Na razpisu za sofinanciranje gradnje šol uspešnih 5 naših občin

Osnovna šola Dragatuš (arhiv)

Po javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah v letih 2021 do 2024, prvem po letu 2011, je na voljo 43 milijonov evrov, na razpisu je bilo izbranih 13 projektov v vrtce in 27 projektov v osnovne šole.

Podatki za gradnjo osnovnih šol kažejo, da je bilo na razpisu izbranih 25 projektov gradnje osnovnih šol, med njimi 5 ali petina iz Jugovzhodne Slovenije.

Med občinami v Jugovzhodni Sloveniji bodo pomoč prejele:

  • Ribnica: za OŠ dr. Franceta Prešerna –                                        380.576,77 evra
  • Trebnje: za Podružnično šolo Dolenja Nemška vas –                  1,404.915,01 evra
  • Metlika: za OŠ Podzemelj –                                                        404.362,82 evra
  • Novo mesto: za OŠ Otočec –                                                   1,241.049,71 evra
  • Črnomelj: za OŠ Komandanta Staneta Dragatuš:                       1,450.432,61 evra
  •                                                                   Skupaj:             4,881.336,92 evra

Projekte so na razpis prijavile občine, med 13 vrtci bo država pomagala zgraditi ali obnoviti vrtce v 3 občinah v Jugovzhodni Sloveniji. Uspešne so bile občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Mirna, o čemer smo poročali (tukaj). Vsaka od teh treh občin bo prejela po 1,17 milijona evrov nepovratne pomoči.

Projekti so bili izbrani glede na določene kriterije in nato točkovani. Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih je 13,07 milijona evrov, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27,21 milijona evrov in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1,98 milijona evrov. (vir)

Za državna sredstva za sofinanciranje šol sta iz Jugovzhodne Slovenije kandidirali tudi občini Šmarješke Toplice (Šmarjeta) in Trebnje (za Veliki Gaber), vendar njuni projekti niso dosegali zadosti točk. Skupno je bilo sicer neizbranih sicer 65 projektov šol, kar kaže, kako zelo velike so potrebe za gradnjo ali rekonstrukcijo osnovnih šol v Sloveniji. Pred tem je bil zadnji razpis namreč leta 2011.

Na javni razpis je sicer prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo. Pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec. Skupna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Javni razpis in izbiro projektov je izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Sklep-o-izboru-projektov-2021-2024.pdf

J. M.