Obnova tal v telovadnici Osnovne šole Šentjernej

Spodbudno: Obnovljenih 990 kvadratnih metrov telovadnih površin.

Osnovna šola Šentjernej, telovadnica, leta 2015. (foto: OŠ Šentjernej)

V Osnovni šoli Šentjernej bodo ob 15. uri slovesno odprli prenovljeno telovadnico. Investitor obnove tal v izmeri 990 kvadratnih metrov je bila Občina Šentjernej, ki je denar za to v velikem delu pridobila na letošnjem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje obnove tal v šolskih telovadnicah in dvoranah. Izvajalec del je bila zadruga Lipa iz Lenarta, s katero je občina sklenila pogodbo v višini 97.520,70 evra (brez davka), pri tem je obstajala možnost podizvajalcev. To tudi pomeni, da je kvadratni meter obnovljenih tal stal 98,50 evra.

Javno naročilo za obnovo tal je Občina Šentjernej objavila 1. septembra 2017. Nato so 20. septembra na portalu e-naročanje objavili, da je ponudbo poslalo pet ponudnikov, najugodnejša ponudba je bila od Lipe, proizvodno trgovske zadruge, z.o.o., iz Lenarta.

Ponudniki po razpisu so bili naslednji:

 • Lipa, Lenart:                                    79.935,00 evra
 • Artpod, Maribor:                               92.724,00 evra
 • Fit šport, Mengeš:                             89.525,50 evra
 • Flora sport, Medvode:                       69.817,50 evra
 • Baloh International, Domžale:          149.358,00 evra

Navedene cene so brez davka na dodano vrednost.

Izbirna komisija in izbira izvajalca

Člani Komisije za odpiranje ponudb za obnovo tal v telovadnici so bili: Samo Hudoklin (predsednik) in člana: Andreja Topolovšek ter Janez Horvat. Kot najugodnejšo ponudbo so izbrali zadrugo Lipa iz Lenarta, za podjetje Floro sport, ki je bilo cenovno najugodnejše, pa so zapisali, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, saj vsebinsko ne ustreza zahtevam naročnika. Pri tem so v Flori sport dali ponudbo za togo leseno podkonstrukcijo športnega poda, namesto za elastično podkonstrukcijo. Neustrezni naj bi bili tudi predloženi certifikati za športne pode. Flora sport se nad odločitvijo ni pritožila.

Vrednost višja od ponujene

Občina Šentjernej je nato Obvestilo o oddaji naročila na javnem spletnem portalu enaročanje objavila 16. novembra 2017. Iz podatkov pa je razvidno, da je vrednost javnega naročila 97.520,70 evra (brez davka na dodano vrednost). To pa je za skoraj 20.000 evrov več kot je bila ponujena cena. Nadalje je razvidno, da bo naročilo verjetno oddano podizvajalcem. Občina pogodbe za izvedbo del, iz katere bi bilo točno razvidno, kaj je njen predmet, na javnem portalu enaročanje ni objavila.

Podatki so razvidni tukaj: enarocanje.obrazec=231799

Več podatkov smo pričakovali od Sama Hudoklina, direktorja občinske uprave Šentjernej in predsednika izbirne komisije, vendar se ta za naš portal ni odzval.

Ravnateljica OŠ Šentjernej mag. Renata Zupanc Grom

Za nekatera pojasnila smo nato zaprosili ravnateljico Osnovne šole Šentjernej, mag. Renato Zupanc Grom. Med drugim smo jo vprašali, kako to, da so se za obnovo odločili v zdajšnjih, neugodnih mesecih in kje so otroci telovadili v tem času.

Najprej nam je pojasnila, da so bila tla v telovadnici Osnovne šole Šentjernej precej dotrajana. Starost tal je približno 30 let. Nadalje je zapisala, da se je Občina Šentjernej  prijavila na letošnji razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za obnovo tal v šolskih telovadnicah in dvoranah.

“Postopki obnove so se začeli takoj, ko so bili za to izpolnjeni pogoji. Razpis za sofinanciranje obnove tal je bil objavljen 12. 5. 2017. Sklep o izboru je prijavitelj (Občina Šentjernej) prejel po 15. 7. 2017. Po pripravi razpisne dokumentacije in objave javnega naročila je investitor počakal na vse roke in postopke. Javno naročilo je bilo objavljeno 1. 9. 2017. Predpisani roki za izvedbo so kratki, kar pomeni, da so upravičeni stroški za sofinanciranje operacije morali nastati najkasneje do 30. 11. 2017. Glede na razpisne pogoje in sklep ministrstva o sofinanciranju, izvedba del med poletnimi počitnicami ni bila možna. Pouk športa in pouk interesnih dejavnosti, s področja športa smo dosledno izvajali v skladu z učnim načrtom in letnim načrtom dela šole in načrtom strokovnega aktiva. Pouk športa je realiziran v skladu z učnim načrtom. Zaradi precej lepe in tople jeseni, smo izvajali pouk športa na zunanjih igriščih in na stadionu, v mali telovadnici in v prostoru, ki smo ga za potrebe športa posebej uredili.”

Poslali smo ji še nekaj vprašanj glede same obnove, pri čemer nas je preusmerila na občino Šentjernej, ki je tudi vodila investicijo.

Iz javno objavljenih podatkov je razvidno, da je šlo za obnovo 990 kvadratnih metrov, da je Občina Šentjernej z izbranim izvajalcem, zadrugo Lipa iz Lenarta, sklenila pogodbo za 97.520,70 evra in da je Lipa pred tem poslala najugodnejšo popolno ponudbo v vrednosti 79.935,00 evra. Zakaj ta cenovni razkorak, ni jasno, pogodba javno ni dostopna, Hudoklin se ne odziva, ravnateljica pa za posredovanje tovrstnih podatkov vsekakor ni pristojna.

Kaj je bilo predmet naročila?

Iz objavljenega razpisa je razvidno, da je Občina Šentjernej za obnovo tal v telovadnici Osnovne šole Šentjernej zahtevala naslednje:

 • dobavo in polaganje športnega poda v dvorani z leseno elastično podkonstrukcijo,
 • dobavo in polaganje gradbene folije debeline 2 mm,
 • dobavo in polaganje toplotne zvočne izolacije debeline 50 mm,
 • dobavo in polaganje drugega sloja – slepega poda debeline 18 mm,
 • dobavo in polaganje večslojne vezane plošče debeline 9 mm,
 • dobavo in polaganje reciklirane gube v rolah debeline 9 mm,
 • dobavo in graditev zapiralca por na reciklirani gumi,
 • dobavo in vgradnjo dveh rokm
 • dobavo in vgradnjo zaključnega sloja PU laka in zaključnih letev.

Skupna višina poda znaša 85 mm. To se je nanašalo na 990 kvadratnih metrov. Dodatno so za fiksni pod v izmeri 80 kvadratnih metrov zahtevali še ponudbo za zarisovanje igrišč na: glavna košarka, glavni rokomet, glavna odbojka, stranska odbojka in badminton. Nato pa še dobavo in vgraditev ALU profila na stiku z drugimi tlaki pri vratih, dobavo in vgraditev delitacijskega ALU profila med dvorano in skladiščem orodja ter dobavo in vgraditev pokrova za vtično športno orodje.

Podatki so iz Popisa del športni pod – lesena podkonstrukcija z PU zaključnim slojem: javna-narocila

J. M.