Ne spreglejte: Roki za štipendije so tu

V naslednjih tednih morajo biti dijaki in študenti pozorni na nekatere roke za dodeljevanje državnih in Zoisovih štipendij ter štipendij za deficitarne poklice za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Razpise za štipendije so objavile tudi nekatere občine, med njimi tudi novomeška. Ne glede na počitnice je zato treba biti pozoren tudi na to. Da bosta šolanje in študij lažja.

Dijaki in študenti lahko sicer vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije oddajo kadarkoli med šolskim ali študijskim letom, vendar jim ob izpolnjevanju pogojev štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Če dijak vlogo vloži v mesecu avgustu, bo ob izpolnjenih pogojih državno štipendijo dobil s 1. septembrom. Študenti naj vlogo vložijo v septembru in bodo v primeru izpolnjevanja pogojev do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom.

Štipendija se dodeli za eno šolsko ali študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Dijaki in študenti naj bodo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta pozorni tudi na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij je za dijake 5. september, za študente pa 5. oktober. Enak rok velja za vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu in v letu 2018/2019 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018.

Štipendijo za deficitarne poklice pa lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi steklarji. Vlogo se lahko odda do vključno 20. septembra na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.

Poleg tega so tudi nekatere občine razpisale javne natečaje za štipendije ali zgolj za enkratno denarno pomoč. Ena od teh je tudi občina Novo mesto (tukaj: -kdo-je-upravicen-do-dodatnih-100-evrov-stipendije/ in tukaj: razpis-za-izredne-stipendije-in-enkratne-denarne-pomoci/

C. R.