Metlika – Šentjernej: Občutne razlike pri naročanju in končni ceni obnove tal športne dvorane

Poročali smo že o prenovljenem podu telovadnice oziroma športne dvorane Osnovne šole Šentjernej, kjer so na 990 kvadratnih metrih površine opravili obnovitvena dela v vrednosti 97.520,70 evra. Strošek obnove kvadratnega metra je bil 98,50 evra, prejeli so pet ponudb, razlike med njimi so bile velike. V Metliki, kjer so prav tako izvajali obnovo, le nekoliko pred tem, pa je ta stala 216.501,57 evra, prenovili so 1200 kvadratnih metrov, cena za kvadratni meter je bila 180,41 evra, v postopku javnega naročanja so pridobili le eno ponudbo.

Ugotovili smo, da v Šentjerneju niso bili edini, ki so prenavljali tla in za to koristili tudi razpisana javna sredstva za obnovo športnih podov v telovadnicah ali športnih dvoranah, kakor to raje zapišejo. Razpis za obnovo športnega poda v športni dvorani pri Osnovni šoli Metlika so 7. junija letos objavili tudi v Občini Metlika. Iz javnega razpisa je razvidno, da so iskali izvajalca za izvedbo talnega ogrevanja v športni dvorani oziroma telovadnici in vgradnjo novega športnega poda – vgradnjo parketa.

Nato so 30. junija objavili odločitev o oddaji naročila, izbrali so ponudnika, podjetje JURLES, d. o. o., iz Slovenske Bistrice. Ponudbena cena je bila 167.460,30 evra brez davka na dodano vrednost (z davkom 204.301,57 evra). Podjetje JURLES je bilo tudi edino, ki se je prijavilo na razpis metliške občine.

V Šentjerneju so imeli pet ponudnikov

Spomnimo, pred dnevi smo poročali, da so podoben javni razpis 1. septembra letos izvajali tudi v Občini Šentjernej, kjer se je prijavilo 5 ponudnikov. Ponujene cene so bile od 69.817,50 evra do kar 149.358,00 evrov. Najnižjega ponudnika so izločili, saj naj ne bi izpolnjeval vseh pogojev, izbrali so drugega najustreznejšega ponudnika, to je Lipo Lenart. Nato pa so 990 kvadratnih metrov poda v športni dvorani, telovadnici, obnovili sicer za višjo ceno od ponujene, kakor smo ugotavljali. Ne glede na to pa je bila cena obnove v višini 98,50 evra za kvadratni meter po presoji poznavalcev stroke zelo ugodna. Dodajmo, da je imela zadruga Lipa iz Lenarta tudi podizvajalce, med njimi naj bi bili tudi nekateri izmed ponudnikov na razpis.

Prispevek o Šentjerneju smo objavili tukaj: obnova-tal sentjernej/

Šentjernej smo navedli kot primer s podobno obnovo in kot primer javnega naročila, kjer je nastopilo več ponudnikov. V Metliki je bil to le eden, občina pa je razpis vseeno izvedla do konca. Lahko bi izbrala tudi drugo pot in razpis ponovila ter iskala več ponudnikov, s tem pa bi morda prišli tudi do nižje končne cene.

Metliški župan navaja še višjo ceno od (edine) ponudbene

Po več podatkov o obnovi tal v Metliki smo se sicer napotili v vodstvo metliške občine. Iz prejetih odgovorov metliškega župana Darka Zevnika pa je razvidno, da je bila obnova poda v telovadnici ali športni dvorani, kakorkoli to imenujemo, še precej dražja od ponudbene. Zevnik navaja vrednost 216.501,57 evra, pri tem pa ni zapisal, ali gre za ceno z davkom na dodano vrednost ali brez. Če upoštevamo, da je to z davkom, je  prenova glede na sprejeto ceno iz ponudbe za skoraj 12 tisoč evrov dražja. Če pa je Zevnik navedel ceno brez davka, pa je razlika glede na ceno iz sprejete ponudbe višja za okoli 49 tisoč evrov. Dodatno k temu Zevnik navaja še stroške nadzora, ti so bili 1.427,40 evra, izvajal ga je Biro smer – projektiranje Željko Siročić, Željko Siročić, s. p., iz Metlike.

Ob tem smo v spletni bazi Erar preverili, koliko je občina Metlika doslej nakazala podjetju Jurles. Ugotovili smo, da je šlo za štiri nakazila v skupni vrednosti 209.212,86 evra (od 6. septembra do 23. novembra 2017). Z Željkom Siročićem, s. p., pa občina sodeluje tudi v drugih primerih, doslej mu je nakazala že 80.191,14 evra, od tega v novembru letos tri zneske. Eden je bil 1.427,40 evra, ostala dva pa sta bila po 610 evrov.

In kaj so obnovili, prenovili v metliški športni dvorani, telovadnici? Metliški župan navaja: “Investicija zajema odstranitev obstoječih tal, odstranitev estriha, hidroizolacija, ravnanje tal, izvedbo talnega ogrevanja ter vgradnjo 1.200,00 m2 novega športnega poda (visoko kvaliteten panelni parket).”

Šlo je torej za 1200 kvadratnih metrov prenovljenih tal, cena 216.501,57 evra za to, kot jo navaja župan, pa pomeni 180,41 evra za kvadratni meter. Spomnimo, v Šentjerneju je bila cena 98,50 evra.

Kdo je bil investitor – plačnik obnove tal v Metliki?

Zevnik je kot vire financiranja za obnovo navedel:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport    41.934,48 EUR
  • Fundacija za šport                                           30.694,00 EUR
  • Občina Metlika                                              143.873,09 EUR
  • Občina Metlika (dodatno za nadzor)                    1.427,40 EUR

C. R.