Rezultati razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih

Predvideni novi vrtec v Kočevju. (vir: občina)

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov.

Iz Jugovzhodne Slovenije so bili za gradnjo ali širitev uspešni trije projekti: Kočevje, Dolenjske Toplice in Mirna.

Na razpisu zagotovljena sredstva bo ministrstvo namenilo 13 projektom v vrtce in 27 projektom v osnovno šolstvo, od katerih sta 2 projekta za šolstvo narodnosti.

Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih je 13.076.243,99 evra, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27.212.997,21 evra in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1.984.140,93 evra.

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti občin, ki so skladno z merili razpisa pridobili največje število točk.

Tokrat objavljamo rezultate za vrtce. Na razpisu so bile iz Jugovzhodne Slovenije uspešne 3 občine, in sicer: Kočevje, Dolenjske Toplice in Mirna.

Pri sofinanciranju v vrtce je bila Občina Kočevje s projektom najuspešnejša in je na 1. mestu med 13 prejemniki. Pridobili bodo 1.172.667,07 evra.

Občina Dolenjske Toplice bo prejela 1.172.667,03 era za Vrtec Gumbek, ki deluje v okviru Osnovne šole Dolenjske Toplice.

Občina Mirna pa bo prejela 1.172.667,03 evra za Enoto Vrtec Mirna, ki deluje v okviru Osnovne šole Mirna.

Na javni razpis je sicer prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo. Pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec. Skupna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občine so bile pozvane k predložitvi investicijske in projektne dokumentacije, na podlagi katere je komisija nato preverjala skladnost s podatki v prijavnih obrazcih.

Končni prioritetni vrstni red za sofinanciranje naložb v vrtcih je naslednji:

Vir: Koncni-prioritetni-vrstni-red-za-investicije-v-vrtce.pdf (gov.si)

Občina Črnomelj na razpisu za gradnjo vrtca v Loki ni bila uspešna, prejela je zelo malo točk za Pripravljenost za investicijo (samo 4, najuspešnejši od 18 do 20). Zakaj in kako je prišlo do tega, še preverjamo, tako pri županu kot na ministrstvu.

Jutri bomo objavili odločitev o sofinanciranju projektov osnovnih šol po občinah.

M. D.