Novo mesto: Se pri financiranju izgradnje zapleta?

Vrtec v Bršljinu. (foto: MD, 15. 1. 2018)

V sredo so v novi vrtec Videk v Bršljinu, ki spada v sklop novomeškega Vrtca Pedenjped s Šegove 22, prvič vselili otroke. Vendar pa investicija še ni končana, izvajalec bo moral v prihodnjih tednih dokončati še urejanje zunanje okolice objekta. Takšno je sporočilo, ki ga je v ponedeljek na svoji spletni strani objavil vrtec, pod njim je podpisana ravnateljica Meta Potočnik.

Ne samo, da investicija ni dokončana, dela tudi plačana niso. Izvajalcu del, podjetju Markomark Nival, d. o. o., je Mestna občina Novo mesto dolžna kar 661.292,02 evra, kolikor je seštevek štirih računov z datumi: 10. april (rok zapadlosti 30. 4. 2017), 6. junij (rok zapadlosti 30. 6. 2017), 7. julij (rok zapadlosti 31. 7. 2017) in 5. september 2017 (rok zapadlosti 30. 9. 2017).

Novi vrtec v Bršljinu, poimenovan Videk, bi moral svoja vrata odpreti že najmanj 1. septembra lani, vendar so se dela vlekla, k osnovni pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi, končna cena za 6 oddelkov, v katerih je prostora za 110 otrok, pa je 871.269,40 evra brez davka oziroma 1,008.696 evra z davkom na dodano vrednost. V času izgradnje, pogodba je bila sklenjena 25. oktobra 2016 (določen čas izvedbe pa 9 mesecev), se je ta podražila za 54.252,67 evra. Kako je potekala izgradnja, vključno s postopki javnega naročanja, smo poročali tukaj: novo-mesto-kako-gradili-vrtec 

Po podatkih Mestne občine Novo mesto, ki so nam jih posredovali iz kabineta župana, osnovna pogodbena vrednost vključuje zunanjo ureditev, vključno z ureditvijo obstoječega parkirišča, in notranjo opremo. Dodajmo, da je iz gradbene pogodbe razvidno tudi to, da mora izvajalec pridobiti tudi vsa potrebna upravna dovoljenja za predajo objekta naročniku. Vključno z uporabnim dovoljenjem.

Glede na to, da zunanja dela še niso končana, obstaja domneva, da objekt uporabnega dovoljenja še nima.

Vrtec Bršljin, foto: MD.

Nadalje glede na podatke na gradbišču “naložbo financirata Evropska unija in Republika Slovenija). Občino smo zato vprašali, kako je s temi sredstvi, saj tega doslej javno še niso predstavili. Sporočili so nam le: “V vlogi kandidiramo za 676.653,41 EUR (Evropski kohezijski sklad) in 169.163,35 EUR (slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike), preostanek bomo pokrili s sredstvi iz lastnega proračuna.” To pomeni, da načrtujejo, da bodo 845.816,76 evra pridobili iz drugih virov, pri tem niso navedli, ali je v tem upoštevan DDV ali ne, predvidevamo pa, da je vključen, kar pomeni, da nameravajo s sredstvi iz drugih virov pokriti skoraj 84 % investicije. Vendar pa, kot kaže, sklepov o financiranju še nimajo, saj navajajo le, da “v vlogi kandidirajo”.

Doslej so plačali le 263.352,21 evra oziroma 26,11 % skupne vrednosti

Občina je gradbeno pogodbo sklenila z dvema podjetjema, in sicer: Markomal Nival in Nival Invest (oba iz Vidma pri Ptuju). Iz podatkov Erarja, na dan 11. januar 2017, je razvidno, da je občina podjetju Markomal Nival, d. o. o., doslej v sedmih nakazilih nakazala 263.352,21 evra (v času od 30. 12. 2016 do 5. 10. 2017), kot rečeno je že izdanih neplačanih računov še za 661.292,02 evra (v vse je vključen DDV). Podjetju Nival Invest ni nakazala ničesar, to podjetje občini tudi ni izdalo nobenega računa. To pomeni, da je občina izvajalcema doslej plačala le 26,11 % vrednosti in ne 88 % vrednosti, kolikor je bilo dogovorjeno s pogodbo. Iz Erarja nadalje ni razvidno, da bi podjetji pridobili denar iz kakršnih koli drugih virov, morebiti povezanih z novomeško občino oziroma to investicijo.

Iz gradbene pogodbe št. 430-11/2016-78 (stran 6) z dne 25. 10. 2016 je razvidno, da se je občina zavezala, da bo 85 % odstotkov pogodbene vrednosti plačala v devetih mesečnih tranšah (prvi mesec po pričetku del in nato vsak mesec do devetega), preostalih 15 % pa bo plačala po končni obračunski situaciji. Pogodba je javno dostopna tukaj: pogodbe

To pomeni, da občina doslej svojih finančnih obveznosti ni poravnavala v skladu s pogodbo in je več kot očitno breme financiranja v času izgradnje prenesla na izvajalca. Je morda tudi v tem razlog, da izvajalec oz. izvajalca z izvedbo in končanjem del zamujata že več kot 5 mesecev?

Kakšen je vrtec?

Na to vprašanje so iz občine odgovorili, da gre za moderno arhitekturno zasnovo, ki daje objektu prepoznavno podobo, ima v notranjosti šest igralnic, štiri za prvo starostno obdobje in dve za drugo starostno obdobje. Poleg tega ima tudi razdelilno kuhinjo, dva prostora za dodatne dejavnosti, osrednji prostor, namenjen športnim aktivnostim, in prostor za vodstvo vrtca. Otrokom bodo na razpolago tudi obsežne zunanje igralne površine, do katerih je možno dostopati neposredno iz notranjih igralnic. Objekt je bil zgrajen v leseni montažni tehniki, navajajo na občini, iz razpisne dokumentacije za izgradnjo pa je razvidno, da je bila gradbena pogodba sklenjena za projekt Modularni vrtec Bršljin, po projektu, ki je bil izdelan februarja 2016.

Podatki o neplačanih računih, ki jih je podjetje Markomark Nival izdal Mestni občini Novo mesto:

Vir: Erar, e-računi, na dan 12. 1. 2017. placnik/75850/prejemnik/23384646/#eracuni

Na dan vselitve otrok, 10. januar 2018, vir: Vrtec Pedenjped)
Vrtec, foto: MD, 18. 1. 2018
Vrtec (foto: MD, 18. 1. 2018)
foto: MD, 18. 1. 2018

J. M.