Novo mesto: Kako so gradili vrtec Videk, ki bo kmalu odprl svoja vrata

Mestna občina Novo mesto zaključuje z izgradnjo novega vrtca v Bršljinu. V njem bo šest oddelkov, sprejel bo okoli 110 otrok. Vrednost objekta, kjer je šlo za modularno gradnjo, je 1,06 milijona evrov oziroma 177.158,11 evra za oddelek. Izgradnja je sofinancirana s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ostalo bo prispevala občina.

Predvidoma v ponedeljek, 8. januarja, bodo opravili tehnični pregled novega objekta v Bršljinu. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo ta nato na voljo otrokom. Izgradnja je zamujala, po prvotnih načrtih naj bi bil 6-oddelčni vrtec zgrajen še pred 1. septembrom. Iz občine so nato na naše vprašanje, kaj je razlog za zamudo, odgovorili, “da so morali izvajalcu del, podjetju Markomark Nival, zaradi terminskih podaljšanj pri pridobivanju gradbenega dovoljenja na upravni enoti priznati določene zamike v časovnici”.

Dodatno pa so na podaljšanje del vplivali zapleti izvajalca s podizvajalcem, ki mu je podjetje Markomark Nival predalo glavnino izvedbe del. Iz občine so še odgovorili, da pri podizvajalcu “prihaja do težav s cenami, ki jih je ponudil in jih danes težko uveljavlja na trgu, saj je v zadnjem letu zaradi številnih investicij v gradbeništvu prišlo do dviga cen tako materiala kot izvedbenih storitev”. Dela na objektu so sicer v zadnjem obdobju potekala bolj intenzivno.

Kje so bili v tem času otroci?

Vodstvo matične enote Vrtec Pedenjped Novo mesto je v dogovoru z občino izvajanje predšolske vzgoje otrok do odprtja novega vrtca začasno zagotovilo v prostorih Vrtca Ostržek in Plesnega studia Novo mesto.

Novi vrtec v Bršljinu bo sprejel okrog 110 otrok v šest oddelkov, s čimer bo nadomestil štiri oddelke vrtca Videk, ki je domoval v najemniških prostorih nekdanjega Novoteksa, in omogočil tudi prostor za sprejem novih otrok.

Kako je šlo z naročanjem?

Preverili smo tudi postopke pri javnem naročanju. Obvestilo o naročilu za izbiro izvajalca gradnje vrtca v Bršljinu je Mestna občina Novo mesto javno objavila 19. maja 2016. Naročilo je zajemalo vse od začetka do konca, od izdelave projektne dokumentacije do pridobitve vseh potrebnih upravnih dovoljenj, to je do uporabnega dovoljenja. Cena pa ni bila edino merilo za oddajo naročila.

Občina je 1. junija 2016 nato objavila popravek k javnemu naročilu, iz katerega je razvidno, da je idejni projekt za Modularni vrtec Bršljin leta 2016 izdelalo podjetje Modular arhitekti d. o. o. in bo vrtec grajen po tem projektu.

Nato je 15. septembra 2016 občina objavila Odločitev o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da se je na razpis prijavilo 6 podjetij, občina pa je nato sposobnost priznala štirim. To so bili: 1) CGP Novo mesto, 2) Markomark Nival, Videm pri Ptuju, 3) JV TGH Črnomelj in Jelovica hiše, Preddvor (s skupno ponudbo) in 4) VG5, Ljubljana. Sledila so pogajanja, ki so se jih udeležili vsi štirje ponudniki, na pogajanjih pa so ponudniki oddali tudi končne pisne ponudbe.

Končne ponujene cene so bile: 1) VG5: 983.732,33 evra; 2) Markomark Nival: 826.800,00 evra; 3) JV: TGH in Jelovica: 1,155.433,13 evra in 4) CGP: 1,133.367,95 evra.

Navedene cene so brez davka na dodano vrednost. Med pogoji za razvrstitev ponudnikov pa so bili: ponujena cena, ponujen splošen garancijski rok in ponujena maksimalna potrebna toplota za ogrevanja.

Skupno je podjetje Markomark Nival s partnerjem Nival Invest (oba iz Podbrežja, Videm pri Ptuju), zbral največ, 98,28 točke.

Občina jim je nato oddala javno naročilo, pogodba v vrednosti 1,008.696 evra (z davkom na dodano vrednost) je bila z obema ponudnikoma, partnerjema, sklenjena 25. oktobra 2016. Rok za izvedbo je bil 9 mesecev. To pomeni, da bi moral biti vrtec zgrajen do konca julija oziroma do takrat bi moralo biti pridobljeno že tudi uporabno dovoljenje.

Podražitev zaradi dodatnih del za 54.252,67 evra

Mestna občina je nato 25. septembra 2017 na spletni strani e-naročanje objavila Obvestilo o spremembi in dan pozneje še dodatek k pogodbi. Iz opisa sprememb je razvidno, da so bila dodatno naročena dela, ki niso bila vključena v javno naročilo in jih je potrebno nujno izvesti za dokončanje del. Šlo je za rekonstrukcijo mešanega kanala, ki poteka preko parkirišča, ki je predviden za obnovo v sklopu gradnje vrtca. Dodatno je bila naročena vgradnja osebnega dvigala namesto malega tovornega dvigala. Zamenjava izvajalca ni mogoča, saj gre za dodatno naročena dela, ki zaključujejo funkcionalno celoto projekta, zato bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in dodatne stroške, so zapisali na občini. Sklenili so aneks za dodatna dela, vrednost tega je bil 54.252,67 evra (z davkom na dodano vrednost). Čas izgradnje pa ni bil več 9 mesecev, pač pa 11 mesecev.

V času izgradnje so s ponudnikoma Markomark Nival in Nival Invest sklenili 4 anekse k osnovni gradbeni pogodbi, čas za dokončanje del pa so iz 9 mesecev podaljšali na 11 mesecev. Prvotna cena se je zaradi dodatnih del spremenila iz 1,008.696 evra na 1,062.948,67 evra (oboje z davkom na dodano vrednost).

Skupna pogodbena vrednost je 1,062.948,67 evra (z davkom na dodano vrednost). Gre za 6-oddelčni vrtec, z modularno gradnjo, novogradnjo, kar pomeni, da je vrednost naložbe za 1 oddelek 177.158,11 evra. Naložba je bila sofinancirana s sredstvi evropskega sklada. Čas od javnega naročila, izdelave projektne dokumentacije, do izgradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja pa je od 19. maja 2016 do 8. januarja 2018, to je dobrih 19 mesecev.

Ali je 177.158,11 evra za oddelek (kar je, mimogrede, vrednost primerne stanovanjske hiše) veliko ali malo, bomo ugotavljali v naslednjih dneh, ko bomo primerjali cene izgradnje v drugih krajih. Zaenkrat tudi še nimamo podatka o tem, kako je z opremo, manjka nam tudi podatek, koliko točno bo k izgradnji prispevala Evropska unija, kakšno bo financiranje.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij, ki smo jih naredili v zadnjih tednih, kar smo spremljali gradnjo. Ob koncu objavljamo še fotografijo, kakšen bo vrtec po dokončanju del.

Vrtec Bršljin, foto: MD.
Gradnja vrtca, foto 30. 11. 2017, MD.
Gradnja vrtca, foto: MD
Gradnja vrtca, foto: MD.
Takšna bo končna podoba šestoddelčnega vrtca Videk za okoli 110 otrok v novomeškem Bršljinu.

J. M.