa, Štab CZ Občine Straža, Poveljnik civilne zaščite RS, Regijski poveljnik CZ za Dolenjsko, vodja Izpostave URSZR Novo mesto ter glavni inšpektor IRSVNDN.

Preko noči so izvajali gasilsko stražo gasilci GRC Novo mesto ter gasilci iz OGP Šmarjeta, Škocjan in GZ Šentjernej, skupaj 55 gasilcev.

FOTO in VIDEO reportaža požara je dostopna tukaj.