Mokronog – Trebelno: Prizidek k podružnični osnovni šoli in telovadnica v vrednosti 16 stanovanjskih hiš

Notranjost telovadnice, ki jo gradijo. (vir: Občina Mokronog - Trebelno)

V Trebelnem gradijo prizidek k podružnični osnovni šoli, kjer je 80 otrok, načrtovana vrednost investicije pa je v letu dni več kot podvojena. Za načrtovanih 2,5 milijona evrov bi lahko zgradili 16 stanovanjskih hiš in s tem zagotovili prostor za učenje in varstvo po 5 otrok v vsaki hiši. Župan Anton Maver bo letos zelo zadolžil tudi občino. Načrtuje tudi zelo visoko porabo za različne študije in nadzor, vrednost za nakup zemljišč pa je višja za petkrat.

Cene investicij v letošnjem volilnem letu v nekaterih občinah letijo v nebo in presegajo vse meje razuma. Posebno tiste, ki se nanašajo na otroke in šolarje, kjer je skoraj bogokletno, da bi kdo glasoval proti volji nekaterih občinskih veljakov, pa tudi, da bi v medijih pisali kritično o tem. O nekaterih, kot na primer nameravani gradnji vrtca v Žužemberku v vrednosti vsaj 10 prestižnih vil, kakršnih v teh krajih ne vidimo, smo že poročali. O nekaterih še bomo.

Telovadnica in prizidek k podružnični osnovni šoli

Danes pa smo preverili gradnjo telovadnice in prizidka k podružnični osnovni šoli v Trebelnem. V občini Mokronog – Trebelno so temu sicer nadeli lepo ime športni center. Dejansko pa gre za investicijo v podružnični šoli, kjer 61 otrok obiskuje pouk od 1. do 5. razreda, hkrati imajo še enoto vrtca za 19 otrok. Obstoječemu objektu bodo dodali jedilnico, knjižnico, zbornico, prostor za individualno delo in telovadnico. Slednja bo v popoldanskem času namenjena tudi zunanjim uporabnikom, kdor bo to želel.

V letu dni vrednost investicije več kot podvojena

Vrednost investicije so sprva načrtovali v višini 1,2 milijona evrov. Kmalu so to povečali na 1,8 milijona evrov. Nato so podpisali pogodbo za 1,96 milijona evrov. Iz proračunskih dokumentov za leto 2018 pa je razviden znesek 2,53 milijona evrov. V manj kot letu dni gre tako za več kot dvojno načrtovano začetno ceno.

2,53 milijona evrov je vrednost vsaj 16 stanovanjskih hiš. To pomeni, da bi lahko v vsaki od teh hiš, če bi jih zgradili namesto te pregrešno drage investicije, lahko delovala šola za po 5 otrok. Za vsakih 5 otrok po ena hiša! 

Občina je že lani vse usmerila v to investicijo in črtala iz proračuna vse, kar se je črtati dalo. Denarja za to investicijo namreč niso imeli zagotovljenega, kljub temu so konec septembra 2017 podpisali pogodbo o začetku del. Navajali so, da bo večji del denarja za izgradnjo zagotovila občina, pomagali si bodo še z denarjem po 21. členu Zakona o financiranju občin za leti 2017 in 2017. Ta je namenjen financiranju naložb, vendar mora občina polovico tega denarja nato tudi vrniti. Pričakovali so še nepovraten denar iz Eko sklada in še od Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport.

Iz državnega proračuna dobrega pol milijona evrov, ostalo v breme občanov

Tako je bilo pred nekaj meseci. Zdaj so objavljeni tudi zaključni računi za leto 2017 in iz občinskega za Mokronog-Trebelno je razvidno, da so lani porabili 660 tisoč evrov, v letu 2018 pa bo šla glavnina, 1,876 milijona evrov. In financiranje? Iz državnega proračuna so ali pa še bodo pridobili 554.100 evrov, preostalo, 1,981 milijona evrov, pa bo občina pokrila z lastnimi sredstvi. V rebalansu je navedena celo številka 2,080 milijona evrov.

Gromozanska obremenitev

Za občino, ki je v letu 2017 dosegla vsega 3,09 milijona evrov prihodkov, je to zelo veliko. V letu 2018 načrtujejo sicer 4,09 milijona evrov prihodkov in 5,07 milijona evrov odhodkov. Polovico vseh odhodkov bo šlo za prizidek in telovadnico k podružnični šoli, kar pol milijona evrov pa bodo namenili za nekatere druge stvari, kot so: nakup zemljišč (158 tisoč evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove (61.500 evrov), nakup pisarniške opreme (5 tisoč evrov) ter nakup opreme telovadnic in športnih objektov (40 tisoč evrov). Za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring pa bo šlo kar 142 tisoč evrov. Občina je včeraj sprejemala tudi rebalans proračuna in v njem znesek za nakup zemljišč povečala za več kot 5-krat (iz 30 tisoč na 158 tisoč evrov).

Po včeraj obravnavanem rebalansu proračuna občina v letu 2018 načrtuje najem kreditov in s tem zadolžitev občine za 825 tisoč evrov. To pa je ob običajnem letnem proračunu okoli 3 milijone evrov med tretjino in četrtino vseh letnih proračunskih virov.

Ta izgradnja bo krajane res drago stala.

Za primerjavo dodajmo, da je Občina Mirna Peč svojo športno dvorano k osnovni šoli zgradila za 830 tisoč evrov (brez davka), z davkom okrog milijon evrov. Eden od prispevkov o tem je objavljen tukaj: v-mirni-peci-se-lahko-veselijo/

Maketa telovadnice in prizidka k podružnični osnovni šoli v Trebelnem, kjer je 61 šolskih in 19 predšolskih otrok. Zadnja vrednost je ocenjena na preko 2,5 milijona evrov, kar je vrednost vsaj 16 povprečnih družinskih stanovanjskih hiš.

J. M.